top
ALFABETISK PERSONREGISTER TIL SEJERSLÆGTEN
Numre omgivet af [ ] er efterkommernumre, mens numre uden henviser til den efterkommer vedkommende er gift med. 
o. foran årstal betyder omtrent, e. efter, a. antagelig  og f. før end det pågældende årstal. 
I navneregistret findes alle de efterkommere, det har været muligt at følge gennem flere slægtled, mens de børn som enten døde som små eller, som det har vist sig umuligt at følge, er udeladt. Dog er nogle af børnene i slutningen af niende og i tiende slægtled taget med i registret. Tilnavn er anført med, efter fornavnet og kan søges både under patronymikon og tilnavn. Det første stednavn dækker fødsels- eller opvækststed og det sidste døddsted ellersidst kendte opholdssted. Der forekommer enkelte forkortelser samt en del norske navne og stednavne.
A  BC   D   E  G   H    Ja  Je JoK  L  M N  O  Pe Pi Q  R Sa  St  T U - Å
ABEL
 1570  Gyntelberg 1763-1825, Hillerød-Kirke Stillinge. 
 ALBRECHTSDATTER
 [768] Anne 1734-1784 St. Anst-sst.
 [771] Else Kirstine, 1739-e.1783, St. Anst-Emborrelund.
 [766] Karen, 1730-1786, St. Anst-Understed. 
 [775] Kirsten. 1747-1784, St. Anst-sst. 
 ALBRECHTSEN
 [765] Anders, 1728-e.1752, Anst-København.
 [772] Hans, 1741-,Anst.
 [777] Jes, 1751- Anst.
 [778] Peder, 1749- Anst.
ANDERSDATTER
   [34] Anne - e.1632, Vengegård-Bogensgård.
     80  Anne, -f.1692, Vengegård - Veng.
 [959] Anne, o.1721-1801, Labing-Lyngby.
[1329] Anne, 1771-e.1788, Siim-Emborg.
[1256] Anne, 1722-, Sorring-
  1725 Anne, -e.1753, Hørslev-Tinning.
[1325] Anne, 1771-d-1788, Siim-Emborg.
[1388] Anne, 1441-, Alken.
  1722 Anne.-e 1753, Hørslev-Tinning.
[1400] Anne, 1734-1760, Svejstrup-sst.
[2200] Anne, 1780-, Siim-
[1387] Anne Cathrine, 1768-e.1800, Alken-Ry.
[1535] Anne Dorte, 1762-, V. Gesten-
  [700] Anne, Dyhr, o.1688, Tulstrup-.
       8  Berete, Hvasdatter, -e. 1529, Sorring-sst.
    [13] Birgitte, o.1500-e.1575, Farre-sst.
  [131] Birgitte Andersdatter, -e.1695 Assens-sst.
  [682] Birgitte, o. 1693-, Boes.
[1367] Bodil, 1731-, Gram-
[1386] Bodil, 1765-, Alken-
  [125] Dorte, -e.1695, Galten-Århus.
  [929] Dorte, -e.1782, Søften-sst.
[1389] Dorte, 1774-, Alken-
[1677] Ellen, 1739-, Nør Galten-
    [12] Else, ant.o.1500- Farre-Spettrup.
    150 Else, o.1634-1706, Siim-sst.
    633 Gertrud, Nør Vissing o 1754 - sst. 1801.
[1401] Gertrud, 1736-1807. Svejstrup-sst.
  1411 Gertrud, 1707-1778, Boes-sst. 
[1384] Gunder, 1758-e.1801. Alken-Ry
    890 Helle, -e.1767,  Hørslev-Borum.
      75 Johanne, e.1711, -Stjær
      79 Johanne, Vengegård, -f.1682, Vengegård-Veng
    524 Johanne, o.1719-1813,  Esbønnerup- Torupmagle.
[2202] Johanne, 1790-, Siim-
  [555] Karen, 1694-e.1723, Sorring-Farre.
    600 Karen, Assens, 1737-e.1778, Nykøbing F.-Mårum.
    662 Karen, -e.1755, Vrold-Alken.
  1303 Karen, o.1727-e.1787, -Emborg.
[2201] Karen,1788-, Siim-.
  [697] Karen, Dyhr o.1682, Tulstrup-. 
    [36] Kirsten- e.1632, Vengegård-Veng.
  [264] Kirsten  -e.1705, Sorring-sst.
    720  Kirsten, -e.1763, Javngyde- Veng.
  [959] Kirsten, 1717-e.1763, Labing-sst.
[1254] Kirsten, 17147-, Sorring-
[1369] Kirsten, 1740-, Gram-
  1443  Kirsten, o.1739-e.1787, Alling-sst.
[1821] Kirsten, -e.1782, Mollerupgård-sst.
[2134] Kirsten, 1756-, Nør Vissing-.
  [115] Maren, Borum o.1600-f.1658, Borum-Skanderup 
  [124] Maren, e.1712, Galten-sst.
  [355] Maren, o.1707-e.1752, Roved- Store Anst.
  [422] Maren, e.1685-, Låsby-
  [454] Maren, Århus 1712 - e.1757 Ruerne-sst.
  [556] Maren, 1696-e.1733, Sorring-sst.
  [576] Maren, Galten 1726-1757, Galten-sst.
    590 Maren, - e.1787, -Skørring.
  [925] Maren, Søften 1706-e.1736, Søften-sst.
  [953] Maren, 1701-, Labing-
[1322] Maren, 1764-, Siim-
[1358] Maren, 1763-, Alken-
[1382] Maren, 1750 - e.1801, Alken-Glarbo i Ry.
[1385] Maren, 1762-e.1801 , Alken-Nør Vissing.
[1820] Maren, 1765-, Mollerupgård-
[2199] Maren, 1780-, Siim-.
[2137] Maren, 1763-, Nør Vissing-
    [27] Margrete, -e.1623, Ovstrupgård-Farre.
    [35] Mette  -e.1632, Vengegård-Søballe.
  [954] Mette, 1705-, Labing-
  [701] Mette, Dyhr, o.1708-, Tulstrup-.
[1823] Sidsel,  1774-, Mollerupgård-
  [532] Sidsel, Stangeby, 1696-, Tønsberg Norge
  [113] Sidsel, Bonde, Enslev -1690, Enslev-Tønsberg Norge
  [601] Sofie Amalie. Assens, 1738-, Nykøbing F.-.
[1816] Øllegård, 1762-, Mollerupgård-
ANDERSEN
    [32] Anders, -e.1632, Vengegård-Forlev.
    321 Anders, 1696-, Bjedstrup-
    336 Anders, o.1669-1693, Boes-sst.
[1680] Anders, o.1738- Grundfør-
    [72] Anders, Bonde, 1631-1698, Vengegård-sst.
  [317] Christen,  Bjedstrup 1683 - Mesing 1742 
    398 Christen, e.1760-, Hasle-
  [430] Christen, o.169-o,1747, Sjelle-Herskind.
  [558] Christen, o.1705-e.1723, Sorring-sst.
[1320] Christen, 1760-e.1788, Siim-sst.
  [529] Christen, Stangeby, 1692-, Tønsberg-.
  [927] Clemend, 1712-1772, Søften-sst.
  [957] Erik, 1710-e.1747, Labing-sst. 
  [453] Erik Møller, 1709-1760, Århus- Elling præstegård
    [33] Hans, -e.1666, Vengegård-Skovby. 
    725 Hans Lindal, -1762, Odense-Håland, Norge
[1538] Hartvig, 1770-, Gesten-
  [698] Jacob, Dyhr, o.1683-e.1749, Tulstrup-Tørring.
    [78] Jens, -e1632, Vengegård-
ANDERSEN fortsat
  [320] Jens, 1694-1774, Bjedstrup-Alken.
  [577] Jens,1729-, Galten-
[1255] Jens, 1718-, Sorring- 
  1384 Jens, o.1759-e.1801, -Ry
[2135] Jens, 1759-. Nør Vissing-.
    108  Jens, Brasen, -1688, -Njær i Haurum
[1366] Jesper, 1730-, Gram-
  [452] Jesper, Borum, 1708-1723, Århus-sst.
   [31] Just, a 1590-1670, Vengegård-Søballe.
[1381] Jørgen,1749-e.1801, Alken-Ry.
[2136] 11 Jørgen, -1762, Nør Vissing-sst.
  [699] Jørgen, Dyhr, -o.1688-1752, Tulstrup-sst
   1236 Jørgen, Dyhr, -o.1688-1752, Tulstrup-sst
    [29] Knud, -f 1662, Vengegård-Vengegård
  [318] Knud, 1687-e.1712, Bjedstrup-København.
  1983 Knud, -1769, -Aurdal, Norge.
[1357] Knud,1761-, Alken-
  [130] Knud, Assens, 1667-1712, Assens-Horbelev.
    [26] Laurits, -e.1680, Sorring-sst.
  [319] Laurits,1691-, Bjedstrup-
  [354] Laurits, o1703-1732, Roved-Gamst.
  [455] Laurits,1715-e1760, Århus-Ostindien.
    484 Laurits, -1709. -Oddense
  [557] Laurits, 1698-1778, Sorring-sst.
  1252 Laurits, 1698-1778, Sorring-sst.
[1324] Laurits, 1769-e.1788,Siim-Emborg.
    [26] Laurits, Bonde, -e.1580, Sorring-sst.
  [262] Laurits, Bonde, -1698, Sorring-sst.
      57 Laurits,Bonde, -f.1649, Sorring-sst.
[1222] Laurits, Meldgård, o.1695-f.1771, Resendal-sst.
    451 Laurits, True, o.1702-e.1767, Sjelle-sst.
    159 Mads, o.1646-1695, Nør Vissing-sst.
    170 Mads, Bredal, -1665, -Bredsten.
  [952] Mikkel,1700-e1764, Labing-Hørslev.
  2016 Mikkel, 1707-1786, -Havmøllen, Dråby
      47 Niels, -o.1620, -Lillering
    450 Niels, o.1707-f.1759, Sjelle-Herskind.
    708 Niels, 1704-, Stilling-sst.
  [961] Niels, 1724-, Labing-
[1395] Niels, 1709-, Stilling-
[1533] Niels, 1756-, Gesten-
[1822] Niels, 1770-, Mollerupgård-
    994 Niels, 1702-1737, Kielsgård -Javngyde.
    270 Niels, Lovring, -1729, Sorring-sst.
    103 Peder, o1600-1684,-Borum.
  [681] Peder,1691-, Boes-
  [928] Peder, -e1753, Søften-
  [958] Peder, 1714-, Labing-
[1396] Peder, 1713-, Stilling-
[1678] Peder, 1741-, Nør Galten-
[1403] Peder, 1741- Svejstrup-
  [696] Peder, Dyhr, o.1681-f.1731, Tulstrup-sst.
  [533] Poul Stangeby, Tønsberg, Norge
[1402] Rasmus, 1738-, Svejstrup-
[1819] Rasmus,1763-, Mollerupgård-
    850  Rasmus Høg,1691-1739, -Stevnstrup.
      41 Saxe, -1606, Kolding-Randers.
    [25] Sejer, -1698, Farre-Ovstrupgård.
    [30] Sejer, -e1632, Vengegård-
    [93] Sejer, a-1620-e1696, Sorring-Glibstrup.
  [353] Sejer, o1692-1772, Roved-Roved.
  [431] Sejer, a1693-1750, Sjelle-Skivholme.
    [25] Sejer, Bonde, -1598, Farre-Ovstrup.
  [112] Sejer, Bondo, o.1641-1696, Enslev-Hvirring.
  [148] Simon, -1693, Siim-sst.
[1321] Simon,1762-e.1788, Siim-Vrold.
    139  Søren, trolovet o 1713, -Stilling..
  [149] Søren, -1706, Siim-sst.
    201 Søren, -e.1696, -Adslev.
    988 Søren, e.1737, -Kankbøl.
[1323] Søren,1766-e.1788, Siim-Emborg.
[1356] Søren,1759-, Alken-
[1383] Troels, 1756-e1791, Alken-
ANDERSES
     14 Karen, -e.1626, -Vengegård.
ANDREASDATTER
  1496  Anna Chatarina Brun, 1736-1798, -Valle, Audnedal.
[1204] Anne Margrethe Morland, -1800, Aurdal-sst. Norge.
[1199] Hedevig Fredrica, Morland, -e1801, Aurdal-sst. Norge.
    545 Johanne, Borneck,1692-1753, Farregård-Ø. Kejlstrup.
    883 Maren, -1757, -Grundfør
[1198] Maria Magdalena Morland, 1728-, Aurdal-sst. Norge.
[1200] Sophia Morland, 1734-1763, Aurdal-sst. Norge.
[1980] Søneve Morland, 1762-, Ål- (Synøve)
ANDREASEN
[1197] Andreas, Morland,1727-, Aurdal-Ål Norge.
[1978]  Andreas, 1755-Morland, Ål-
[1979] Bendix Timoteus Morland, 1756-, Ål-
[1201] Frederik Pay Morland, 1736-e.1769, Aurdal-Frederikshald.
[1981] Ole, Morland, 1769-. Ål-.
ANKERSMED
  [180] Christen Nielsen, -e.1699, Gern.
 ASSENS
  [283] Anders Knudsen, 1702-e.1738, Horbelev-Nykøbing F.
  [289] Else Kirstine Knudsdatter, 1705-1768, Horbelev-Sønder
          Kirkeby, Falster
[1284] Erhart Christian,1781-, Sdr. Årslev-.
  [606] Hans Christoffer Iversen, 1750-e.1801, Gamborg-.Årslev
  [286] Iver Knudsen, 1705-1759, Horbelev-Gamborg
  [288] Johanne Knudsdatter, 1708-1758, Horbelev-sst.
  [600] Karen Andersdatter, 1737-e1778, Nykøbing F.- Mårum.
  [130] Knud Andersen, 1667-1712, Assens-Horbelev.
  [603] Rasmus Vinter, 1746-1819, Gamborg-Årslev
  [601] Sofie Amalie Andersdatter, 1738-, Nykøbing F.-
[1286] Villads Kastbjerg, 1785-, Sdr. Årslev-.
ASCHER
  1563  Charlotte Louise, o.1761-1831, -Esbønnerup.
  [263] Jens, -1694, -Bogensgård i Javngyde
BAGGE
   [52] Anders Cristensen, -e.1597, Sorring-sst.
 [261] Anders Christoffersen, -e.1678, Århus-København.
    24  Christen, -f.1597, Sorring
 [539] Christoffer Lauritsen, -1722, Skanderborg-Viborg
   115  Christoffer Pedersen, o.1580-1665, Ribe-Skanderborg.
   [50] Iver, Christensen, -e.1597, Sorring-sst..
   [51] Mikkel Christensen, -e.1597, Sorring-sst.
BALLE
 [469] Anne Pedersdatter, -1745, Sandby-Hår.
   908  Christen Rasmussen, -e.1750, -Geding. 
   397  Jens Pedersen, -1728, -Tilst.
 [472] Karen Pedersdatter, o.1692-e.1728, Sandby-sst.
 [475] Kirsten Pedersdatter, 1703-e.1729, Sandby-
 [907] Oluif Jensen, 1700-1782, Geding-sst.
 1017 Oluf Jensen, 1706-1723, Blegind-sst.
 [908] Kirsten Jensdatter, 1705-1738,Geding-sst.
 [471] Maren Pedersdatter, -1728, Sandby-Hår.
 [470] Margrete Pedersdatter, -1734, Sandby-Hallendrup. 
   218  Peder Rasmussen, -1724, Sandby -sst.
 [904] Peder Jensen, o.1686-1753, Geding-Søften
 [909] Rasmus Jensen, -e.1753, Geding-København.
 [468] Rasmus Pedersen, o-1680-1741, Sandby-sst.
 [473] Sidsel Pedersdatter, 1698-1735, Sandby-Hår.
 BANG
  538  Charlotte Rasmusdatter, -e1765, -Vallensved.
[1996] Andreas Hansen, 1756-, Aurdal-, Norge 
  1200 Hans Christoffersen,1701-1758, Aurdal-sst.
  2013 Peder, -e 1745, Århus
 1588  Vibeke Margrete, 1745-e1771, Egebjerggård, - Kongsberg.
BARFOED
[1217] Andreas, 1765-1789, Uggerslevgård-til søs.
  256  Andreas Ibsen, 1695-1761, Fasrup, Vigerslev-Lumby.
 [538] Carl Frederik, 1725-e.1765, Lumby-Vallensved.
 [537] Christian, 1725-1790, Lumby-
[1214] Ida Amalie, 1757-1787, Nislevgård-Vilsted.
[1218] Ide Amalie, 1761-1833, Fodby-Roskilde.
[1215] Jens, 1760-1797, Nislevgård-Gjeddesdal.
[1213] Karen, 1757-1776, Nislevgård-København.
[1216] Marcus Giøe, 1765-1833, -Næstved.
[1220] Karen Morland, 1764-1840, Vallensved-Århus.
[1221] Maren Hegelund, 1765-1825, Vallensved-Roskilde.
