ANETAVLE PÅ FARS SIDE FOR 
BJARNE NØRGAARD PEDERSEN
Min far Anders Peter Pedersen født 27. februar 1903 i Voel, hvor hans forældre var ejere af en landejendom på Voel Vestermark en ejendom, som han selv overtog i 1930. Gennem et ophold på sanatorium lærte han min mor Astrid Nørgaard at kende, når hun besøgte sin bror Arnold Nørgaard, som blev gift med min fars søster Kamma. Kort før min fødsel brændte de gamle stråtækte bygninger ved en ulykke. Det var et hårdt slag i tider, hvor landbruget i forvejen var ramt af afsætningskrise som følge af depressionen. Det betød at min far foruden at passe jorden måtte arbejde med kørsel af mælk, som han hver morgen uanset vejret afhentede hos et nærmere fastsat antal bønder, som havde andel i det lokale mejeri. Det kunne helbredet ikke holde til, så i 1940 blev gården solgt og vi flyttede til Silkeborg, hvor min far blev vognmand. Først i 1950 blev hestevognen afløst af en lastbil. Det arbejde var også hårdt og har formodentlig været medvirkende årsag til den hjertesygdom, som han døde af 27. december 1956.

   Min svigerfar var meget interesseret i det man nu kalder lokalhistorie, gennem arbejdet som vognmand traf han mange mennesker, og kom rundt mange steder i området omkring Silkeborg, og han havde megen glæde af at færdes i den smukke natur, som han meget levende fortalte os om og kørte os rundt i, de få gange jeg nåede at være på besøg i Silkeborg før han døde. Desvære traf han aldrig min far, og ingen af dem nåede at få at vide, at de var beslægtede i sjette og syvende led og at deres fælles aner kunne føres så langt tilbage som til Ove Mikkelsen, der købte sin gård i Mesing i 1458. Kirstin Nørgaard Pedersen

 
I de efterfølgende tavler er de personer fremhævet, som er nærmere omtalt i de bøger eller artikler min kone Kirstin Nørgaard Pedersen har skrevet, og hvortil vi begge har samlet materiale:
Borumslægten, Herredsfoged i Framlev herred Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere, forventes at udkomme senest 2003
Mesing by 1458-1767
Personalhistorisk Tidsskrift 2002,1: De Torup og de Skanderborg ladegårdsbønder og deres slægt
Tilbage til indholdsfortegnelsen
SLÆGTLED 1
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
1
Anders Peter Pedersen 27-02 1903 Voel 27-12 1956 Silkeborg
 
SLÆGTLED 2
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet

Jens Peder Pedersen, gårdejer
Ane Petrine Jensen
1873 Alling
1883 Sorring
1950 Silkeborg
1949 Voel
 
SLÆGTLED 3
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet

Peder Pedersen, husmand
Elisabet Jensen
1834 Alling
1837 Asbæk
1885 Voel
1920 Voel 

Anders Peder Jensen, husmand og Træskomand
Louise Ferdinand Jensen 
1856 Anbæk
.
1852 Sjelle
1939 Voel
.
1929 Voel
SLÆGTLED 4
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet

Peder Henriksen, gårdejer
Inger Ambrosiusdatter
1790 Alling 
1801 Alling
1871 Alling
1848 Alling
10 
11 

Mette Katrine Jensdatter

1816 Asbæk

1886 Linå
12 
13 
Jens Pedersen, insidder
Anne Pedersdatter
1821 Demstrup
1829 Hammel
1857 Anbæk
efter1856 Anbæk 
14 
15 
Matias Ferdinand Jensen, husmand
Ellen Simonsdatter
1831 København
1824 Sjelle
1870 Sjelle
efter 1870 Sjelle
 
