Taastrup bygade (forte) tegning efter fotografi fra omkring 1910
brugt til artiklen Slægts- og Gårdhistorie gennem 450 år i Århus Stifts Årbøger 1997
-
TÅSTRUP BY I HARLEV SOGN GÅRD OG SLÆGTSHISTORIE
Kirstin Nørgaard-Pedesen
EN BOG PÅ CD I PDF-FORMAT 
Lidt om indholdet i bogen.
Tåstrup by i Harlev sogn bestod oprindelig af 10 fæstegårde, hvis historie jeg med denne udgivelse har forsøgt at belyse gennem de oplysninger om beboerne, det har været muligt at spore i lens- og amtsregnskaberne, Framlev og Framlev-Gern herreders tingbøger og fjerde jyske rytterregiments kop- og kvægskatte regnskab 1678, Skanderborg rytterdistrikts fæste- og skifteprotokoller og kirkebøgerne såvel fra Harlev og Framlev som flere andre steder.
De oplysninger jeg fandt, blev derefter sammenholdt med en særdeles grundig analyse af, hvem de folk var, der mødte op som faddere, når Tåstrups beboere fik deres børn døbt. 
Efter en indledning om de ældste tider følger en skematisk udredning af hvor fadderne kom fra, og hvor de var faddere. Derefter følges hver enkel gårds beboere fra 1544 op igennem tiderne  beskrives slægten inden for hver enkel gård og forbindelsen til folk i  de øvrige gårde, samt til Harlev og Lillering. Til oversigt er der udarbejdet en slægtstavle for hver af de ti gårde, samt fem supplerende slægtstavler. 
Dette har jeg udarbejdet efter min bedste overbevisning, og det får blive stående til andet, med sikkerhed kan bevises.
                    Beder november 2008 Kirstin Nørgaard-Pedersen.      o
tilbage
KORT OM INDHOLDET I ARTIKLER 
Af Kirtstin Nørgaard-Pedersen
Artikler i Østjysk Hjemstavnforenings årbog:
1988: Den velklædte Voldborg 
En artikel om de fine klæder min tre x tipoldemor Voldborg Jensdatter i Tåstrup efterlod sig, da hun døde 1754 knap 30 år gammel.
1990: En bykone på landet
En artikel om Voldborg Jensdatters to efterfølgere i ægteskabet, Maren Bertelsdatter og Karen Sørensdatter Hasle, som begge ligeledes efterlod sig meget fine klæder. Især i den sidste artikel er der gjort rede for, hvordan det kunne gå til at deres mand fæstebonden Jens Madsen Vad var blevet en velhavende mand.
1998: Silke, salt og sild - købmandsvarer 1683 (Århus)
En artikel om hvad Århuskøbmanden Niels Jensen Udsen handlede med. En gennemgang 
af de varer, som omhyggeligt blev skrevet ned, så de siden kunne sælges på auktion, til udredning af arv til hans tre børn, som var blevet forældreløse, idet deres mor Johanne Jacobsdatter var død omtrent en måned før deres far. (Denne artikel indgår som et afsnit i Borumbogen, idet Johanne Jacobsdatter var en af Peder Pedersens mange efterkommere).
De øvrige artikler i Østjysk Hjemstavnforenings årbog er mest med lokalhistoriskindhold.
1991: Skanderup birks tingbøger 
Tingsvidner om Svenskekrigene
1994: Et 'hotel' i Skanderborg anno 1617
Gentinglæsning af tingsvidne indeholdende skøde på et hus i Skanderborg udstedt af kongen 1617. Med skødet fulgte forpligtelse til at indrette bekvemme værelser og stalde til hoffolk.
1995: Alfarvej 
om overfald og drab på alfarvej fundet i Vester Lisbjerg birks tingbog 1665-1671
1999: Gravlagt på humle - en udgravning i Østbirk kirke
Tingsvidne om forstyrrelse af gravfred 1674, med omtale af de gravlagte og deres påklædning.
I
Artikler i Århus Stifts årbøger
1993: Niels Thomsen i Koldkærgård ca. 1656-1671
Lidt om den store fæstegårds historie og beboere, med fortegnelse over efterfølgende brugere indtil 1822.
1997: Tåstrup by - slægts- og gårdhistorie gennem 450 år
Om tre af Tåstrups 10 gårde og bønderne indtil de blev selvejere ved salget af ryttergodset. En efterfølgende fortegnelse over ejerne indtil første halvdel af 1900-tallet er skrevet af Rigmor Frandsen.
1999: Oprejsning til et sort får 
Om Morten Jensen Worm fra Linå, som blev kaldt en famliens sorte får i artikelserien Linå sogns historie af Edvard Egeberg. Artiklen fra 1928 har baggrund i en del tingsvidner i Gern herreds tingbog, men med tingsvidner fra Hads herreds tingbog, hvor Morten Jensen Worm først boede, får man et noget mere nuanceret billede af hvad der var årsag, til de mange sager der blev ført imod ham for gæld. 
(Denne artikel indgår som et afsnit i Borumbogen, idet Morten Jensen Worm var en af Peder Pedersens mange efterkommere).
I
Personalhistorisk tidsskrift
2001,1:
DE TORUP OG DE SKANDERBORG LADEGÅRDSBØNDER OG DERES SLÆGT 
Se kortfattet omtale af artiklen samt personregistret her -
Tilbage til inholdsfortegnelsen