[1219] Vibeke Anne, 1762-1837, Fodby-Århus.
BASBALLE
  364  Anne, o1694-1770, Århus-Tyrsted.
BASSE
 1284  Karen, Gjørup, 1794-, Nørre Åby-
BAY
[1194] Anders Poulsen, 1717-1761, Randers-sst. 
BECKER
 1569 Johanne, o.1770-e.1810, a.København-Rønnebæk.
BECHMANN
  1220  Niels Kirchemore, 1753-1816, Læsø-Århus. 
BEHR
  453  Anne Lucie, 1737-1771, Århus-Bannerslund.
  2017  Hans Jørgen Hansen,1720-1799, Hårup-sst.
BENTSDATTER
  356  Karen Grøn, -1753, -Kolding.
BERENTSDATTER
   200  Johanne, e.1696, Høver-Sjelle.
BERG
  1474  Jens, -e.1783, -Stavanger
BERNTSEN
  485  Knud, Sporman,1669-1732, -Frøslev.
BERTELSDATTER
[1501] Anna Blomme, o.1742-, Stavanger, Nprge.
   349 Elisabeth, Bonde, -f.1696, Stavanger, Norge.
 1598 Gyde Kirstine, Bruun, 1759-, Fredericia-Smidstrup.
    68 Karen, -e1694, -Javngyde.
[1732] Kirstine Marie,1739-e.1802, Tinning-sst.
[1378] Malene, 1746-, Mesing-.
     37 Maren, -e1680, Firgårde-Vengegård.
  1432 Maren,1735-e.1766, Mollerup-Bomholt.
[1731] Margrete,1734-1770,Tinning-sst.
 [675] Sidsel,1686-e.1690, Bering-.
BERTELSEN
 [676] Bertel,1690-e.1690, Bering-.
[1500] Jens Blomme,1740-, Stavanger- Norge.
  110  Jens,-e1664, Skovsrod, -Tulstrup.
[1729] Jens,1728-e.1770,Tinning-Norring.
[1727] Peder,1715-e.1770, Tinning-Norring.
[1728] Rasmus,1721-1758, Tinning-sst.
 [673] Søren,1682-e.1690, Bering-.
BERTRAMSDATTER
[1602] Anna Margrete, Højer, 1745-, Højer, Anst sogn
BERTRAMSEN
[1601] Peder Jochum, Højer 1740-, Højer, Anst sogn
BJERRING
   635  Niels Jensen, Illerup-Siim.
BLOMME
  348  Anna, 1674-1741, Håland-sst.
[1487] Anna, Høyer, o.1727-1813, Håland-sst.
  1481  Anna, Høyer, o.1727-1813, Myklebust, Håland
[1484]  Anna Mortensdatter Seehus, 1723-1792, Stavanger- 
           Askvol, Norge.
[1501] Anna Bertelsdatter, o.1742-, Stavanger, Norge.
[2223] Anna Jørgensdatter,1769-, Nannestad- Norge.
[1504]  Anna Sørensdatter, 1735-1775, Bergen, Norge
 [735] Bertel, o.1712-1789, Håland-Stavanger, Norge.
[1499] Jens Bertelsen,1740-, Stavanger-, Norge
BLOMME fortsat
[1502] Michael Nikolaj, o.1747-, Stavanger-, Norge.
  [742] Ole (Frederiksen), o.1704-, Stavanger-, Norge.
[1482] Ole Lindal, o.1752-1765, Håland-Stavanger.
BONDE 
   [28] Anders, -e.1580, -Spettrup.
     72 Anders Andersen, 1631-1698, Vengegård-sst.
 [116] Anders Lauritsen, -1687, Sorring-sst.
 [550] Anders Lauritsen, -1706, Sorring-Vestervig.
    [4] Anders Knudsen, Farre
   [11] Anders Sejersen, o.1500-f.1580, Farre-sst.
   [55] Anders Sejersen -1651, Oustrup-Enslev. 
 [551] Birgitte Lauritsdatter, -e.1714, Sorring-Tovstrup. 
   349 Elisabeth Bertelsdatter, -f.1696, Stavanger.
 [553] Jens Lauritsen, 1696-1743, Sorring-Hillerslev. 
   [26] Laurits Andersen, a.1560-1581, Ovstrup-Sorring.
 [262] Laurits Andersen, -1698, Sorring-sst.
     57 Laurits Sejersen, -f1649, Sorring-sst.
 [549] Maren Lauritsdatter, -1715, Sorring-Ovstrupgård.
  [48] Niels Rasmussen, -1671, - Sorring.
  191  Oluf Nielsen, -e.1684, Vorgård-sst.
     [2] Sejer [Knudsen]  -før 1525, Farre-sst. 
 [117] Sejer Lauritsen, -e.1667, Sorring-sst.
 [113] Sidsel Andersdatter, Enslev -1690, Enslev-Tønsberg, Norge
 BONDESEN
    [3] Jes (Lundesen) nævnt 1485 Sorring
 BONDO
 [242] Anders Sejersen, 1673-e.1694, Hvirring-Ny Haderslev.
 [240] Cathrine Sejersdatter, 1672-, Hvirring-Randers.
 [239] Niels Sejersen, 1670-e.1728, Hvirring-sst.
 [112] Sejer Andersen, o.1641-1696, Enslev-Hvirring.
BONNE
[1241] Hedvig Sabine, 1736-, Hillerslev-.
[1242] Jane Friderica,1743-, Hillerslev-.
[1243] Lars Peder Jensen, e.1743-, Hillerslev
[1240] Mette Cathrine, 1730-1782, Hillerslev-Irup.
BORDING
 [189] Peder Pedersen, -e.1688, Borum-Tryggevælde/København.
BORBERG
 1080 Maren, -e.1770, Ø.Tørslev-Randers.
BORCHHORST
   239 Anne Madsdatter, -1715, Gunderup-Hvirring.
   112 Øllegård.Hansdatter, o.1644,-1723, Frederiksgave, Fyn
         Hvirring.
BORNECK
  545  Johanne Andreasdatter 1692-1753, Farregård-Ø. Kejlstrup.
 1223  Johanne, -e.1739.
BORUM
 [214] Anders Jespersen, -1719, Borum-Århus.
 [187] Anders Pedersen, -e.1696. Borum-(København)
[1807] Jens Pedersen, 1748-e.1696, Borum-København.
  [452] Jesper Andersen, 1708-1723, Århus-sst.
[1080] Jesper Pedersen, 1742-1798, Borum-Randers.
  [962] Peder Nielsen, 1701-1768, Borum-Årslev.
 [442] Peder Olufsen, 1704-1754, Borum-sst.
BRANDT
 [882] Anders Jensen, 1708-1738,Grundfør-sst.
   387 Jens,-f.1738, -Grundfør.
 [883] Søren Jensen, -e.1746, Grundfør-sst.
BRASEN
   223  Anders Olufsen, 1654-1708, -Galtrup.
 [484] Dorte Marie, a.Viborg-Galtrup.
 [485] Elisabeth Johanne, -1743, Galtrup-Frøslev.
 [608] Hans Christoffer Olufsen, Sønderkirkeby Falster.
 [609] Inger Maria Olufsdatter, -Sønderkirkeby Falster.
   108  Jens Andersen, -1688, -Njær i Haurum
 [607] Karen Margrete Olufsdatter -Sønderkirkeby Falster.
 [611] Margrete Hedevig Olufsdatter, -Sønderkirkeby Falster.
 [610] Matias Helt Olufsen, -Sønderkirkeby Falster.
   289 Oluf Lauritsen,1698-1746, Stubbekøbing-Sønderkirkeby.
BREDAL
  170  Mads Andersen, -1765, -Bredsten.
BREGNHOLM
  784  Ida Cathrine, -1736, -Sønderup.
BRINCKMAN
 1225  Josef, -1742, -Randers
BRUN / BRUUN
 1496  Anna Chatarina Andreasdatter 1736-1798, -Valle, Audne-
          dal Norge.
   787  Anne Marie, -1766, -Højen.
 1598  Gyde Kirstine Bertelsdatter, 1759-, Fredericia-Smidstrup.
BRUNT
   845  Rasmus Pedersen, 1722-e.1770, Tinning-sst. 
 1731  Rasmus Pedersen, 1722-e.1770, Tinning-sst. 
BRÅD
 1231  Dorthe, 1738-1767, Horsens-Grauballegård.
BUGGE
   509 Christen Larsen, o.1677-1713, Aurdal-sst. Norge
BURG
   252  Gideon von der, Kristiania-Tønsberg
BÜXEN
 1141  Susanne Elisabeth, o.1690-1752, Tømmerby-sst.
BÆGÅRD
   942 Niels Jensen, o.1688-1755, -Tilst
BØDKER
   898  Niels Christensen, 1691-1777, -Nør Galten.
   858  Peder, -f.1772, -Nør Galten.
[1711] Peder Nielsen, 1727-1766, Nør Galten-sst.-
o
CAPEL
   545 Karen, -1764, -Øster Kejlstrup.
CARSTENSEN
 1522  Gert, 1722-1755, -Nørup.
CARØ
[2019] Amalie Hansdatter,1738-, Randers-.
  1224  Hans Hansen, -e.1738, -Randers.
CASPERSDATTER
 [795] Anne, Højbjerg, -e.1735, Bredsten-Vejle.
   172  Matilde, Hammermüller, 1657-1699, Slagelse-sst.
CHRISTENSDATTER
   265  Anne, -1723, -Sorring.
 [266] Anne, -e1669, Sorring-sst.
   405  Anne, o.1664-1740, -Søften. 
   586  Anne, 1758-, Herskind-.
 [651] Anne,1715, -Mesing.
 [814] Anne, 1724-, Hårup i Linå 
 1033  Anne,1710-1764, Mesing-sst.
[1707] Anne,1737-, Brendstrup-
[1928] Anne, 1734-. Haldum-.
[1945] Anne 1744-, Flade-
[2339] Anna Elisabeth,1762-e.1801, Gødvad-Laven.
  [99] Barbara, -1671, -Gern.
   927 Birgitte, -1744, -Søften.
[1943] Cathrine, 1737-, Tøvind.
   409 Elisabeth, o.1664-1724, -Lillering.
   396 Inger, o.1666-1751, Borum-sst.
 [661] Johanne,1740-1763, Mesing-sst.
[1944] Johanne, 1739-, Tøvind-.
[2107] Johanne, o.1788- , Tørring-.
     97 Karen, 1669-, Hjelmdrup-.
   419 Karen, o.1694-1770, -Kvottrup.
   927 Karen,1713-1756, Mundelstrup-Søften.
[2106] Karen, o.1786-e.1790, Tørring-.
[1637] Kirsten,1735-, Skjoldelev-.
[1638] Kirsten,1748-, Lading-
   242  Magdalene, -e.1694, -Ny Haderslev.
   157  Maren, -e.1707, Virring-Mesing 
   389  Maren, o.1669-1756, Borum-sst.
 [648] Maren, 1709-1773, Mesing-sst.
   703  Maren, 1692-1743, Siim-sst.
   952  Maren, 1728-e.1746 Hørslev-sst.
[1161] Maren, 1702-, Sabro-.
[1164] Maren. 1709-, Sabro-
[1636] Maren,1732-, Skjoldelev-.
[1714] Maren,1726-1760, Hørslev-Tåstrup.
[1868] Maren,1748-e.1767, Herskind-sst.
[2149] Maren, 1766-e.1794Veng-Høver.
  [232] Margrete, -e.1671,Tulsrup-sst.
   286  Maria Cathrine Luja, 1710-1759, Ørbæk-Gamborg.
   751  Mette, o.1707-1735, Bjerre mølle -Kolding
[2340] Tove,1764-,Gødvad-Mausing mølle.
CHRISTENSEN
 [265] Anders,-1724, Sorring-sst.
   635  Anders, o.1725-1778, Boes-Siim.
 [815] Anders, 1728-, Hårup i Linå-. 
[1034] Anders,-e.1767, Herskind-sst.
[1167] Anders, 1725-, Sabro-
   [52] Anders, Bagge Sorring-.
 [248] Anders Morland, 1666-1730, Tønsberg-Aurdal Norge
 [645]  Anders Overgård, 1703-1752, Mesing-Gram.
   202  Anders,True, o.1644-1726, Sjelle-sst.
[2337] Christen,1757-, Gødvad-
  2018 Christen, Højris, o.1707-1777, Højris-Kragelund.
  1118 Christen, Værum, -e.1771, -Sandby.
    194 Clemend, -1705, Søften-sst.
 [917] Clemend, 1693-, Søften-
    421 Frands, o.1679-1759, -True
   [50] Iver, Bagge, Sorring-
 [646] Jens, 1705-1773, Mesing-sst.
 [809] Jens, 1712-, Hårup i Linå 
 [916] Jens, 1689-1730, Søften-sst.
[1162] Jens, 1703- Sabro-. 
[1705] Jens, 1734-, Brendstrup-.
    177 Jochum, -e.1684, -Hårup. 
 [812] Jochum, 1716-, Hårup i Linå 
 [659] Knud, 1736-, Mesing-.
[1166] Knud, 1721-, Sabro-
 [654] Laurits, 1723-1796, Mesing-sst.
  1021 Laurits, -e.1757, True-sst.
[2338] Laurits, Højris, 1760-1831, Gødvad-Kærs mølle, Linå.
 [660] Mikkel, 1738-, Mesing-.
   [51] Mikkel, Bagge, Sorring-.
 [249] Morten, Morland, 1668-e.1764, Tønsberg-Skien Norge.
   233 Niels, -1693, -Sorring.
   384 Niels, o.1664-1746, -Værum.
 [812] Niels, 1722-, Hårup i Linå-.
  1138 Niels, -e.1745, -Tøving.
  1157 Niels, 1780-, Mollerup- 
[1163] Niels, 1706-, Sabro-. 
[1930] Niels,1746-, Sandby-
   898  Niels, Bødker,1691-1777, -Nør Galten
CHRISTENSEN fortat.
   895 Niels, Pelsen,1709-1752, Borum-sst.
[2148] Ole, 1764-f.1794,Veng-
   689 Oluf,1684-1759, -Veng.
 [653] Peder,1721-e.1758, Mesing-sst.
   974 Peder,1722-1763, Kankbøl-sst.
[1706] Peder,1736-, Brendstrup-.
[1940]  Peder, 1747-, Hallendrup-
[2152]  Peder, 1777-1794, Veng-sst.
    505 Poul,1679-1738, Randers-sst.
[2151] Poul, 1773-e.1794, Veng-sst.
 1031  Rasmus,1708-1742, Fastrup-sst.
[1422] Rasmus,1748-1801, Firgårde-sst.
[1639] Rasmus, 1750-, Lading-
[1929] Rasmus, 1736-, Sandby-.
[1870] Rasmus, 1754-e.1767, Herskind-sst.
[2150] Rasmus, o.1770-e.1794, Veng-sst.
[1164] Sejer, 1712-, Sabro-.
[1869] Sejer,1750-e.1767, Herskind-sst.
 [257] Sejer Morland -e.1699, Tønsberg-Horsens.
   251  Simon, Sandefjord-sst. Norge.
[1421] Søren, 1740-e.1801, Firgårde-sst.
  1343  Søren, 1740-e.1801, Firgårde-sst
[2147] Søren, 1763-e.1794, Veng-Hårby.
CHRISTIANSDATTER
[1283] Johanne, 1778-, Mårum.
[1280] Karen, 1773-, Mårum.
[1213] Karen, Barfod, 1757-1776, Nislevgård-København.
[1282] Maren, 1775-, Mårum.
[1214] Ida, Barfoed, 1757-1787, Nislevgård-Vilsted.
  1492 Siri, Røtterrud, -e.1780, -Nannestad.
CHRISTIANSEN
[1217] Andreas, Barfoed, 1765-1789, Uggerslevgård-
[1215] Jens Barfoed. 1760-1797, Nislevgård-Gjeddesdal.
[1281] Frederik, 1774-, Mårum.
 1523  Hans, -e.1801, -Roved.
[1216] Marcus Barfoed,  1765-1833, -Næstved.
CHRISTOFFERSDATTER
 [261] Barbara, -1671, -Skanderborg.
[1023] Berete, -e.1754, Sjelle-sst.
   487 Gertrud, -1735, -Sorring.
   248 Helvig, Gram, o.1674-1717, Ullensaker-Aurdal.
  1304 Johanne, -e.1800, -Svejstrup.
 [620] Karen, o.1684-1752, Svejstrup-Låsby.
 [258] Lene, -e.1686, -Skanderborg
   1304 Maren, -1791, -Svejstrup.
CHRISTOFFERSEN
 [261] Anders, Bagge, -e.1678, Århus-København.
   1200 Hans, Bang,1701-1758, Aurdal-sst.
 [259] Laurits, -1693, Århus-Kejlstrup.
[2057] Nicolaj, 1764-, Skanderborg-.
[1025] Niels, 1724-e.1787, Sjelle-sst.