SLÆGTLED 5
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
16 
17 
Henrik Pedersen, selvejer
Gertrud Sørensdatter
1745 Alling
1757 Firgårde
1828  Alling
1843  Alling
18 
19 
Ambrosius Andersen,husmand m. jord 
Maren Clausdatter 
1771 Alling
1780 Flensted
1843 Alling
1867 Alling 
22 
23 
Jens Jensen, gårdejer
Ulrikke Marie Højris 
1767 Åle
1790 Kærs mølle
1839 Åsbæk
1879 Åsbæk
24 
25 
Peder Sørensen, selvejergårdmand
Mette Pedersdatter
1767 Ans
1780 Mistrup
1833 Demstrup 
efter1821 Demstrup
26 
27 
Peder Nielsen Bach, daglejer 
Mette Rasmusdatter Basse
1790 Hammel
1789 Hammel ?
1841 Hammel 
1860 Anbæk 
28 
29 
Mathias Christian Jensen, væver
ukendt
? nævnt1831 København
.
? København 
.
30 
31 
Simon Christensen Kjær,murermester Maren Pedersdatter 1790 Starup
1799 Sjelle
1846 Sjelle
1860 Sjelle
SLÆGTLED 6
Nr.
Navn
Født - døbt
Død - begravet
32 
33 
Peder Christensen Ladefoged, gårdfæster 
Kirsten Clausdatter 
omkring 1704, ?
omkring 1714 Kilsgård
1788 Alling 
1786 Alling 
34 
35 
Søren Sørensen, gårdfæster
Maren Rasmusdatter
1710 Alken
omkring 1721 Firgårde
1800 Firgårde
1798  Firgårde
36 
37 
Anders Andersen, husmand, daglejer
Inger Ambrosiusdatter
1727 Hårup
omkring 1733 Tulstrup
1796 Alling 
1799 Alling 
44 
45 
Jens Jensen, Væver
Margrete Hansdatter
?
1734 Åle
1767 Åle 
1804 Åsbæk, Låsby
46 
47 
Laurits Christensen Højris, møller
Berete Knudsdatter 
1760 Gødvad
1766 Mollerup
1831 Kærs mølle
1805 Kærs mølle
48 
49 
Søren Andersen, fæstegårdmand
Edel Pedersdatter
omkring 1716 Ans
1736 Nisset
1784 Ans 
1800 Ans
50 
51 
Peder Hansen, gårdbeboer
Mette Laustdatter
omkring 1750, ?
1751 Melvandet
1829 Mistrup
1821 Mistrup
54 
55 
Rasmus Jacobsen Basse, husmand
Anne Pedersdatter 
?
omkring 1766 Hammel?
før 1838 Hammel
1838 Hammel 
60 
61 
Christen Hansen, landboelsmand
Ellen Hansdatter
1742 Sparlund
1745 Råd
1827 Vandling
1832 Vandling 
62 
63 
Peder Andersen, fæstehusmand
Maren Pedersdatter
1756 Sjelle
1758 Sjelle
1822 Sjelle
1830 Sjelle 
 
SLÆGTLED 7
Nr.
Navn
Født - døbt - nævnt
Død - begravet
66 
67 
Claus Clausen, rytterbonde
Dorte Rasmusdatter
omkring 1657 
1730 Kilsgård
1735 Kiilsgård
68 
69 
Søren Sørensen, rytterbonde
Maren Olufsdatter
omkring 1680 Boes
1686 Alken
1734 Alken
1751 Alken 
70 
71 
Rasmus Knudsen, gårdfæster
Margrete Olufsdatter
omkring 1697 Firgårde
1691 Mesing
1756 Firgårde
1738 Firgårde
72 
73 
Anders Jørgensen 
Maren Pedersdatter
?
?
efter 1727 Hårup
efter 1727 Hårup
74 
75 
Ambrosius Christoffersen, husmand
Mette Jensdatter
1699 ?
omkring 1700 Tørring, Tulstrup
1776 Tulstrup
efter 1751 Tulstrup 
90 
91 
Hans Nielsen, væver
Geske Rasmusdatter
?
1705
1736 Åle 
1785 Åle 
92 
93 
Christen Christensen Højris, selvejer
Maren Lauritsdatter Meldgård
omkring 1707 Højris, Ikast
omkring 1732 Resendal
1777 Kragelund
1819 Mausing mølle
94 
95 
Knud Knudsen Garder, selvejergmd.
Maren Sørensdatter
omkring 1717 Alling
1733 Horn
1799 Mollerup
1821 Mollerup
96 
97 
Anders Jensen, fæstegårdmand
Anne Sørensdatter
?
?
1719 Ans
1762 Ans 
98 
99 
Peder Sørensen, fæstegårdmand
Anne Christensdatter
omkring 1699 Nisset
.
1765 Nisset
måske 1758 Nisset (gård afstås)
102 
103 
Laurits Christensen
Mette Mikkelsdatter
omkring 1712
omkring 1716
1777 Melvandet
1788 Melvandet 
110 
111 
Peder Davidsen, indsidder 
Karen Pedersdatter
omkring 1737 Skivholme
omkring 1744 ?
1819 Hammel
1825 Hammel
120 
121 
Hans Simonsen 
Kirsten Chrestensdatter
1719 Assens
1708 lille Sparlund
f ør1792 Sparlund 
1792 Råd 
122 
123 
Hans Bertelsen, landboelsmand
Kirsten Nikolajdatter
omkring 1717 Hejls
1718 
1766 Flovt
1806 Flovt 
124 
125 
Anders Christensen Møller, husmand
Maren Nielsdatter 
omkirng 1693
.
1773 Sjelle
efter 1756 Sjelle
126 
127 
Peder Hansen Holck, husmand
Johanne Eriksdatter
1723 Sjelle 
1798 Sjelle
efter1758 Sjelle
 
Tilbage til indholdsfortegnelsen
Fortsætter med ottende slægtled-