o
Hjemmeside for Bjarne Nørgaard Pedersen og Kirstin Nørgaard-Pedersen 
Agernvej 95, 8330 Beder telefon 86 936258. E-mail: kirstin@mail.dk
SLÆGTSHISTORIE - LOKALSHISTORIE
oprettet 02-04 2002
 udvidet udgave 2007
 opdateret 3-01-2020
DRAG TIL MINDE er en opfordring til at huske, hvad der skete, så vidt det nu kan lade sig gøre, efter de skriftlige kilder, som er bevaret.
Kilder som tingbøger fra land og by, Viborg landstings dombøger med indhold der er det nærmeste, man kan komme til almindelige menneskers forhold i de omkring 400 år dette materiale dækker, i dette tilfælde især fra Vendsyssel og Østjylland og lidt fra Lolland og øerne i Smålandshavet. 
Vor slægtshistorie er opstillet i fire anelinier:
Bjarne Nørgaard-Pedersens forældre: 1. Anders Peter Pedersen født den 27. februar 1903 i Voel, i Gern herred. 2. Astrid Nørgaard født 14. februar 1901 i Nørgård i Alstrup sogn i Vendsyssel.
Kirstin Nørgaard-Pedersens forældre: 3. Ejgil Sørensen født i København den 24. januar 1899. 4. Tonny Sørensen døbt Anna Kristine Antonia Svendsen født på Frederiksberg  21. juli 1898, og opvokset i Tillitze på Lolland. 
Hjemmesiden handler ligeledes om, hvad vi har samlet af materiale til brug for slægtshistorie, et materiale som vi gerne stiller til rådighed for andre, der interesserer sig for slægts- og lokalhistorie. Se også en kort omtale af de bøger og artikler vi har skrevet, hvoraf nogle nu som noget nyt også findes på hjemmesiden
© Kirstin Nørgaard Pedersen. Alle rettigheder forbeholdes.