[1024] Oluf, 1722-e.1787, Sjelle-sst.
 [200] Oluf, Sejersen, o.1638-1708, Sjelle-sst.
 [621] Rasmus, -o.1730, Svejstrup-sst.
[2058] Rasmus, 1766-, Skanderborg-.
CLAUSDATTER
[1358] Anne,1753-, Illerup-
    442 Anne Margrete 1724-e.1770-, Sorring-Randers.
[1360] Dorte,1756-, Illerup-
[1361] Kirsten,1759-1790, Illerup-Tørring.
CLAUSEN
 [382] Jens Sørensen, o.1672-1711, Nør Galten-sst.
[1363] Knud, 1764-, Illerup-
   448 Laurits, -e.1760, -Låsby.
 [386] Laurits Sørensen, 1681-1741, Nør Galten-Jebjerg.
[1362] Mikkel 1762-1795, Illerup-sst.
   184 Søren Jensen, 1633-1706, - Nør Galten
 [381] Tomas Sørensen, o.1669-1748, Nør Galten-sst.
CLEMENDSDATTER
[1753] Anne,1745- Hår-.
   259 Anne, Fischer, 1737, Vester Kejlstrup
[1229] Jytte Krag, Fischer,1720,-1799, Ø. Kejlstrup,Sejling
 [404] Karen, -e1695, Søften-Grundfør.
[1754] Mette,1749-, Hår-.
CLEMENDSEN
 [405] Anders, o.1666-1740, Søften-sst.
 [402] Christen, o.1658-1724, Søften-sst.
[1760] Christen,1737-e.1772, Søften-Brendstrup
[1756] Hans, -e.1769, Hår-sst.
[1762] Niels, 1745-e.1772, Søften-sst.
 [403] Peder, e.1741-, Søften-Hår
[1755] Peder,1754-, Hår-.
[1763] Peder, 1748-e.1772, Søften-sst.
CORNELIUSDATTER
   723 Asseline, Megeland, o.1711-1753, -Stavanger, Norge
CORTSEN
 1600 Niels, Visted, 1731-1810,Vejrum-Grejs.
   731 Peder, Højer, -e.1729, -Håland 
CYNDESEN
  2323 Johannes Schmidt, 1762-, Klode mølle-, Engesvang.
o---
DANIELSDATTER
   565 Kirsten,1722-e.1743, Skibby-Galten.
 DANIELSEN
   399 Hans, o.1670-1748, Hørslevgård-Borum.
DAUW
[2023] Frederica Birgitte,1748-, Randers-.
  1225 Frederik Johan Vallentin, -1750, -Randers.
[2022] Jacob Josef Mikael,1745-, Randers-.
DENCKE
   320 Anne Cathrine Elisabeth,1689-1769, Alken-sst.
DIDRIKSEN
   793 Niels, Fæster, o.1702-1774, -Ørslev.
DORCHEUS
 [799] Anna Mikkelsdatter, 1732-, Vinding-.
 [797] Antonette Mikkelsdatter, 1722-, Vinding-.
 [798] Katrine Mikkelsdatter, 1724-, Vinding-.
   363  Mikkel Pedersen, o.1672-1749, Fredericia-Vinding. 
 [796] Terkild Mikkelsen, 1718-1786, Vinding-sst.
DREJERS
  1024  Kirsten Jensdatter, 1719-1759, Sjelle-sst.
DRUBIN
  1060  Kilian, -1747, København-sst.
DRÅBY
  1230  Charlotte Amalie Hansen,1747-e.1769, Dråby- 
           Gravballegrd.
o
o
DYHR
  [1431] Anders Jørgensen, 1729- e-1766, Tulstrup-Ry
    340 Anders Pedersen, -1711, -Tulstrup.
[1424] Anders Pedersen, o.1716,Tulstrup,
 [700] Anne Andersdatter, o.1688, Tulstrup-.
[1158] Christen Sørensen, 1751-, Sorring- 
[1425] Christoffer Pedersen, o.1717,,Tulstrup,
  [698] Jacob Andersen, o.1683, Tulstrup-
[1426] Jacob Pedersen, o.1720-,Tulstrup-.
[1427] Jens Pedersen, o.1722-, Tulstrup-sst.
[1430] Jesper Jørgensen, 1727-1791, Tulstrup-sst.
  [699] Jørgen Andersen, o.1688-, Tulstrup.
  1236 Jørgen Andersen, -o.1688-1752, Tulstrup-sst
  [487] Jørgen Nielsen, 1690-1748. Sorring-sst.
[1432] Laurits Jørgensen,1732-e.1766, Tulstrup-Bomholt.
  [697] Karen Andersdatter, o.1682, Tulstrup-.
  [701] Mette Andersdatter, o.1708-, Tulstrup-.
[2166] Niels Jespersen, 1769-, Tulstrup-.
  [490] Niels Pedersen, 1695-, Sorring- 
[1154] Niels Sørensen, 1732-1789, Sorring-sst. 
  [698] Peder Andersen, o.1681-, Tulstrup-
[1968] Peder Nielsen, 1766-, Sorring-.
    233 Peder Sørensen, -1738, Sorring.
[1157] Peder Sørensen, 1748-, Sorring- 
  [491] Søren Pedersen, 1697-1767, Sorring-sst.
DØRUP
 1788 Peder Rasmussen, o.1716-1771, Dørup-Skibby--
EBBESDATTER
 [548] Sidsel, e.1671, Rindelevgård-Skanderborg.
EBBESEN
 [546] Christoffer, Rindelev, -e.1708, Rindelevgård-Kejlstrup.
 [547] Clemend, -e1671, Rindelevgård-Skanderborg.
EGTVED
 [360] Anne Kirstine Sørensdatter, -1733, Egtved-Vejle
 [781] Cathrine Rasmusdatter, o.1705- , Vejle-
 [780] Ingeborg Rasmusdatter, o.1704, Vejle-.
 [356] Jens Sørensen, 1664-1711, Egtved-Jernved. 
 [358] Rasmus Sørensen, -1708, Egtved-Vejle.
 [778] Søren Rasmussen, o.1694-1735, Vejle-sst.
EISBØLL
   247  Hans Hansen, -1698. Årupgård i Tamdrup.
ELGÅRD
   376  Mads Nielsen, o.1675-1716, Nør Galten-sst.
   989  Peder,1693-1769, Røved, Ødum
ELLINGBØ
 1198  Niels Helgesen, -e.1756. -Aurdal, Norge.
ELY von
[1509] Christina Juliane von., o.1743-1773, Stavanger-sst.
[1508] Didrich Adolph von, o.1741-1821, Stavanger-Haus i 
          Hordaland. Norge.
[1507] Ernst David von, 1731-1809, Stavanger-Tønsberg.
    747Just Henrik von, o1704-1750, Stavanger-sst.
ENGEBRECHTSDATTER
  2004 Dorte, -1803?, -Aurdal Norge.
ENGEBRECHTSEN 
   1199 Ole Qvale, Vang-Aurdal Norge.
ENGEL
    786 Mikkel Pedersen, 1676-1741, København-Nørre Nebel.
ENVOLDSDATTER
[1873] Anne, 1754-, Kvottrup-.
[1890] Anne, 1751-e.1764, Skovby-sst.
[1871] Else, 1747-, Kvottrup-.
[1892] Johanne, 1762-e.1764, Skovby-sst.
  [434] Karen, -e.1747, Borum-Herskind.
[1886] Karen, 1736-e.1787, Skovby-sst.
   200  Maren, -f.1695, Svejstrup-Sjelle.
[1874] Maren, 1756-, Kvottrup-.
[1888] Maren, 1747-e.1787, Skovby-sst.
 [433]  Mette, e.1745, Borum mølle-Århus.
[1889] Mette Marie, 1749-e.1764, Skovby-sst.
ENVOLDSEN
  [435] Jens, o.1680-1722, Borum-Herskind.
  [437] Jesper, Møller, o.1688-1768, Borum-Grå mølle.
  [436] Niels, o.1681-1732, Borum mølle-sst.
[1875] Niels, 1759-, Kvottrup-.
[1887] Niels, o.1742-e.1787, Skovby-sst.
  [432] Peder, o.1667-1732, Borum-Kvottrup.
[1872] Peder, 1749-, Kvottrup-
[1891] Peder, 1759-e.1764, Skovby-sst.
ERIKSDATTER
    487 Anne, -e.1749, Sorring-sst.
    214 Dorte, Møller, -1741, Århus-sst.
  [502] Ellen,-e.1737, Sorring-sst.
[1972] Ellen, 1746-1778. Sorring-sst.
  [108] Johanne, -e.1640, Vadsted-Njær i Haurum..
  1441 Johanne, 1745-1780, Boes-sst. 
  [110] Karen, -1670,Vadsted-Tulstrup.
  [412] Karen, o.1669-1770,Borum-sst.
    162 Kirsten, -1696, -Firgårde.
[1975] Kirsten,1754-, Sorring-
    632 Maren, 1739-e.1801, Boes-Siim.
  [693] Sidsel, -e.1713, -Javngyde.
ERIKSEN
  [411] Anders, o.1669-1758, Borum-Labing.
  1203 Gulbrand, -e.1777, -Aurdal Norge
    371 Jacob, -e.1691, -Labing.
  1462 Jacob, o.1754- Nør Vissing
     76 Jens, -e.1724, Fillerup-Stilling.
    372 Jens, o.1664-1731, Labing-sst.
  [410] Jens, o.1668-1742, Borum-Tilst.
     69 Jørgen, -1676, Vadsted-sst.
  [111] Jørgen - 1676, Vadsted-sst.
  [501] Jørgen, -e.1717, Sorring-sst.
[1974] Knud,1751-, Sorring-.
[1976] Niels,1758-, Sorring-.
  [413] Peder, o.1671-e.1745, Borum-sst.
  [109] Sejer, e.1640, -Vadsted.
   1214 Tomas, Hvas, 1741-1816, Søndbjerg-Vilsted.
  [409] Tomas. Overgård, o.1664-1722, Borum-Lillering.
 ERNSTDATTER - ERNSTSEN
[2121] Anders, o.1798, Ry.
[2122] Christense, o.1800-, Ry-.
[2120] Karen, o.1796-, Ry-.
FABER
[1096] Christiane Charlotte Rasmusdt., 1753-e.1760, Ruerne
[1097] Ove Otte Rasmussen, 1755-e.1760, Ruerne i Ravnholt.
    454 Rasmus, -1758, -Ruerne, Ravnholt.
FABICH
  1230  Inger Pedersdatter, 1727-1816, Gern-Århus.
FALKENBERG
  1582  Jens Frederiksen, o.1732-1820, -Hornstrup.
FISCHER
[1231] Andreas Jørgen, 1725-1773, Ø. Kejlstrup-Gravballegård.
   259  Anne Clemendsdatter, 1737, Vester Kejlstrup
[1228] Anna Barbara Sofie, 1718-1798, Kejlstrup-Århus.
[1233] Anne Clementine, 1731-1816, Ø, Kejlstrup-Kritsiania.
[2025] Charlotte Amalie, 1758-, Ballum-.
  [545] Clemend Lauritsen, 1687, 1687-1781, V.Kejlstrup-Ø.Kjlst. 
  [543] Christian-, V. Kejlstrup-.
[2026] Christian, 1760-, Ballum-.
[1230] Daniel,1724-1784, Ø. Kejlstrup- V. Kejlstrup.
[1232] Gertrud Marie, 1729-1797, Ø. Kejlstrup-Nimtofte
[1229] Jytte Krag Clemendsdt., 1720-1799, Ø. Kejlstrup, Gødvad.
[1227] Laurits Christoffer, 1710-1764, -Ballum.
[1234] Melchior, 1736-1800, Ø. Kejlstrup-sst.
  [544] Mette Harder, Vester Kejlstrup-Gødvad..
[2022] Ulrikke,1756-, Ballum-.
FISCHERS
  1227  Christina Benedikta, -e.1760, Ballum-
FISKER
    934 Niels, -e.1770, -Årslev.
  [488] Søren Nielsen, -e.1737, Sorring-sst. 
FOGH
   835  Anne Johanne Pedersdatter, 1722-e.1787, Skivholme-sst.
[1098] Anne Johanne Pedersdatter, 1722-e.1787, Skivholme-sst. 
  [889] Christen Pedersen, 1705-1746, Borum-sst.
    101 Ingeborg Nielsdatter, -1667, Storring-Borum.
[1100] Jens Pedersen, -1774, Skivholme-sst. 
  [391] Maren Nielsdatter, -e.1696, Borum-Købnhavn. 
    356 Mette,  -Jernved.
  [457] Niels Pedersen, o.1667-1733, Skivholme-Fajstrup.
  [890] Niels Pedersen, 1711-1767, Bormu-sst.
[1101] Niels Pedersen, o.1744-e.1787, Skivholme-sst.
  1630 Niels Pedersen, o.1744-e.1787, Skivholme-sst
    216 Peder Nielsen, Skivholme-sst.
  [458] Peder, -f.1720 Skivholme-sst.
  [389] Peder Nielsen, o.1665-1743, Borum-sst.
[1099] Peder Pedersen, -1781, Skivholme-sst.
  [390] Tomas Nielsen, -1719, Borum-sst.
FRANDSDATTER
    328 Anne, o.1695-1731, Hørning-Nør Vissing.
      67 Karen, e-1668, Galten-sst.
[1019] Kirsten,1725-, True-.
    356 Mette, -f.1713, -Jernved.
[1021] Mette,1733-e.1757, True-sst.
[1583] Mette Sofie Dorte, Svane, 1736-1779, Vejle-sst.
FRANDSEN
[1022] Jesper, -e.1758, Brabrand-.
    901 Niels, -1730, Borum-Fajstrup.
     74 Peder,1650-1701, -Søballe.
[1020] Peder, 1726-, True-.
FREDERIKSDATTER
  [739] Lisbeth, Saxe, o.1700-1751, Stavanger
  [737] Marie Lisbeth, Saxe, o. 1697-, Stavanger-.
FREDERIKSEN
    600 Christian, -e.1778, Mårum.
  1582 Jens Falkenberg, o.1732-1820, -Hornstrup.
   738] Peder, Saxe, o.1698-, Stavanger-. 
FREGERSLEV
    401 Rasmus Pedersen, 1702-1765, Borum-sst.
    915 Peder Nielsen, 1725-1783, Pannerup-Borum.
  [983] Peder Nielsen, 1725-1783, Pannerup-Borum.
  1392 Rasmus, Jensen,1742-e.1785, Stilling-sst.
FRIIS
  1223 Anna Jacobsdatter, -1727, -Dalsgård
  1592 Frederik Christian, 1722-1802, København-Hjarup.
    603 Ovidia Hedvig Sofie, 1763-1821, Herrested-Årslev.
  1610 Niels, -1796, -Gammelby i Stouby. 
FROM
   783  Annike Justdatter, -1752, a. Jyderup-Sønderup.
FÆSTER
[1604] Anna Kirstina, 1733-1789, Nordrup-Egeslevmagle.
[1606] Barbara, e.1743 -e.1774, Ørslev-sst. 
[1605] Christiana, o.1743-1797, Ørslev-Roskilde.
  793  Niels Didriksen, o.1702-1774, -Ørslev.
FÆVEJLE
[1522] Birthe Kirstine, 1727-1751, Vejle-Nørup.
[1521] Jens Sørensen, 1722-e.1777, Vejle-Tirsbæk.
[2254] Jørgen Jensen, 1763-, Vejle-.
[1519] Karen Sørensdatter, 1718-1764, Vejle-sst.
  1512  Maren Sørensdatter, 1719-1752, Vejle-sst.
[1520] Maren Sørensdatter, 1719-1752, Vejle-sst.
[2256] Maria Birgitta, 1777-. Vejle-.
   756 Søren Jensen, 1696-1737, Grenå-sst.(Vejle)
o
-
GALTEN 
 [586] Peder Rasmussen, 1718-f.1763. Galten-Herskind.
GAMMEL
   850 Søren Rasmussen, e.1739, - Værum.
GAMMELGÅRD
 1404 Jens Pedersen, 0. 1710-1786, Gammelgård-Nør Vissing.
GERMANDSEN
   850 Niels, Høg, -1761, -Stevnstrup.
GERTSDATTER
[2257] Anne Ingeborgine, 1751-, Nørup-.
