Herredsfogedslægten Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere 
indtil omkring midten af 1700-tallet 
omfatter over 2000 efterkommere og omkring 1000 indgifte. 
   Til bogen er der i overvejende grad brugt utrykte kilder, tingbøger, landstingets dombøger lens- og amtsregnskaber,  fæster og skifter, som alle er refereret i uddrag, og alt er med udførlige noter og henvisninger til de anvendte kilder. Desuden er der udarbejdet 26 store oversigtstavler, hvoraf nogle dækker to sider, så der i alt er 36 sider med tavler. 
  Blandt efterkommerne er flere slægtled af bønder i Vengegård, Kalbygård, Resendal og Bomholdt, samt i Fregerslev, Hørning og andre steder i Hjelmslev, Framlev, Galten og Gern herreder. Borgere, rådmænd og borgmestre i Århus, indgiftede og efterkommere af slægterne Bay, Brock og Eggers i Randers, og i Nyborg borgmester Tønne Madsen og hans efterslægt. Præsteslægten Schandorf og godsejerne Rasmus Brobjerg på Sjelle Skovgård, Althalt på Lyngbygård, Reenberg og Teilmann på Ristrup og Fischer på Vester Kejlstrup. I øvrigt er der forslægt til flere kendte slægter, Adslevslægten, Irupslægnen og Meldgårdslægten i Resendal Personregistret er tilgængeligt her på hjemmesiden. 
   Bogen var planlagt til at udkomme på forlaget Slægten sidst på året 2002 men er blevet lidt forsinket, så det i stedet for bliver i slutningen af 2004. Den bliver i to bind på ialt 672 sider.
PERSONREGISTER TIL BOGEN
Alle personer i dette register er forsynet med et nummer i første kolonne. Numre omgivet af [ ] er efterkommernumre, mens tilsvarende numre uden [ ] er de sammes ægtefælle(r).
    Nogle personer forekommer flere gange efter hinanden, der er da tale enten om, at vedkom- mende er både efterkommer og indgift, eller gift med mere end en efterkommer.
    Tallene i anden kolonne er nummeret på den oversigtstavle i den færdige bog, hvor man kan finde den pågældende.
    Personnavnene i tredje kolonne er efterfulgt af årstal og stednavn. Det første årstal før - er det år vedkommende er født. Årstallet efter  - er enten dødsåret eller det årstal hvor personen sidst er omtalt i bogen. Årstal kan mangle, når de er ubekendte. For de to sidst medtagne slægt- leds (syv og otte) vedommende kan et årstal være noteret efter aldersangivelse i et skifte eller i enkelte tilfælde mangle, fordi det ikke er undersøgt. For stednavnenes vedkommende gælder det samme med hensyn til placeringen før eller efter bindestregen, også her er nogle steder ubekendte.
    Personnavnene er normaliserede, således at for eksempel Lars og Laurs søges under Laurits, Just under Jost og Ole under Oluf, dog er Las-Lassen bibeholdt, og ligeledes Berete og Birgitte. Stednavnene er normaliserede til nutidig stavemåde. 
    Registret er på efternavne ordnet i alfabetisk rækkefølge, så efternavnet kun forekommer en gang som overskrift for alle personer med det pågældende efternavn, derefter er også fornav- nene i alfabetisk rækkefølge. Personer med tilnavne findes både under tilnavn og efternavn.

Klik på begyndelsesbogstavet i efternavnet her neden for. 
 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P Q
R
S
T
U
V
W
Z
Ø
Å

Forkortelser: a. antagelig  e. efter f. før  o. omkring  sst.  sammesteds


  Tilbage til indholdfortegnelsen