   250 Anne, Wienechen, o.1677-1757, København-Tønsberg.
GESIUS
   556 Peder Jensen, -e.1733, -Sorring
GINNERUP
  1676 Søren Pedersen,  -Nør Galten. 
GIØE
    537 Johanne Kirstine, 1731-1770 Nykøbing Mors-Fjellerup.
GJØRUP
 1284 Karen Basse, 1794-, Nørre Åby- 
GODSEN
   163 Maren Sørensdatter, 1634-1790, Stavanger-sst.
GRAUGÅRD
  1932 Jens, e.1784-, Voldby-.
GRAM
    248  Helvig Christoffersdatter, o.1674-1717, Ullensaker-Aurdal.
GRENÅ
    420 Jens , 1679-1760, Blegind-sst.
  1018 Jens Sørensen, 1719-1783, Bjertrup-Blegind.
[1016] Jesper Jensen,1719-e.1764, Blegind-sst
GRIM
   379 Jens Rasmussen, -1710, - Værum.
GROERSEN
    648 Bertel,1710-1776, Mesing-sst.
GRØN
    259 Anne Sørensdatter, -1678, Skanderborg-sst.
      25 Johanne, -e.1626, Ørnhoved, Tjørring-Ovstrupgård.
    356 Karen Bentsdatter, -1753, Kolding.
GULBRANDT
  1599 Johan Wilhelm, 1744-1809, Nykøbing F.-København
GULBRANDSDATTER
  1490 Karen, -Nannestad Norge.
  1492 Kari, Kringler, o.1743-1774, Nannestad -sst.Norge.
[1998] Maria, 1774-, Aurdal-. Norge.
GULBRANDSEN
[1995] Erik, 1769-, Aurdal-. Norge.
[1997] Ole, 1777-, Aurdal-. Norge.
GUNDESEN
    344 Jens, -1710,Virring-sst.
GØDESDATTER
      11 Barbara, a.1530- e.1580, Bjerre-Ovstrup.
GØDESEN
    [61] Anders, -e.1623, Farre-sst.
    [59] Christen, -e.1633, Farre-sst.
    [58] Niels, -e.1619, Farre-sst.
    [60] Sejer, -1623, Farre-sst.
GÅSKE
    255  Jørgen. Jørgensen, -e.1728, Tønsberg-
-o
HALVORSDATTER
  1197 Birgit, e.1755, -Ål Norge.
HAMMARMÜLLER
    172 Mathilde Caspersdatter, 1657-1699, Slagelse-sst.
HANSDATTER
[1276] Anna Elisabet, 1765-, Mårum-.
 [912] Anne,1705- f.1754, Borum-Storring.
   922 Anne, -f.1769, (Hadbjerg)-Hår.
[1932] Anne,-e.1784, Hår-Voldby.
[2329] Anne, Behr, 1758, Hårup-
[2336] Anne, Behr, 1774-, Hårup
    165 Anne Vedel, o.1665-1723, -Roved.
    495 Dorte, -e.1743 Sabro.
  1064 Edel, e.1763, -Norring mølle.
[1934] Edel,1761-e.1784, Hår-Voldby.
    441Ellen, 1708-e.1751, Borum-
 [913] Ellen, 1708-1751, Borum-sst.
[2114] Ellen, o.1790-, Glarbo-.
[2110] Gunild, o.1780-, Glarbo-.
[1995] Helga Maria Hansdatter, 1755-,Aurdal-
  1524  Inger, o.1732-1812, -Roved.
[1931] Johanne, 1756-e.1784, Hår-sst.
[2112] Johanne, o.1786-, Glarbo-.
[2113] Karen, o.1688-, Glarbo-.
    854 Maren, -1776, -Nør Galten.
[2111] Maren, o.1784-, Glarbo-.
  1154  Margrete, -1780, -Sorring
[1937] Margrete, 1768-e1784, Hår-Voldby.
[1278] Margrete Hedvig, -1768, Mårum.
    358 Margrete Lene, Wolff, - 1635, -Vejle. 
    755 Sofie, -e.1747, Vejle-
    112 Øllegård. Borchhorst, o.1644,-1723, Frederiksgave, Fyn- 
           Hvirring.
HANSEN
[2331] Anders Behr, 1752-, Hårup.
[1996] Andreas, Bang, 1756-, Aurdal-.
   362 Casper, Højbjerg, -a.1711, -Bredsten.
  1231 Charlotte Amalie, Dråby,1747-e.1769, Dråby-Gravballegrd.
   113 Christen , Morland, o.1621-1685, Fyresdal-Tønsberg.
   600 Hans Henrik, o.1735-1771, -Mårum.
  1224 Hans, Carø, -e.1738, -Randers.
    247 Hans, Eisbøll, -1698. Årupgård i Tamdrup.
  2017 Hans Jørgen, Behr, 1720-1799, Hårup-sst.
[1277] Jacob, 1766-, Mårum-.
  2016 Jens, Behr, -1785, -Kærs mølle.
[2333] Niels, Behr, 1764-, Hårup-
  1783 Just,1730-e.1787, Lillering-sst
[2334] Laurits, Behr, 1760-, Hårup-
  1416  Mads, o.1709-1770, -Tovstrup.
[1278] Mathias, Helt, 1770-, Mårum-.
[1936] Niels, 1767-e.1784, Hår-Voldby.
    802 Niels, Siersted, 1702-1773, Kalundborg-Tyrsted.
[2332] Behr, 1764-, Hårup-
  [911] Oluf,1702-1766, Borum-sst.
[1938] Peder, 1771-e.1784, Hår-Voldby.
[2335] Peder, Behr 1771-, Hårup-
    359 Peder, Storm, 1668-1742, Århus-Egtved.
    994 Simon,1706-e.1766, Siim-Javngyde.
[1935] Søren, 1762-e.1784, Hår-sst.
[1933] Tomas, 1759-e.1784, Hår-sst-
[2334] Tomas, Behr, 1768-, Hårup-
    469 Tomas, Smed, o-1686-1752, Hår-Haldum.
HARDER
  [544] Mette Fischer, -, V.Kejlstrup-.
HASSELAGER
    964 Peder Jensen,1712-1773, Hasselager-Borum.
HEGELUND
    254 Jørgen Pedersen, o.1671-1741, -Brøndbyvester.
    247 Peder Jensen, -e.1714, -Skørring mølle.
[1221] Maren Hegelund, 1765-1825, Vallensved-Roskilde.
HELGESEN
  1198 Niels Ellingbøe, -e.1756. -Aurdal.
  1204 Ole Onstad,1727-1772, -Aurdal.
HELT
    130 Karen Nikolajdatter, o.1680, - Horbelev.
[1279] Matias Hansen, 1770-, Mårum
HENRIKSEN
    139 Christoffer, -e.1719,-Stilling.
  1130 Frands, e.1769, -Århus.
  1242 Hans, Obenhausen, o.1717-1772, -Vilsted.
  1846 Jens, e.1799, -True.
  1956 Mikkel, o.1737-1800, Sjørring i Thy-Lødderup.
HERLOVSDATTER
  1057 Kirsten, -1752, Skovby-Herskind.
HERLOVSEN
[2307] Envold, o.1780-, Skovby-.
  [271] Jens, o.1674-1724, Galten-sst.
    281 Jens, 1724-1788, Galten-sst.
[2206] Jens, o.1778-, Skovby-.
  [273] Knud Herlovsen, -e.1707, Galten-København.
  [272] Peder, o.1679-1737, Galten-Kalbygård.
HERMANSEN
   1987 Mikkel, 1761-1800, Nordre Lia, Aurdal ???
HINGE
    216 Jens Pedersen, o.1642-e.1700, Hinge-Skivholme
    380 Laurits Pedersen, o.1648-1716, - Nør Galten.
  [854] Søren Lauritsen, 1698-1772, Nør Galten-sst.
HJORTSHØJ
    444 Søren Sørensen, o.1704-1771, - Vejlby.
[1081] Peder Sørensen, o.1735, Vejlby-
HOLGERSDATTER
    805 Elise Marie, Olivarius, o.1719-e.1786, Ørslev-Hyllested
HOLM
   1150 Rasmus Jensen, -1780, -Sorring.
HOPP
     784 Sofie Amalie, -1734, -Sønderup.
HORSENS
   [363] Elisabet Magdal Terkildsdatter, -1753 Bredsten-Vinding. 
     168 Søren, Jensen, 1636-1708, Horsens-Egtved.
     170 Terkild Jesen, -1711, Horsens-Bredsten.
HOLST
     690 Jens Sørensen, 1701-1737, - Veng.
HOVGÅRD
     414 Niels Mikkelsen, o.1678-1733, -Årslev.
   1655 Tomas, -e.1772, -Nør Galten.
HÜBERT
   [744] Hans Ernst, Stavanger-.
     350 Johan Conrad, -1697, -Stavanger Norge.
HVAS - HVASDATTER
     [8]  Berete Andersdatter, -n.1529, Sorring-sst.
  1701 Jens, -e.1801, -Borum.
    101 Maren Jensdatter, -f.1642,-Borum.
    106 Maren Jensdatter,1629-1713, Rodegård-Borum.
  1214 Tomas Eriksen, 1741-1816, Søndbjerg-Vilsted.
HVEEM
    732 Berthe, Jørgensdatter, o.1702-1776, Nannestad-sst. 
HYPHOFF
  1609 Jacob Zacharias Jacobsen, 1748-1774, Skjolde-Tyrsted.
HØG
    850 Rasmus Andersen ,1691-1739, -Stevnstrup.
    851 Niels Germandsen, -1761, -Stevnstrup.
HØJBJERG
  [795] Anne Caspersdatter, f.1711-e.1735, Bredsten-Vejle.
    362 Casper Hansen, -a.1711, -Bredsten.
HØJEN
      63 Anne Madsdatter, 1630-1692, Højen-Vengegård
HØJER / HØYER
[1603] Anna Margrete Bertramsdatter, 1745-, Højer, Anst sogn
  1481 Anna Margrete, -e.1765 Stavanger 
[1487] Anna Blomme, o.1727-1813, Myklebust i Håland-sst.
  1481 Anna Blomme, o.1727-1813, Myklebust, Håland.
[2034] Anders Paiter, 1763-, Irup-, Hørdum.
  1240 Andreas, 1712-1782, -Irup, Hørdum.
    791 Bertram Jochumsen, o.1693-1759, Fur-Anst.
[2033] Christen, 1758-, Irup-, Hørdum.
[2032] Helvig Sabine, 1756-, Irup-, Hørdum.
[1488] Maren, o.1728-1813, Myklebust, Håland, sst. 
    731 Peder Cortsen, - Myklebust, Håland.
[1602] Peder Jochum Bertramsen, 1740-, Højer, Anst sogn
HØJRIS
  2018 Christen Christensen, o.1707-1777, Højris-Kragelund.
[2338] Laurits Christensen, 1760-1831, Gødvad-Kærs mølle.
IBSEN 
   256 Andreas, Barfod, 1695-1761, Fasrup, Vigerslev-Lumby.
IVERSDATTER
   [24] Anne, f.1529-e.1597, Sorring-sst. Sorring-sst.
 [604] Karen, 1747-, Gamborg-.
   353 Kirsten,1702-1801, a.Anst-Roved.
 [605] Matilde Margrete, 1749-, Gamborg- 
IVERSEN
 [606] Hans Christoffer, Assens, 1750-e.1801, Gamborg-.Årslev
     49 Laurits, -e,1625, Smidstrup.
 1540 Mads, o.1755-, Seldrup-V. Gesten.
     94 Peder, Munk,1611-1659, København-Egtved.
JACOBSDATTER
  [344] Anne, -e.1710, Firgårde-Virring.
  [345] Anne, e.171-- Firgårde- N.Vissing.
  [708] Anne, 1717-e.1754, Firgårde-Siim.
  1223 Anne, Friis, -1727, -Dalsgård.
[2197] Anne, 1777-, Siim-.
  1306 Anne Cathrine, 1736-, Hemstok-Emborg.
[1342] Anne Cathrine, 1736-, Hemstok-Emborg.
[2216] Anne Marie, o.1800, Veng-.
  1862 Birte, 1747-e.1803, Sjelle-sst.
[2200] Karen, 1785-, Siim-.
    211 Kirsten, o.1687-1766, Åby-Tilst.
  [707] Kirsten, 1714-, Firgårde-Alling.
[1343] Kirsten, 1739- ,Hemstok-Firgårde.
   1421 Kirsten, 1739- ,Hemstok-Firgårde.
[1429] Kirsten, o.1718-f.1737,Tørring-sst.
[1436] Kirsten, o.1755-e.1801, Firgårde-sst.
[1464] Kirsten, 1742-, Virring-.
[2199] Kirsten, 1782-, Siim-.
      71 Maren, f.1678, -Søballe.
  [340] Maren, -e.1711, Firgårde-Tulstrup.
  [705] Maren, 1708-, Firgårde-.
[1428] Maren,o.1714, Tørring-.
[1437] Maren, o.1759, Firgårde-.
[1466] Maren, 1752-, Virring-.
[2198] Maren, 1780-, Siim-.
[1344] Sofie, 1741-, Hemstok-.
JACOBSEN
 [338] Erik, -1713, Firgårde-Javngyde.
 [343] Jacob, o.1666-1750, Firgårde-sst.
 [703] Jacob, 1702-1772, Firgårde-sst.
[1434] Jacob, o.1748-1797, Firgårde-.
[1440] Jacob, 1741-e.1787, Alling-sst.
1609 Jacob Zacharias, Hyphoff, 1748-1774, Skjolde-Tyrsted.
JACOBSEN fortsat
  [339] Jens, o.1658-1700, Firgårde-sst.
  [706] Jens, 1711-1749, Firgårde-Nygård.
[1435] Jens, o.1752, Firgårde-.
[1448] Jens, 1758-e.1795, Alling-Hårby.
[1462] Jens, 1734-, Virring-.
[2201] Jens, 1787-, Siim-.
[2202] Niels, 1780-, Siim
[1443] Johan, 1749-, Alling-.
[1439] Knud, 1741-e.1787, Alling-sst.
    555 Laurits, -e.1723, -Farre
      41 Laurits, Skriver, -1610, -Randers.
    766 Laurits, Wanting 1720-1789, Vanting-Understed.
  [702] Mads, 1700-, Firgårde-.
[1464] Rasmus, 1752-, Virring-.
  [341] Søren, n.1696,1711, Firgårde-
    383 Søren, o.1653-1716, -Hadbjerg.
  [709] Søren, -e.1711, 1720-1774. Firgårde-sst.
[2183] Søren, 1768-, Alling-
[2215] Søren, 1755-, Tørring-.
  [342] Tomas, -e.1711, Firgårde-
JAHN
     601 Frederik Samuelsen. 1703-1785, Slagelse-Rynkeby.
JANSDATTER
  [749] Didrikke Seehuus, Stavanger-.
  [747] Maren Elisabeth, Seehuus, o.1708-1763, Stavanger-sst.
  [748] Sofie Amalie Seehuus, Stavanger-.
JANSEN
    350 Jan Seehus, -1732, Stavanger-sst.
    726 Morten Seehuus,  -f.1744, Bergen-Stavanger.
  [746] Morten Seehuus,  -f.1744, Bergen-Stavanger.
JAVNGYDE
    903 Peder Rasmussen, -e.1763, -Borum.
--
JENSDATTER
  [231] Abild, -e.1679, -Tulstrup.
  [731] Anna Christine, Saxe, o.1703-1778, Håland-sst.
    [17] Anne, e-1591, Farre-Århus.
  [144] Anne, -e.1682, Vengegård-Veng. 
  [226] Anne, e.1679 Tulstrup-Galten.
  [281] Anne,1700-1757,Galten-sst.
  [282] Anne,1705-1746 Galten-sst.
  [323] Anne, o.1681-1725, Mesing-sst.
    328 Anne, -1734, Nør Vissing.
    373 Anne, o.1688-1716, Lyngby-sst.
  [376] Anne, o.1680-1716, Lyngby- Nør Galten.
    403 Anne, -e.1713 , Hår-sst.
    566 Anne,1705-1746 Galten-sst.
  [567] Anne,1724-, Galten-.
  [612] Anne, o.1747., Stjær-
    621 Anne, o.1689-1733, Svejstrup-sst.
  [623] Anne, 1693-, Siim-.
  [625] Anne, 1695-f.1720, Siim-Emborg.
    684 Anne,1691-1733, Svejstrup-sst.
  [814] Anne,1720- , Lyngby-.
[1017] Anne,1725-, Blegind-sst.
  1099 Anne, -e.1781, -Skivholme.
[1337] Anne,1739-1770,,Hemstok-Firgårde.
  1412 Anne,1739-1770,,Hemstok-Firgårde.
[1420] Anne,1733-, Veng-.
[1404] Anne, 1716-e.1748, Nør Vissing-sst.
  1434 Anne, o.1742, -e.1787, -Firgårde.
[1467] Anne, 1742-1774, Nør Vissing-Søballe.
[1630] Anne, -f.1787 -Herskind
[1752] Anne,1729-e-1782, Søften-sst.
[1771] Anne,1745-, Søften-.
  1801 Anne, -1775, Årslev-sst.
  1809 Anne,1741-e.1787 . -Herskind.
[1826] Anne, 1738-e.1759, Haldum-sst.
[1921] Anne, o.1753, Skivholme-
[2047] Anne, 1785-, Galten-.
[2128] Anne, 1736-, Nør Vissing-.
[2294] Anne,1789-, Skjoldelev-.
[1499] Anne Blomme, 1758-, Avaldnes- Norge.
[1018] Anne Cathrine,1731-1754, Blegind-sst. 
[1907] Anne Cathrine,1751-e.1674, lille Torup-sst.
[1923] Anne Kirstine,1753-, Skivholme-
[2049] Anne Kirstine, 1789-, Galten-.
  [731] Anna Kirstine, Saxe, o.1703-1778, Håland-sst.
[1224] Anne, Nørholm, -1738, Gødvad-Randers.
    132 Anne, Overgård, -e.1726, Lillering-Stjær.
[1825] Apelone,1735-e.1759, Haldum-sst.
    192 Berete, -e.1675, Labing-Borum.
    193 Berete, o.1645-1726, Lundgård i Skovby-Borum.
  [392] Berete, o.1688-1711, Borum-sst.
    116 Birgitte, -1697, Mollerup-Sorring.
  1960 Birgitte, -Frøslev.
  [579] Birte, 1735-e.1768, Sdr Galten-Låsby.
[1339] Birte, 1747-, Hemstok-.
    317 Bodil,1679-1719, Gesing-Mesing.
  [613] Bodil, o.1750-, Stjær-.
    969 Bodil,1688-1768, -Årslev.
  1010 Bodil,1707-1799, -Herst.
[1373] Bodil,1748-, Mesing-.
[2290] Christiane, 1779-, Skjoldelev-.
  1807 Christiane, Munk, 1731-1776 Skjoldelev-sst.
[1225] Christine Nørholm, e.1750, Gødvad-Randers.
     29 Dorte, -e.1672, Skovsrod-Vengegård.
  [851] Dorte, -f.1739, Værum-Stevnstrup.
  [499] Ellen,1698-,e.1737, Sabro-Farre.
  [850] Ellen, -1739, Værum-Stevnstrup.
    [19] Else, -e.1591, Farre-.
  [153] Else, -e.1671, Svejstrup-Skanderborg
  [450] Else, 1713-e.1759, Låsby-Herskind.
[1406] Else, 1721-, Nør Vissing-
  2019 Else, o.1740-, Resendal-.
[2088] Gertrud, 1793-, Nygård-.
     45 Gunder, -1622, -Hjelmdrup,Egtved.
[2085] Gunild, 1784-, Nygård-.
    104 Helle, -e.1686, Sabro-Sjelle.
  1427 Hellen, e.1737, -Tulstrup.
  [725] Helvig Saxe o.1694-1762, Håland-sst. Norge.
    406 Johanne, -e.1727, Labing-Borum.
  [451] Johanne, o.1715-e.1767, Låsby-Sjelle.
  [895] Johanne,1726-1791, Borum-sst.
[1061] Johanne, 1717-e.1722, Herskind-sst.
[1029] Johanne,1735-, Lillering-
[1339] Johanne, 1745-, Hemstok-.
[1472] Johanne, 1751-, Nør Vissing-.
[2144] Johanne, 1768-, Svejstrup-.
  [280] Karen,1697-1742,Galten-sst.
    297 Karen, -1759, -Stjær.
    311 Karen, e.1739, Boes-Siim.
  [371] Karen, o.1662,-e.1691, Skibby-Labing.
  [554] Karen, -e.1706, Javngyde-Århus.
[1090] Karen,1743-, Låsby-.
[1252] Karen, 1715-, Sorring-.
[1468] Karen, 1744-, Nør Vissing-. 
[1757] Karen, 1728-, Søften-.
[1787] Karen,1741-1771, Labing-Skibby.
[1908] Karen,1759-e.1774, lille Torup-sst.
[1925] Karen, 1762-, Skivholme-.
  [493] Karen, Pelsen,1689-e.1725, Sabro-sst.
  [142] Kirsten, -e.1682, Vengegård-Veng.
    312 Kirsten,1680-1712,Gesing-Bjedstrup.
  [332] Kirsten, Firgårde-sst.
  [377] Kirsten, o.1686-1748, Lyngby-Lading.
    381 Kirsten, o.1674-1732, - Nør Galten.
    458 Kirsten, -e.1756 Skivholme
  [459] Kirsten, -1710, Skivholme-Hallendrup.
    557 Kirsten, -e.1745, -Sorring
    688 Kirsten, o.1696-, Firgårde-
  [695] Kirsten, 1696-e.1739, Firgårde-sst.
  [848] Kirsten, -e.1739, Værum-Værum mølle.
  [942] Kirsten, 1695-1734, Tilst-sst.
[1252] Kirsten, 1712-, Sorring-sst.
[1473] Kirsten, 1753-, Nør Vissing-.
[1631] Kirsten,1761-e.1785, Skivholme-sst.
[1824] Kirsten, 1731-e.1759, -Haldum.
[ 2133] Kirsten, 1736-, Nør Vissing-.
[2080] Kirsten, o.1764-, Emborg-.
[2085] Kirsten, 1790-, Nygård-.
[2142] Kirsten, 1761-, Svejstrup-
  [908] Kirsten Balle, 1705-1738,Geding-sst.
  1024 Kirsten, Drejers, 1719-1759, Sjelle-sst.
  [497] Lisbeth,1694,,Sabro,
  [694] Lisbeth, o.1694, Firgårde-. 
 [1781] Lisbeth,1729-1754, Lillering-sst.
      90 Maren,,[1660, -1660, -Kolding 
    154 Maren, -e.1680. Svejstrup-Skanderborg,
  [331] Maren, Firgårde.
  [393] Maren, 1694-1735, Borum-sst.
  [370] Maren, o.1662,-e-1691, Skibby-Labing.
  [372] Maren, o.1660-1708, Lyngby-Labing.
     436 Maren, o.1686-1760 Terp mølle-Borum.
  [448] Maren, o.1702-e.1731, Låsby-sst.
  [622] Maren, o.1688-1724, Siim-sst.
    680 Maren, -f.1738, -Stilling.
   862] Maren, 1705-e.1742, Nør Galten-sst.
  [886] Maren,1722-e.1736, Borum-sst.
    899 Maren,1723-1796, - Geding
  [905] Maren,1694-e.1754, Geding-Tinning.
    907 Maren, o.1723-1796, -Geding
    940 Maren, o.1690-1719, Lillering-sst.
    940 Maren,.1692-1754, Lillering-sst.
[1372] Maren,1746-, Mesing-.
  1448 Maren, o.1750-e.1795, -Hårby
  1453 Maren, 1754-1811, Firgårde-Siim
[1469] Maren, 1746-, Nør Vissing-.
[1750] Maren, 1723-, Søften-.
[1770] Maren,1741-e.1782, Søften-sst.
[1783] Maren,1732-1790, Lillering-sst.
   1807 Maren, o.1754-e.1789, -Skjoldelev.
[1906] Maren,1748-e.1774, lille Torup-sst.
[2139] Maren, 1753-, Svejstrup-.
[2291] Maren,1781-, Skjoldelev-.
     101 Maren, Hvas, -f.1642, -Borum
     106 Maren, Hvas,1629-1713, Rodegård-Borum.
  [351] Maren, Saxe, 1661-1731, Kolding-Vejle.
  [727] Maren, Saxe, 1696-1752, Håland, Avaldsnes,
            Karmøy Norge
    [18] Margrete, o.1530,-e.1591, Farre-Randers
  [496] Margrete,1691, Sabro,
  [622] Margrete, o.1688-1724, Siim-sst.
[1774] Margrete, 1751-e.1782, Søften-Vejlby.
    [94] Margrete, Munk,1624-1659, Hjelmdrup-Kolding.
[2216] Maria Birgitta Kirstine, Fævejle, 1777-, Ustrup-
  [614] Marie, o.1762, Stjær-.
  [230] Mette, -e.1672 Tulstrup-.
     468 Mette, -e.1741, - Sandby.
  [866] Mette,1712-1786, Nør Galten-sst.
     928 Mette, -e.1785, Søften-sst.
     939 Mette, e-1739, -Lillering
[1060] Mette, 1704-e.1747, Herskind-København.
[1758] Mette,1733-, Søften-.
[1827] Mette, 1741-e.1759, Haldum-sst.
  [333] Sidsel, -e.1693. Firgårde-sst.
  [375] Sidsel, e.1747, Lyngby-Skivholme.
  [626] Sidsel, 1698, Siim-.
 [1471] Sidsel, 1749-, Nør Vissing-.
   [449] Sidsel, o.1709-e.1743, Låsby-sst.
 [1636] Sidsel, 1749.e.1752, Borum-sst.
 [2141] Sidsel Marie, 1768-, Svejstrup-.
 [1438] Trine,1743-1772, Vengegård-Svejstrup
JENSEN
  [143] Anders, -e.1682, Veng-sst.
    398 Anders,1681-f.1741, Hasle-sst.
  [663] Anders, 1728-1786, Alken-sst.
[1371] Anders, 1744-, Mesing-.
[1407] Anders, o.1725-1764, Nør Vissing-st.
[1470] Anders, 1747-, N. Vissing..
[1769] Anders, 1740-f.1782, Søften-
  [882] Anders, Brandt, 1708-1738,Grundfør-sst.
    [98] Anders, Munk, x-1655. Hjelmdrup 
  1232 Carl Mulvad, 1736-1793, Ribe-Nimtofte. 
[2130] Bernt, 1743-, Veng-. 
  [228] Bertel, n.1664, Tulstrup -
    905 Bertel, 1688-1754, Tinning-sst.
  [735] Bertel, Blomme 1739-1769, Stavanger-sst. Norge
[1370] Christen,1741,,Mesing,
 [664] Christian, 1733-, Alken-.
    [97] Christian, Munk, -e.1687, Hjelmdrup-Daudinggård, 
           Grædstrup.
[2187] Christoffer, 1795-,  Hårby- (Veng).
JENSEN fortsat
    260 Ebbe, Rindelev, -e.1672, Rindelev-Skovby.
    954 Envold, 1682-1752, Labing-sst.
[1059] Envold, 1710-1722, Herskind-sst.
  [229] Erik, n.1678, Tulstrup-Galten.
  [815] Erik, 1700-, Labing-.
  [943] Erik,1700-,Tilst-,
  [662] Frederik, 1726-1801, Alken-sst.
  [734] Hans, Saxe, o.1713-1755, Håland-Stavanger.
    121 Herlov, -e.1679, Lundgård i Skoby-Sdr. Galten.
  [564] Herlov, 1717-e.1724, Sdr. Galten-sst.
  1888 Herluf, -e.1780, -Skovby.
  [710] Jacob, o.1700-1762, Virring-sst.
[1451] Jacob, 1746-, Veng-
[2081] Jacob, o.1765-, Emborg-.
[2140]  Jacob, 1756-, Svejstrup-.
[2185]  Jacob, 1790-, Hårby- (Veng).
[1225]  Jacob, Ostenfeld Nørholm,1703-1745, Gødvad-.
  [470] Jens, -e.1706, -Hallendrup.
  [816] Jens, 1703-, Labing-.
  [820] Jens, 1718-, Lyngby-.
    929 Jens, -1782, -Søften
  [860] Jens, 1703-, Nør Galten-.
[1340] Jens, 1751-, Hemstok-.
[1450] Jens, 1744-, Veng-.
[1620] Jens, 1739-, Labing-. 
  1667 Jens, -e.1672, -Nør Galten.
[1772] Jens,1747-e.1782, Søften-sst.
[1777] Jens, 1721-, Lillering-.
[2129] Jens, 1739-, Nør Vissing-.
[2186] Jens, 1792-, Hårby- (Veng).
[2293] Jens, 1786-, Skjoldelev-.
  [883] Jens, Brandt 1716-e.1738, Grundfør-sst.
    183 Jens, Kirkegård,1634-1699, - Kyngby 
  [373] Jens, Kirkegård, o.1665-1736, Lyngby-sst.
    925 Jens, Molbo, e.1736, -Søften.
  [733] Jens, Saxe, o.1707-1763, Håland-Avaldsnes.
[1496] Jens, Saxe, 1742-1812, Håland-Valle i Audnedal.
[2236] Jens, Saxe, 1802-, Valle-, Norge.
      84 Jens ,Østergård, -e.1632, Svejstrup. 
  [447] Jesper, o.1697- e.1760, Låsby-Hasle.
  [863] Jesper, 1707-1749, Nør Galten-sst.
[1016] Jesper, Grenå,1719-e.1764, Blegind-sst.
[2131] Johan, 1743-, Veng.
[1496] Johannes Lindal,1743-1763, Avaldnes ????
  1583 Johannes, Torp, -2764, Vejle-sst.
[2214] Jørgen, Fævejle, 1766-, Vejle.
  [498] Jørgen, Pelsen, 1694-1756, Sabro-Voldby.
      17 Knud, -e.1591, -Århus.
    [88] Knud, e. 1678, Bjedstrup-sst. - e.1685
  [565] Knud,1720-1775, Sdr. Galten-sst.
  1787 Knud, 1742-1807, -Skibby.
[2048] Knud, 1787-. Galten-.
    [96] Laurits,Munk  o.1626-1659, Hjelmdrup-Kolding.
  [627] Laurits, o.1699-1749, Siim-sst.
[1249] Laurits, 1706-, Sorring-.
[1773] Laurits, 1749-e.1782 Søften-sst.
[2086] Laurits, 1786-, Nygård-.
   [96] Laurits,Munk , o.1626-1659, Hjelmdrup-Kolding
[1703] Mads,1724,- Borum-.
[1759] Mads,1736-, Søften-
[1629] Mads,1757-e.1787, Skivholme-sst..
  [578] Morten,1731-e,1768, Sdr. Galten-Låsby.
    599 Morten, -e.1774, Rode i Skørring-sst.
    282 Niels, 1722-1774, Galten-sst.
  [324] Niels, o.1688-1718, Mesing-sst.
    412 Niels, o.1662-1722, Framlev-Borum.
  [566] Niels,1722-1774, Sdr Galten-sst.
  [948] Niels, 1706-e.1742, Tilst-.
[1062] Niels, 1714-1760, Herskind-sst.
 1662] Niels, 1742-e.1772, Nør Galten-Erslev
  1687 Niels, -e.1763, -Gern
  1688 Niels, -e.1763, -Mølgård.
[1781] Niels, 1728-, Lillering-.
[1828] Niels, 1744-e.1759, Haldum-sst.
  1879 Niels, -e.1778. -Haldum.
[2045]  Niels, 1780-, Galten-.
    891 Niels, Lauritsen,1703-1777, -Fårup.
   635 Niels, Bjerring, Illerup-Siim.
 [884] Niels, Brandt, 1723-e.1738, Grundfør-.
   942 Niels, Bægård, o1688-1755, -Tilst.
  [364] Niels, Munk, 1688-1744, Slagelse-Tyrsted.
  1429 Niels, Møller, -e.1737, -Tørring.
  [495] Niels Pelsen,1687-e.1743, Sabro-sst. 
  [732] Ole, Saxe, o.1715-1785, Håland-Nannestad, Norge.
[1027] Oluf,1732-, Lillering-.
[1829] Oluf,1745-e.1759, Haldum-sst.
  [907] Oluf, Balle, 1700-1782, Geding-sst.
  1017 Oluf, Balle, 1706-1773, Blegind-sst.
     18 Peder, -f.1591, -Randers.
     35 Peder, -e.1632, -Søballe.
    226 Peder, -e.1679, Storring-Galten.
  [330] Peder, -e.1704, Firgårde-sst.
    337 Peder, o.1668-1711, Låsby-Firgårde.
  [672] Peder, o.1693-, Firgårde-.
  [817] Peder, 1707-, Labing-.
  [864] Peder, 1710-, Nør Galten-.
[1089]  Peder, 1742-, Låsby-.
[1452] Peder, 1748-1790, Veng-Boes,
[1619]  Peder, 1733-, Labing-.
[1751]  Peder, 1726-e.1730, Søften-
[1831]  Peder,1754-e.1759, Haldum-sst.
[2044]  Peder, 1774-, Galten-.
[2127]  Peder, 1734-, Veng-.
[2292] Peder, 1783-, Skjoldelev-
[1223]  Peder Lorents, Nørholm, 1699-1770, Gødvad-Christiansø.
  [904] Peder, Balle,1686-1753, Geding-Søften.
    556 Peder, Gesius, -e.1733, -Sorring
    964 Peder, Hasselager,1712-1773, Hasselager-Borum.
    247 Peder, Hegelund, -e.1714, -Skørring mølle.
  [374] Peder, Kirkegård, o.1674-1740, Lyngby-sst.
[1448] Peder, Nygård, 1748-1790, Nygård-Boes. 
   499 Peder, Remmer, e.1737. -Farre.
  [727] Peder, Saxe, -o.1695, -Håland Norge
[1498] Peder, Saxe,1746-1816, Håland, Norge- København.
  1055 Peder ,Skovby,1694-1756, -Stjær.
  1031 Poul, -e.1742, Fastrup.
  [126] Rasmus, o.1681-1745, Javngyde-sst.
  [322] Rasmus,1680-e,1712, Mesing-sst.
    551 Rasmus, -1731, -Tovstrup.
  [822] Rasmus, 1725-, Lyngby-.
  [848] Rasmus,1699-1730,Værum-sst.
[1405] Rasmus, 1718-1762, Nør Vissing-Svejstrup.
[1830] Rasmus, 1750-,Haldum-sst.
  1886 Rasmus, -e.1787, - Skovby.
[2089] Rasmus, 1797-, Nygård-.
[2143] Rasmus, 1764-, Svejstrup-.
[2184] Rasmus, 1787-, Hårby (Veng)
  [909] Rasmus, Balle, -e.1753, Geding-København.
  1392 Rasmus, Fregerslev,1742-e.1785, Stilling-sst.
  1150 Rasmus, Holm, -1780, -Sorring.
    377 Rasmus, Kirkemand, o.1662-1739, -Lading
  1604 Rasmus, Kirkerup, o.1735-1809, Egeslevmagle-sst.
           Sjælland
   [95] Rasmus, Munk, -e.1653, Hjelmdrup-Egtved.
  [227] Sejer, -e.1673, Tulstrup-.
  [624] Simon, o.1694-f.1745, Siim-Emborg.
[1374] Simon, 1749-, Mesing-.
[1924] Simon,1762-, Skivholme-.
    235 Søren, -e.1713, -Sorring.
    279 Søren,1710-1756, Tørring-sst.
    502 Søren, e.1737, -Sorring.
    695 Søren, -1726, Skanderborg ladegård-Firgårde. 
  [846] Søren,1691-1730,Værum-sst.
[1375] Søren,1752-, Mesing-
[1855] Søren, 1753-e.1755,Blegind-sst
[2138] Søren, 1752-, Svejstrup-.
  [883] Søren, Brandt, -e.1746, Grundfør-sst.
    184 Søren, Clausen, 1633-1706, - Nør Galten
    756 Søren, Fævejle, 1696-1737, Grenå-sst.(Vejle).
  1297 Søren, Juul, o.1701-1767, -Ormslev.
    168 Søren, Horsens, 1636-1708, Horsens-Egtved.
    497 Søren Møller, -e.1724, Sabro.
  [736] Søren, Saxe, o.1718-1776, Håland-Bergen
    360 Søren Verling, -1742, Vejle
[1660] Terkild, 1736e.1772, Nør Galten-Erslev.
    170 Terkild, Horsens, -1711, Horsens-Bredsten.
    [89] Tomas, -e. 1665, -Bjedstrup.
    147 Tomas,1643-1733, -Stjær.
  [329] Tomas, -o.1668, Firgårde- Skanderborg.
[1778] Tomas,1722-e.1755, Lillering-sst.
JESPERSDATTER
 [215] Anne, -e.1714, Borum-Tilst.
 [420] Anne, o.1695-1763, Borum-Blegind.
   624 Anne, o.1703-e.1745 -Emborg.
   699 Anne, -e.1732?. Svejstrup-Tulstrup.
[1922] Anne, 1774-, Randers-.
[1234] Anne, 1702, e.1715, -Oustrup.
[2167] Anne Marie, Dyhr,1766.e.1782, Tulstrup-sst.
   382 Christence, o.1674-1740, - Nør Galten.
 [209] Johanne, -e.1726, Borum-Borum mølle. 
   699 Johanne, -f.1731, -Tulstrup.
[1071] Johanne, 1750-, Rødemølle i Lisbjerg-.
[1236] Johanne, 1707-1735, Oustrup-Tulstrup.
 [213] Karen, -1722, Borum-Låsby.
 [421] Kirsten, 1699-1735, Borum-True.
[1846] Kirsten,1750-f.1799, Geding-True.
 [417] Maren, o.1684-1758, Borum-sst.
[1070] Maren, 1746-, Rødemølle, Lisbjerg-.
    777 Maren, Rodsten, -1735, -Vejle. 
[1676] Øllegård,1742-, Nør Galten-.
JESPERSEN
[1848] Anders, 1756-e.1799, Geding-Herst.
 [214] Anders, Borum, -1719, Borum-Århus.
 [212] Jens, -1699, Borum-sst.
[1675] Jens, 1740-, Nør Galten-.
[2166] Niels, Dyhr, 1760-e.1782, Tulstrup-Låsby.
 [210] Oluf, o.1658-1730, Borum-sst.
 [419] Oluf, 1694-1764, Borum-Kvottrup.
[1847] Oluf, 1753-f.1789, Geding-Trige.
 [211] Peder, o.1664 -1736, Borum-Tilst.
 [418] Peder, o.1688-1756, Borum-sst.
   963 Peder,1688-1756, Borum-sst.
[1921] Peder, 1771-, Randers-.
  625 Rasmus, -1731, -Emborg.
[1674] Søren, 1739-, Nør Galten-.
[1842] Tomas, 1751-e.1658, Borum-sst.
JESSEN
  1583 Johannes, Torp, -1764, -Vejle.
-
JOCHUMSDATTER
[2322] Anne Fischer, 1744-e.1760, Hinge-Gern.
[2323] Birgitte,1748-e.1760, Hinge-Ebeltoft.
[2325] Johanne Dorte,1756-e.1760, Hinge-sst.
JOCHUMSEN
    791 Bertram Høyer, 1693-1759,Fuur-Anst.
  [367] Christen, e.1674-e.1728, Hårup i Linå sogn.
[2326] Jacob,1760-, Hinge-.
  [369] Niels,e.1674, Hårup i Linå sogn.
  [368] Peder,e.1674, Hårup i Linå sogn.
[2324] Peder, 1751-, Hinge-
JOHANSDATTER
    969 Abigael,1738-1774, Harlevholm-Årslev
[1970] Anne Sofie, 1745-, Sorring-.
[1812] Bodil, 1743-e.1763, Harlevholm-sst.
[1815] Maren, 1752-e.1763, Harlevholm-sst.
[1813] Sidsel,1745,,Harlevholm, ???
JOHANSEN
[1971] Hans,1750-, Sorring-.
  1182 Johan Frederik, -e.1751 Sorring.
[1814] Niels, 1747-e.1763, Harlevholm-sst.
JOENSDATTER
[1300] Kirsten, 1711-e.1737, Siim-Ry.
[1301] Maren, 1717-e.1785, Siim-sst.
JUSTDATTER
   [72] Anne, o.1633-1718, Søballe-sst.
   [76] Anne, -1724, Søballe-Stilling.
   [74] Karen,1638-1710, Søballe.sst.
[2280] Cathrine Kirstine,1758-,Lillering- ,
 [296] Lisbeth, 1718-f.1755, Stjær-Gram
   784 Annike, From, -1752, a. Jyderup-Sønderup.
JUSTSEN
   [73] Anders, e.1676, Søballe-sst.
  [293] Jens, 1705-1773, Stjær-sst.
    [75] Knud,1642-1711, Søballe-Stjær.
    636 Laurits, 1703-1784, Svejstrup-Hårby i Veng.
    [71] Rasmus, e.1675, Søballe-sst.
  [292] Søren, 1708-, Stjær-.
  [297] Tomas, 1719-1771, Stjær-sst.
JUUL 
   1297 Søren Jensen, o.1701-1767, -Ormslev.
JØRGENSDATTER
      54 Abild,  -e.1640, -Vadsted.
  [233] Abild, -1732, Vadsted-Sorring.
[2228] Anna, Blomme, 1769-, Nannestad-, Norge
[1173] Anne,1729-, Voldby-.
JØRGENSDATTER fortsat
[1182] Anne, 1717-1751, Sorring-sst.
[2073] Anne, 1779-, Svejstrup-.
[2075] Birte Marie, 1785-, Svejstrup-.
[2232] Berthe,1780-, Nannestad- Norge.
   732 Berthe, Jørgensdatter, o.1702-1776, Nannestad-sst. Norge
  [128] Dorte,1670-1754,Vadsted-Låsby.
  [127] Ellen,1670-1757,Vadsted-Galten.
    663 Gunder,1721-1755, Svejstrup-Alken
    637 Karen, 1706-1778, Boes-Hemstok.
[2230] Kari,1776-, Nannestad- Norge.
    753 Kirsten, -e.1749, Horsens-sst.
  [235] Lisbeth,, -F.1696, Vadsted-a.Sorring.
[1180] Lisbeth, 1715-,i Sorring-.
     89 Maren, - Firgårde.
  [234] Maren, o.1654-1727,Vadsted-Sabro.
[1150] Maren,1748-1770, Sorring-sst.
[1172] Maren,  Voldby-.
[2234] Mari, 1785-, Nannestad- Norge.
    283 Karen Marie, -1641, -Nykøbing F.
[2229] Marthe,1772-, Nannestad- Norge.
  1407 Sidsel Marie, 1732-e.1763, Svejstrup-Nør Vissing.
JØRGENSEN
     10 Anders, -e.1558, -Kragelund.
[1431] Anders, Dyhr, 1729- e-1766, Tulstrup-Ry.
[2231] Christian, 1778-, Nannestad- Norge.
[2077] Christoffer, 1789-, Svejstrup-
  [236] Erik, -1698, Vadsted-Sorring.
    792 Frederik, Schwars, -1754, Vejle-sst.
[1173] Jens, 1732-, Voldby-.
[1430] Jesper, Dyhr, 1727-1791, Tulstrup-sst.
  [129] Jørgen,1676-1706, Vadsted-Galten.
[1174] Jørgen, 1739-, Voldby-.
    255 Jørgen, Gåske, -e.1728, Tønsberg-
[1432] Laurits, Dyhr,1732-e.1766, Tulstrup-Bomholt.
  1119 Mikkel, Ladefoged, -e.1760, Sandby-.
[1147] Niels, 1714-, Sorring-.
    323 Niels, Smed, -e.1726, - Mesing -
[2231] Ole,1782-, Nannestad- Norge.
     19 Peder, -e-1591, -Farre.
[2109] Peder, o.1785-, Ry-
[2079] Poul, 1800-, Svejstrup-.
[2235] Samuel,1788-, Nannestad- Norge
  [237] Sejer, -e.1698, Vadsted-Hevringholm.
[2078] Simon, 1793-, Svejstrup-.
  [238] Søren, -e.1668, Vadsted.
KANKBØL
   415 Rasmus Sørensen, o.1697-1761, - Pannerup.
KASTBJERG
[1286] Villads, Assens 1785-, Sdr. Årslev-. KELDSEN
   449 Jens Pedersen, o.1702-1731, Låsby-sst.
   449 Jens Pedersen, e,1740, Galten-Låsby. 
   1066 Jens,1710-1787, lille Torup-sst.
   449 Niels Nielsen, o.1691-1740, -Låsby.
KIRKEGÅRD
   183 Jens Jensen,1634-1699, - Lyngby
 [373] Jens Jensen, o.1665-1736, Lyngby-sst.
 [824] Jens Kirkegård, 1701-e.1739, Lyngby-Labing. 
   826 Mads Mikkelsen, -e.1741, Lyngby-sst. 
 [374] Peder Jensen, o.1674-1740, Lyngby-sst.
 [830] Peder Pedersen, 1715-1789, Lyngby-Yderup.
 KIRKEMAND
 [843] Christen Rasmussen, 1716-e.1767, Lading-sst.
  [843] Niels Rasmussen, 1719-1777, Lading-Skivholme. 
   377 Rasmus Jensen, o.1662-1739, -Lading
KIRKERUP
 1604 Rasmus Jensen, o.1735-1809, Egeslevmagle-sst.
 KJEDING
   360 Mikkel -f.1714, -Vejle.
 [793] Karen Mikkelsdatter, -o.1710-1774, Vejle-Ørslev.
 [792] Kirstine M.ikkelsdatter, -1749, Vejle-sst.
KJELDGÅRD
 1955 Jens Poulsen -Lødderup.
 KNUDSDATTER
   [62] Anne, -f.1695, Vengegård-Galten.
 [636] Anne,1704-1764, Bjedstrup-Hårby.
 [644] Anne,1727-1802, Bjedstrup-Illerup.
[2093] Anne, 1765-, Hårby-.
[2126] Anne, 1755-, Svejstrup-.
[2182] Anne, 1780-, Alling-.
[2098] Anne Marie, 1786-, Hårby-.
[1600] Anne, Storm, 1746-1799, Egtved-Grejs.
  1286 Anne Kirstine (Knudsen), 1797-, Borum-Sdr. Årslev
 1057 Apelone,1729-, Galten-.
 [290] Birgitte, 1711, Horbelev, Falster.
   586 Edel, -f.1752, Herskind-sst.
 [596] Ellen, e.1657- Galten-Høver.
 [931] Else,1727-1770, Borum-sst.
 [289] Else Kirstine, Assens, 1709-1768, Horbelev-Sdr. Kirkeby 
  2011 Ingerid, -e.1805, -Aurdal, Norge
   [70] Johanne, -1705, Vengegård-Assens.
 [288] Johanne, Assens, 1708-1758Horbelev-sst.
[1599] Johanne, Storm, 1745-1805 Egtved-København.
   [69] Karen,a 1630, -1694, Vengegård-Galten.
   111 Karen, a 1630, -1694, Vengegård-Galten.
 [159] Kirsten, o.1654-1738, Bjedstrup-Nør Vissing.
   195  Karen, o.1652-1742, -Borum.
   236 Kirsten, -e.1690, Galten-Sorring
 [641] Kirsten, 1720-, Bjedstrup-Stjær.
 [638] Kirsten,1711-1748, Bjedstrup-Hemstok.
[2099] Maren,1789-, Hårby-.
[2179] Maren, 1771-, Alling-
[1055] Maren, 1698-1747, Herskind-Stjær.
 [642] Maren, 1722-,Bjedstrup-Stjær.
 [643] Maren,1725-1773, Bjedstrup-Alken.
 [284] Margrete, 1703-, Horbelev-
[2125] Margrete,1752-, Svejstrup-.
[1592] Margrete, Storm,1734-1780, Egtved-Hjarup.
[1600] Marie, Storm, 1748- e.1778, Egtved-.
 [135] Volborg, 1703-, Stjær-
KNUDSEN
   [14] Anders, -f.1626, Vengegård-sst.
   [67] Anders, -f.1695, Vengegård-Galten.
 [133] Anders, 1700-, Stjær-.
 [156] Anders, o.1647-1696, Bjedstrup-sst.
[2181] Anders, 1777-, Alling-.
 [283] Anders, Assens, 1702-, Horbelev-(Nykøbing F.)
   [4] Anders, Bonde, a. 1460-, Farre.
[1594] Anker, Storm, 1737-1785, Egtved-sst.
[1056] Envold, -1764, Herskind-Skovby.
 [286] Iver, Assens, 1705-1759, Horbelev-Gamborg.
   707 Jacob, o.1699-1766, Alling-sst.
[2180] Jacob, 1774-, Alling-.
   39 Jens, -e.1632, Bjedstrup-sst.
  [68] Jens, -1694,Vengegård-Javngyde
 [157] Jens, o.1648-1711, Bjedstrup-Mesing.
   678 Jens, -e.1710, Svejstrup-Mesing.
   900 Jens, -1757, Galten-Hørslev.
[2186] Jens, 1764-, Firgårde-.
 [637] Jens, Smed, 1706-1750, Bjedstrup-Hemstok.
   666 Jens, Smed, o.1708-1750. -Hemstok.
[1598] Jens, Storm, 1742 -1805, Egtved-Smidstrup.
 [132] Just, -e.1704, Stjær-sst.
[2096] Just, 1776-, Hårby-.
   281 Knud Sørensen-, o.1686-1745, Galten-sst. 
 [597] Knud, 1739-, Galten-sst.
 [598] Laurits, 1743-, Galten-sst.
 [639] Laurits, 1714-1767, Bjedstrup-sst.
[2094] Laurits, 1770-, Hårby-.
 [155] Niels,1651-1710, Bjedstrup-sst.
    27 Niels, -1594, - Havreballegård. 
  416 Niels, o.1673-1716, -Panderup.
 [595] Niels, 1730-, e.1787, Galten-Herskind.
  1810 Niels, 1730-, e.1787, Galten-Herskind.
[1058] Niels, -e.1764, Herskind-sst.
[2095] Niels, 1774-, Hårby-.
[1594] Niels Storm, o.1738-e.1776, Egtved-Skt. Croix.
   281 Knud Sørensen, 1686-1745, Galten-sst.
 2001 Ole, 1761, -e.1790, Aurdal, Norge 
[2097] Peder,1782-, Hårby-.
[1592] Peder, Storm, 1735-, Egtved-.
  [158] Poul o.1649-1712, Bjedstrup-Vestermølle.
  [15] Rasmus, f.1609-e1614 , Vengegård-sst.
   [63] Rasmus,1619-1695, Vengegård-sst.
[2189] Rasmus, 1765-, Firgårde-
   [2] Sejer Bonde, ant. o.1460,-e.1522, Farre-Vengegård
   40] Sejer, -e.1598, Århus-Silkeborg.
[1057] Søren, e.1751, Herskind-sst.
KOLDT
 1129 Mikkel Nielsen, -e.1769, -Århus. 
KOPØT
   587 Anders Nielsen, -e.1745, -Låsby. 
KRINGLER
  1492 Kari Gulbrandsdatter o.1743-1774, Nannestad Norge.
KVOLBÆK
  912 Peder Pedersen, 1712-1781, - Borum.
KRINGLER
  1492 Kari Gulbrandsdatter, o.1743-1774, Nannestad -sst. Norge.
KÆR
  1065 Peder Sørensen, -e.1764, Gejlund.

   413 Kirsten Pedersdatter, o.1683-1703, Skibby-Borum.
O
LADEFOGED
  1119 Mikkel, Ladefoged, -e.1760, Sandby-
    845 Niels Pedersen, 1699-1754, Haurum-Sandby.
  1125 Niels Pedersen, 1699-1754, Haurum-Sandby.
LAGÅRD
  1141 Else Sofie, -e.1752, -a.Tømmerby
LANG
    241 Søren Mortensen, -1700, Randers-sst.
  [505] Øllegård Sørensdatter, 1690-e.1726 Randers- 
LANGE
    780 Hans Severin, nævnt 1735, Skanderborg-
LASSEN
    105 Christen, - e.1700, -Skivholme.
LAURSEN (LARSEN)
    509 Christen, Bugge, o.1677-1713, Aurdal Norge.
LAURITSDATTER
      73 Anne, -f.1689, -Søballe.
    312 Anne, -1729, -Bjedstrup
    457 Anne, -1734, -Fajstrup.
  [764] Anne, 1733-1793, Gamst-sst.
    830 Anne, 1735-1786, -Yderup.
  [992] Anne1733-1777, Panderup-Essendrup 
  1012 Anne, -e.1765 -Kvottrup. 
[1246] Anne, 1736-, Sorring- 
[1269] Anne, 1755-e.1757, Galten-sst. 
[1331] Anne, 1737-, Hårby- 
  1456 Anne, -e.1755, -Tørring. 
[1877] Anne, 1746-e.1772, Lisbjerg-Panderup. 
[2013] Anne, -1745, Resendal-Århus.
[1882] Anne Marie, 1758-e.1772, Lisbjerg-Panderup.
[2016] Anne Kirstine, 1728-1779, Resendal-Dråby Havmølle.
  [989] Apelone, 1720-1777, Panderup-Røved.
  [120] Barbara, -1681, Sorring-sst.
  [551] Birgitte, Bonde, -e.1714, Sorring-Tovstrup. 
[1346] Dorte, 1747-, Bjedstrup- 
  [855] Ellen, 1704-, Nør Galten-. 
  [880] Ellen, 1727-1799, Jebjerg-sst.
    972 Ellen, -e.1763, -Årslev.
[1878] Else, 1748-e.1772, Lisbjerg-Panderup. 
  349 Inger, -e.1704, -Stavanger. 
[2015] Inger, 1724-1762, Resendal-Klode mølle.
 [270] Johanne, e.1677, Sorring-sst.
   [92]  Karen, -e.1610, Randers-sst.
 [118] Karen, o.1620-e.1677, Sorring-sst.
   156 Karen, o.1664-1738, Hemstok-sst.
 [268] Karen, -f.168, Sorring-sst. 
    339 Karen, o.1659-1736, Firgårde-sst.
  [988] Karen, 1717. f.1742 , Panderup-Trige. 
[1084] Karen, 1724-, Låsby- 
[1268] Karen, 1753- e.1757, Galten-sst. 
[1881] Karen, 1755-e.1772, Lisbjerg-Panderup. 
[2017] Karen, o.1730, Resendal-Hårup. 
  1299 Kirsten, 1746-1791, Hørning-Svejstrup.
  1305 Kirsten, -e.1803, Siim-Fårhusen i Ry.
[1311] Kirsten, -e.1803, Siim-Fårhusen i Ry.
[1332] Kirsten, 1740-, Hårby 
[1349] Kirsten, 1757-, Bjedstrup-. 
  [540] Kirsten Marie, 1672-f.1699, Skanderborg-Resendal. 
[2012] Kirstine Marie, -e.1760, Resendal-Hinge.
  [119] Maren, -e.1661, Sorring-Flensted.
    149 Maren, -e.1706, Firgårde-Siim.
    156 Maren, -1683, Mesing-Hemstok. 
    309 Maren, -1736, -Siim
  [407] Maren, -f.1770, Borum-Yderup. 
    410 Maren, o.1667-1748, Borum-Tilst.
[1085] Maren, 1727-,  Låsby-
[1268] Maren, 1752- e.1757, Galten-sst. 
[1308] Maren, 1737-, Siim-Emborg. 
[1348] Maren, 1752-, Bjedstrup-.
[1328] Maren, 1732-, Hårby-
[1879] Maren, 1750-e.1772, Lisbjerg-Panderup 
[2018] Maren, o.1732-1819, Resendal-Mausing mølle.
  [549] Maren, Bonde, -1715, Sorring-Ovstrupgård.
    [91] Margrete, -e.1610, Randers-sst.
    272 Mette, o.1685-1761, Sorring-Kalbygård.
  [552] Mette, o.1685-1761, Sorring-Kalbygård.
[1247] Mette, 1739-, Sorring- 
[1883] Mette, 1766-e.1772, Lisbjerg-Panderup. 
  [880] Sidsel, 1732-, Jebjerg- 
  [991] Sidsel, 1726-1753, Panderup-Bygballe.
LAURITSEN
[1563] Albrecht, Wanting, 1753-1831, Vrå i Lejrskov-Esbønnerup.
[1248] Anders, 1745-, Sorring- 
[2019] Anders, o.1740-1816, Resendal-sst.
  [116] Anders, Bonde, -1687, Sorring-sst.
  [550] Anders, Bonde, -1706, Sorring-Vestervig.
    540 Anders, Meldgaard, o.1660-f.1722, Resendal-sst.
  [541] Bagge, o.1676- f.1722, Skanderborg-sst.
[2172] Bertel, 1766-, Alling- 
    105 Christen, -e.1700 -Herskind.
   509 Christen, Bugge, 1677-1713, Aurdal-sst. Norge
LAURITSEN fortsat
   841  Christen, e.1767, Skjoldelev. 
  [539] Christoffer, Bagge, -1722, Skanderborg-Viborg.
  [545] Clemend, Fischer, 1687, 1687-1781, V. Kejlstrup-
           Ø. Kejlstrup.
    [22] Iver, f.1540-e1574, Sorring-sst. / (Århus)
    127 Jens, o.1668-1736, Hemstok-Galten.
    562 Jens, -1739, -Sorring.
    683 Jens, -e.1734. -Boes.
[1088] Jens, 1731-e.1760, Låsby-sst.
[1309] Jens, 1739-1814, Siim-Nygård. 
  [553] Jens, Bonde, 1696-1743, Sorring-Hillerslev. 
    393 Jens, Øvlesen, o.1672-1753, -Borum.
[2171] Jørgen, 1763-, Alling- 
    213 Knud, o.1661-1736, -Låsby.
  [406] Knud, o.1674-1750, Borum-sst
[1334]  Knud, 1742-1794, Hårby-sst.
[1347]  Knud, 1749-, Bjedstrup-.
    181 Laurits, 1609-1699, Borum-sst.
    576 Laurits, 1725-1758, -Galten.
[1313] Laurits, 1749-, Siim- 
  1150 Laurits, -e.1772, -Sorring. 
   [21] Niels, f.1540-e.1565, Sorring-Skåne
   102 Niels, -1667, -Vorgård.
    596 Niels, Høver-
  [989] Niels, 1723-e.1771, Panderup- 
    891 Niels Jensen,1703-1777, -Fårup.
 [100] Niels, Riber, -1675. Smidstrup-sst.
   289 Oluf, Brasen,1698-1746,Stubbekøbing-Sdr.Kirkeby Falster
     62 Peder, - f.1662, -Galten.
    124 Peder, -e. 1726, Hemstok-Galten.
    136 Peder,o.1668 -1742, Alken-Søballe.
 [408] Peder, 1694-1764, Borum-sst.
   763 Peder, o.1721-1807, -Anst.
 [852] Peder, 1692-e.1713, Nør Galten-sst.
  1654 Peder, -e.1772, - Nør Galten. 
[1880] Peder, 1753-e.1772, Lisbjerg-Panderup. 
   [23] Rasmus, -f.1602, Sorring-sst.
  [267] Rasmus, -e.1677, Sorring-sst.
    [20] Sejer, -f.1595, Farre-Voldby.
  [117] Sejer, Bonde, -e.1667, Sorring-sst.
    981 Søren, -e.1767, -Hjortshøj. 
[2014] Søren, -Resendal. 
  [854] Søren Hinge, 1698-1772, Nør Galten-sst.
LEHN
    189 Maria, e.1679, -Slagelse (København). 
LETH
    653 Anne Kirstine Pedersdatter, e.1758, Hørning-Mesing 
[1946] Karen Sejersdatter, 1737-, Galtrup- 
    441 Kirsten Nielsdatter, 1706-1731, Fregerslev-Borum.
    482 Mads Sørensen, o.1658-1714, - Oustrupgård.
[1951] Peder Sejersen, 1752-. Galtrup- 
[1141] Sejer Olesen, 1711-1760, Tøving-Galtrup
[1139] Søren Olesen, 1706-1761, Tøving-Tømmerby.
[1942] Villads Steffensen, 1731-1792, Galtrup-København. 
LIEN
   1983 Torsten Svendsen, -e.1785, -Aurdal Norge. 
LIIME
   2012 Jochum Pedersen, 1696-1760, Farregård-Hinge.
LIND
   1611 Bertel Christian, -1793, -Bjerre.
LINDAL
    725 Hans Andersen, -1762, Odense-Håland, Norge
    733 Ingeborg Reimer, 1718-1763, Håland-Avaldnes. 
[1481] Jens Saxe, 1723-1796, Håland-sst.
[1482] Ole Blomme, o.1752-1765, Håland-Stavanger.
LINDORF
  1223 Lindorf,  Ursula Margrete, -1734, -København.
LINNEMANN
[2248] Anna Anchelena, 1740-f.1774, Vejle- 
[2254] Anna Elisabeth, 1747-e.1774, Vejle-sst. 
[2250] Anna Kirstina, 1742-e.1774, Vejle-Haderslev. 
[2249] Cathrina Maria, 1741-e.1774, Vejle-sst. 
[2257] Frederica Sofie, 1751-e.1774, Vejle-Tvilumgård.
[2255] Henriette Margrete, 1748-f.1774, Vejle- 
[2253] Henrik, 1746-e.1774, Vejle-sst. 
  1519 Johan, o.1696-1774, Fredericia-Vejle.
[2258] Johan, 1753-f.1774, Vejle- 
[2251] Johanne Friderica, 19-02-1744, Vejle, , 
[2256] Karen, 1750-f.1774, Vejle
[2247] Søren, 1739-e.1774, Vejle-sst.
[2252] Tomas 1745-e.1774, Vejle-Klode mølle.
LOVRING
    270 Niels Andersen, -1729, Sorring-sst.
  [563] Anders, -Sorring
[1254] Jens Andersen, 1718-, Sorring- 
LUJA
    286 Maria Cathrine Christensdatter, 1710-1759, Ørbæk- 
          Gamborg.
LUNDGÅRD
   589 Anders Simonsen, 1724-1786, Galten-sst.
MADSDATTER
[2157] Anne, 1753-, Tovstrup- 
[1702] Anne Margrete, 1770-e.1791, Borum-sst. 
    239 Anne Borchhorst, -1715, Gunderup-Hvirring. 
      63 Anne, Højen, 1630-1692, Højen-Vengegård.
[1911] Christine Sofie, 1759-, Sølvsten- 
[1135] Johanne, 1707-, Ovstrupgård- 
[1622] Johanne, 1738-, Lyngby- 
  [325] Karen, 1682-1731, Nør Vissing-Mesing.
  [837] Karen, 1713-1752, Nør Galten-Borum.
[1624] Karen, 1741-, Lyngby- 
    343 Kirsten, 1698-, N.Vissing-Firgårde.
[1130] Maren, 1696-, Ovstrupgård-
  1362 Maren, -e1795, -Illerup.
[2161] Maren, 1766-, Veng- 
[1915] Maren (Johanne), 1773-e.1780, Sølvsten-sst. 
  [362] Margrete, -a.1711, Bredsten-sst.
[1701] Marianne, 1765-1800, Borum-sst. 
MADSEN
  [326] Anders, 1693-, Nør Vissing- 
  1611 Anders, -e.1801, -Bjerre.
  1616 Anders, -e.1801, -Bjerre.
      46 Christen, -e.1620, Gern.
[1914] Envold, 1769-e.1780, Sølvsten-sst. 
[2156] Hans, 1752-, Tovstrup- 
  [835] Jens, 1707-1785, Nør Galten-Skivholme.
  1098 Jens, 1707-1785, Nør Galten-Skivholme.
    837 Jens, -e.1749, Lading-Borum. 
    896 Jens, o.1683-1737, -Borum.
  1005 Jens, -e.1752, -Borum
[1916] Jens, 1776-e.1780, Sølvsten-sst. 
[1698] Jens, 1758-e.1828, Borum-sst. 
    970 Johan, 1698-1762, Harlevholm-sst. 
  1626 Mikkel, -e.1786, -Lyngby. 
    888 Mikkel Nissen, -e.1763, -Århus. 
[1910] Niels, 1757-e.1781, Sølvsten.
[1697] Niels, 1755-1828, Borum-Skivholme. 
[2159] Oluf, 1762-, Veng-
  470 Peder, e.1723, -Hallendrup. 
[1700] Peder, 1763-e.1791, Borum-Skovby. 
[1623] Peder, 1740-, Lyngby- 
[1913] Peder, 1666-e.1781, Sølvsten-sst. 
  345 Rasmus, -e.1728, a. N.Vissing- sst.
[2158] Rasmus, 1757-, Tovstrup- 
  1138 Steffen, -1742, -Tøving.
    118 Søren, -e.1677, -Sorring.
    219 Søren, -1678, -Ovstrupgård.
  [327] Søren, 1695-, Nør Vissing- 
[1131] Søren, 1698-, Ovstrupgård- 
[1912] Søren, 1761-e.1781, Sølvsten-sst.
[2276] Søren, o.1778- ,Skivholme-.
[1621] (fornavn ukendt) 1736-, Lyngby- 
MALLING
  1942 Anna Elisabeth Pedersdatter, -e.1765, -København.
MANDIX
    779 Gjertrud Margrete, 1708-1774, Horsens-Vejle. 
    778 Marie Sofie, 1711-1754, Horsens-Vejle. 
MARCHMAND
    521 Johan, -e.1790, -Strømsø Norge 
[1204] Johanne Helvig, 1747-, Gjerstad- Norge
[1205] Johanne Helvig, 1749-, Gjerstad- Norge 
[1206] Hedevig Cecilia, 1755-, Gjerstad- Norge
MATHIASEN
    795 Henrik, -1735, -Vejle.
  1232 Jacob, Riise, 1719-1775, Nimtofte-sst.
MAURITSEN
  1496 Martha Laurentia, -1798, Valle i Audnedal.
  1496 Trine, 1772-e.1812, Bryne-Kvinesdal.
MEENLØS
    735 Anne Cathrine, 1739-1769, -Stavanger.
MEGELAND
    723 Asseline Corneliusdatter, o.1711-1753, -Stavanger
   1507 Guri, 1742-, Stavanger 
MELDGÅRD
    540 Anders Lauritsen, o.1660-f.1722, Resendal-sst.
[2018] Maren Lauritsdatter, o.1732-1819, Resendal-Mausing
          mølle.
[1114] Maren Nielsdatter, 1726-e.1751, Neder Hornbæk-sst.
[1222] Laurits Andersen, o.1695-f.1771, Resendal-sst.
    107 Niels Sørensen, 1610-1676, Neder Hornbæk-sst.
    465 Niels Sørensen, o.1697-1770, Neder Hornbæk-sst.
  [462] Peder Sørensen, 1691-1742, Meldgård Neder 
          Hornbæk-sst.
  [217] Søren Nielsen, 1644-1724, Neder Hornbæk-Meldgård sst.
MIKKELSDATTER
 [139] Anne, -f.1718, -Stilling. 
    411 Anne, -1758, Årslev-Labing.
[1129] Anne, 1732-e.1769, Hår-Århus. 
[1353] Anne, 1750-, Stjær- 
[1785] Anne, 1733-, Hørslev-
[2108] Anne, o.1793-, Illerup-. 
[1354] Anne Margrete, 1758-, Stjær- 
[2326] Anne Marie, 1753-e.1779, Dråby Havmølle- 
[2314] Anne Marie, Nyebye, 1780-, Lødderup- 
[2330] Anne Tomine, 1758-e.1779, Dråby Havmølle-
   [18] Bodil Marie, 1774-e.1793, Årslev-sst. 
[2329] Ellen, 1756-e.1779, Dråby Havmølle- 
[2331] Gertrud, 1761-e.1769, Dråby Havmølle- 
  [138] Inger,-e.1724, Stilling-sst.
[2332] Inger Marie, 1764-e.1769, Dråby Havmølle- 
  [136] Johanne, -1729, Stilling-Søballe. 
[2028] Johanne Marie, o.1750-e.1755, Gødvad-sst. 
    164 Karen, -1675, Kolding-sst.
    927 Karen, -e,1756, -Søften.
[1130] Karen, 1734-e.1769, Hår-Århus.
[1786] Karen, 1741-, Hørslev- 
  [792] Karen, Kjeding, -o.1710-1774, Vejle-Ørslev.
  [792] Kirstine, Kjeding, -1749, Vejle-sst.
[1126] Maren, 1729-f.1769, Hår- 
[1856] Maren, 1752-, Sjelle- 
[2313] Maren, Nyebye, 1778-, Lødderup- 
[2031] Sofie Cathrine, o.1753-e.1755, Gødvad-sst. 
  [137] Volborg, o.1676-e.1724, Stilling-Søballe.
MIKKELSEN
[2029] Christian, o.1749-e.1755, Gødvad-sst. 
    644 Claus, 1732-1808, Illerup-sst.
[1857] Erik, 1754-, Sjelle- 
[2315] Henrik, Nyebye, 1783-, Lødderup- 
  [141] Just, -e.1715, Stilling-København. 
    465 Knud, o.1681-1725, -Neder Hornbæk.
    826 Mads, Kirkegård, -e.1741, Lyngby-sst. 
    215 Mikkel, -e.1715, -Tilst.
[2312] Morten, Nyebye, 1775-, Lødderup- 
    757 Niels,1717-1797, Roved-sst.
  1457 Niels, -1782, -Javngyde.
[2277] Niels, 1761-e.1779, Fajstrup-sst. 
    414 Niels, Hovgård, o.1678-1733, -Årslev.
    901 Peder, -e.1763, -Fajstrup
[1352] Peder, 1747-1786, Stjær-sst. 
[2027] Peder, o.1749-e.1755. Gødvad-sst. 
 [140] Rasmus, -e.1715, Stilling-sst.
   125 Søren, -e.1695, Århus.
   966 Søren, -1754, Herskind-sst. 
 [796] Terkild, Dorcheus, 1718-1786, Vinding-sst. 
[2030] Tomas, o.1752-e.1755, Gødvad-sst.
MOGENSDATTER
    334 Anne, -1690, -Bering.
[1102] Anne, 1708-, Hallendrup- 
      75 Maren, -1698, -Stjær.
-
MOGENSEN
[1101] Jens, 1704-, Hallendrup- 
    176 Niels, o.1632 -e.1697, Farre-sst.
[1100] Niels, 1703-, Hallendrup- 
MOLBECH
    736 Johanne Dorothea, -e.1776, - a. Amsterdam.
MOLBO
    925 Jens Jensen, e.1736, -Søften.
    990 Peder Pedersen, 1741-e.1771, Essendrup-sst. 
MOLDRUP
    262 Karen Nielsdatter, -e.1696, Mollerup-Sorring.
    553 Marianne Pedersdatter, 1713-1747, Vestervig-Hillerslev. 
MORLAND
  [254] Alhed, 1677-1740, Tønsberg Norge-Brøndbyvester.
  [248] Anders Christensen, 1666-1730, Tønsberg-Aurdal Norge.
  [518] Andreas, 1705-1743, Aurdal-sst. Norge.
[1197] Andreas Andreassen, 1727-, Aurdal-Ål Norge.
[1978] Andreas Andreasen, 1755-, Ål-
[1993] Andreas Olsen, 1767-e.1790, Vang-Luster sogn, Norge
  [522] Anne Dorothea, 15-09-1713, Aurdal,
[1204] Anne Margrethe Andreasdatter, -1800, Aurdal-sst., Norge.
  [253] Anne Marie, o.1675-1725, Tønsberg-Randers.
[1979] Bendix Timoteus Andreasen, 1756-,Ål-, Norge
  [513] Boel, 1698-1741, Aurdal-Kongsberg Norge. 
  [528] Christen, 1704, Tønsberg Norge- 
    113 Christen Hansen, o.1621-1685, Fyresdal-Tønsberg Norge.
  [519] Christen Christoffer, 1707-, Aurdal Norge- 
[1201] Christen Christoffer, 1738-, Aurdal Norge- 
[1200] Frederich Pay, 1736-e.1769, Aurdal-Frederikshald Norge. 
[1209] Gertrud Andrea, 1756-e.1791, Esbønderup-
  [512] Hans, 1697-, Aurdal- 
  [250] Hans, 1669-1705, Tønsberg-sst. Norge. 
  [523] Hans, Stenbach, 1715, Aurdal, , 
  [517] Hedevig Andrea, 1704-, Aurdal Norge- 
[1199] Hedevig Fredrica Andreasdatter, -e1801, Aurdal-sst.
  [521]  Helvig Andrea, 1711-1790, Aurdal-Bakke Dalene. Norge. 
[1210] Helvig Kirstine, 1761, Kregme- 
  [252] Inger Johanne, 1674-, Tønsberg-sst. Norge. 
  [510] Inger Marie, 1694-1723, Aurdal-sst. Norge
[1203] Inger Maria, 1740-e,1777, Aurdal-sst. Norge. 
  [520] Jacob, 1710-, Aurdal- 
  [256] Karen, 1683-1752, Tønsberg Norge-Lumby.
[1220] Karen, Barfoed, 1764-1840, Vallensved-Århus.
[1208] Magdalene, 1750-, Esbønderup- 
  [527] Marie Christine, 1702-, Tønsberg Norge- 
  [525] Maria Margrethe, 1717-, Aurdal Norge-
[1198] Maria Magdalena Andreasdatter, 1728-, Aurdal-sst. Norge.
[1211] Mathis, 1764, Torup-
  [249] Morten Christensen, 1668-e.1764, Tønsberg-Skien Norge
[1981] Ole Andreasen, 1769, 1769-, Ål-, Norge.
[1209] Peter, 1760, Kregme-, Sjælland 
  [255] Sibylle, 1682-e.1728, Tønsberg-
  [251] Sidsel, 1672-1751, Tønsberg-Sandefjord Norge 
  [257] Sejer Christensen -e.1699, Tønsberg Norge-Horsens.
  [509] Sidsel Margrete, o.1691-e.1725, Aurdal-sst. Norge
  [526] Sidsel Marie, 1701-, Tønsberg Norge-
[1200] Sophia Andreasdatter, 1734-1763, Aurdal-sst. Norge.
  [516] Susanna, 1703-1731, Aurdal-sst. Norge
  [247] Susanne Helvig, 1664-1714, Tønsberg Norge-Skørring.
[1980] Sønev (Synøve) Andreasdatter, 1762-, Ål-
  [524] Werner Valentin, 1716-e.1764, Aurdal Norge-Kregme.
MORTENSDATTER
     33 Anne, -a Skovby.
[1484] Anna Blomme, Seehus, 1723-1792 Stavanger-Askvol. 
[1273] Anne, 1770-, Skørring-.
[1958] Dorte, 1750-, Lødderup 
   903 Edel, 1700-1762, Bjertrup-Borum.
[1957] Ingeborg Kirstine, 1746-, Lødderup- 
[1959] Johanne, 1757-, Lødderup- 
[1955] Maren, 1741-, Lødderup-sst. 
[1956] Karen,1743-1816, Lødderup-sst.
      71 Maren, -e.1650, Søballe. 
    404 Maren Munk, -e.1736, Vorgård-Borum. 
      31 Volborg, -e.1678, -Søballe.
MORTENSEN
    900 Christen, 1697-1742, Bjertrup-Hørslev.
  1382 Hans, -e.1801, Glarbo i Ry. 
[1272]  Jens, 1768-, Skørring- 
[2084]  Laurits, o.1775-, Emborg- 
[1274]  Niels, 1772-, Skørring-
[1960]  Oluf, Nyebye, 1757-1828, Lødderup-Frøslev. 
  1385  Søren, 1757-e.1802, Nør Vissing. 
    241  Søren, Lang, -1700, Randers-sst.
MOSGÅRD
    959 Jens, -1749, -Lyngby.
MOURITSEN
  1496 Martha Laurentia, -1799, -Valle i Audnedal.
  1496 Trine Marie, 1772-1850, Bryne- Flekkefjord, Norge. 
MULVAD
  1232 Carl Jensen, 1736-1793, Ribe-Nimtofte. 
MUNK
[1617] Anna Jensdatter, 1751-, Hårslev-, 
    [98] Anders Jensen, x-1655. Hjelmdrup
    [97] Christian, Jensen -e.1687, Hjelmdrup-Daudinggård, 
           Grædstrup.
  1805 Christiane Jensdatter, 1731-1776 Skjoldelev-sst.
  [170] Else Pedersdatter, 1648-1711, Egved-Bredsten.
  [802] Gertrud Marie, 1721-1768, Tyrsted- sst.
  [807] Inger Cathrine, 1727-, Tyrsted- 
      94 Peder Iversen,1611-1659, Købengavn-Egtved.
  [804] Jens Nielsen, 1724-1758, Tyrsted-Hyllested, 
           V. Flakkebjerg.
    276 Jens Rasmussen, -1741, - Galten.
  [806] Inger Cathrine, 1717-e.1787, Tyrsted-sst.
  [173] Iver Pedersen, -1674, Egtved-
  [172] Jens Pedersen 1749-1693, Egtved-Slagelse.
  [805] Jens Nielsen, 1724-1758, Tyrsted-Hyllested 
           V. Flakkebjerg.
  [168] Karen Pedersdatter, o.1643-1696, Egtved-sst.
  [169] Kirsten Pedersdatter, o.1645-1726, Egtved-Hårslev.
      45 Kirstine, - Hjelmdrup.
    [96] Laurits Jensen, o.1626, -1659, Hjelmdrup-Kolding.
  [175] Lisbeth Pedersdatter, o.1654-1703, Egtved-sst.
  [803] Magdalene Margrete, 1722-1732, Tyrsted-sst. 
    404 Maren Mortensdatter, -e.1736, Vorgård-Borum.
    [94] Margrete Jensdatter, 1624-1659, Hjelmdrup-Kolding.
  [359] Margrete Sørensdatter, 1680-1742, Egtved-sst.
  [802] Megtille Christina, 1720-1769, Tyrsted-sst.
  [171] Mette Pedersdatter, Egtved-Guldager.
  [364] Niels, Jensen, 1688-1744, Slagelse-Tyrsted.
    [95] Rasmus Jensen, -e.1653, Hjelmdrup-Egtved.
MUNKSDATTER
      20 Barbara, -e.1585, -Voldby.
      23 Lisbeth, -1651, -Sorring.
MØLLER
  1594 Anne Kirstine, 1748-1796, Horsens-Kolding.
[2242] Anne Kirstine, 1748-1796, Horsens-Kolding.
    796 Anne Margrete, -e.1684, Fredericia-Vinding.
  1498 Cathrine Marie, -e.1782 -København 
    214 Dorte Eriksdatter, -1741, Århus-sst.
  [486] Ellen Nielsdatter, 1688-, Sorring-
  [453] Erik Andersen, 1709-1760, Århus- Elling præstegård
[1511] Hans Christian, o.1716-1763, -Horsens.
  1221 Henrik Christian, 1771-1839, Kongskilde mølle-Roskilde.
  [437] Jesper Envoldsen, 1688-1768, Borum-Grå mølle.
[1068] Maren Nielsdatter, 1722-e.1756, Borum-Pøt mølle. 
  1429  Niels Jensen, -e.1737, -Tørring.
    848 Niels Pedersen, 1693-1764, -Værum mølle
    497 Søren Jensen, -e.1724, Sabro.
NICOLAJDATTER
  1298 Elisabeth Margrete, o.1723-1785, -Skanderborg.
    130 Karen, Helt, o.1680, - Horbelev.
NIELSDATTER
  [146] Anne, o.1642-1713, Venge-sst.
    155 Anne, -1682, -Bjedstrup 
  [337] Anne, o.1671-1734, Firgårde-sst.
    430 Anne, -e.1720, Stjær-Herskind.
    645 Anne, f.1752, Gram-sst. 
  [876] Anne, 1710-, Værum- 
  [964] Anne, 1707-1784, Borum-sst.
  [977] Anne, 1711.e.1769, Pannerup-Haldum. 
  1009 Anne, -e.1775, Borum-sst.
[1065] Anne, 1714-1763, Borum mølle-Gejlund.
[1167] Anne, 1738-, Sabro- 
 1186 Anne, -1778, Tovstrup-Sorring.
[1257] Anne, 1748-e.1778, Sdr. Galten-Flensted.
  1334 Anne, 1747-e.1789, Hårby-sst. 
[1408] Anne, 1724-, Dallerup- 
  1430 Anne, 1727-1781, Tulstrup-sst.
[1523] Anne, 1751-e.1801, Roved i Anst- 
[1715] Anne, 1727-, Fajstrup- 
[1784] Anne, 1731-, Tilst-
  1887 Anne, o.1746-e.1787, -Skovby.
[1969] Anne, 1779-, Sorring- 
[1560] Anne Maria, 1774-, Gamst- 
[1795] Anne Marie, 1761-, Lyngby- 
    197 Apelone, o.1664-1742, Søften-Borum.
  [975] Apelone, 1728-1783, Årslev-Kankbøl.
  [981] Apelone, 1719-1798, Pannerup-Hjortshøj.
    [56] Barbara, -f.1614, Havreballegård-Borum. 
  [365] Barbara, o.1661-1713, Farre-sst.
    698 Birgitte, o.1670-1749, -Tulstrup.
  1960 Birgitte Marie, -Frøslev.
    211 Bodil, o.1651-1704, -Tilst. 
  [562] Bodil, -1730, Sorring-sst. 
   1067 Bodil, 1732-1788, Voer mølle-Sølvsten.
[1531] Christence, 1770-, Anst- 
    668 Dorte, 1718-1756, Stjær-Mesing.
[1093] Dorte, 1756-e.1759, Herskind-sst. 
[1986] Dorthea, 1761-, Aurdal- Norge 
    859 Edel, -e.1772, - Nør Galten. 
  [178] Elisabet, -e.1699, Gern-Linå
[1259] Ellen, 1754-e.1774, Sdr. Galten-sst. 
  [176] Else, o.1644 - e.1697, Gern-Farre.
[1187] Else, 1729-, Sorring- 
[1557] Else, 1764-, Gamst- 
[1927] Else, o.1783-e.1787, Skivholme-sst. 
[1966] Else, 1768-, Sorring-
  [336] Gertrud, -1704, Firgårde-Boes.
  [504] Gertrud, 1715-, Hvirring- 
   1141 Ida, o.1710-1780, Råsted, v.Randers-Galtrup.
    101 Ingeborg, Fogh, -1667, Storring-Borum.
  [179] Inger, e.1671, Gern
  [216] Johanne, Meldgård Neder Hornbbæk-Skivholme. 
  [489] Johanne, -1777, Sorring-sst.
   1024 Johanne, 1713-e.1787, -Sjelle 
 [1066] Johanne, 1715-1773, Borum mølle-Lille Torup.
[1263] Johanne, 1766-e.1774, sdr Galten-sst. 
[1554] Johanne, 1759-, Gamst-
[2101] Johanne, 1764-, Firgårde- 
    271 Jytte, o.1692-1758, -Galten.
    275 Jytte, o.1692-1758, -Galten. (2. ægteskab).
  [147] Karen, -1698, -Stjær. 
  [218] Karen, o.1662-1709, Neder Hornbæk-Sandby.
    390 Karen, 1659-1739, -Borum. 
  [561] Karen, e.1682, Sorring-sst. 
  [599] Karen, 1746-1780, Sdr. Galten-Rode i Skørring.
  1002  Karen, -1821, -Borum 
  1036 Karen, 1728-f.1754, Borum-.
[1070] Karen, 1728-1756, Borum-Herskind.
[1091] Karen, 1741-e.1759, Herskind-sst. 
[1926] Karen, o.1772-e.1787, Skivholme-sst. 
[2070] Karen, o.1766-e.1787, Fiskerhusene Ry-sst. 
    262 Karen, Moldrup, -e.1696, Mollerup-Sorring.
  [177] Kirsten, -f.1671, Gern-Hårup i Linå.
    897 Kirsten, -e.1737, -Brendstrup 
  [970] Kirsten, 1714-1763, Årslev-Harlevholm. 
  [984] Kirsten, 1714-, Pannerup- 
  1055 Kirsten, -e.1764, -Skovby. 
[1260] Kirsten, 1756-e.1774, Sdr. Galten- 
[1409] Kirsten, 1727-, Dallerup- 
[1526] Kirsten, 1756-, Anst- 
[1553] Kirsten, 1756-, Gamst 
[1641] Kirsten, 1758-e.1777, Skivholme-sst. 
[1790] Kirsten, 1749-, Lyngby- 
[1983] Kirsten, 1756.-1850, Aurdal-sst. 
[2102] Kirsten, 1766-, Firgårde- 
    441 Kirsten, Leth, 1706-1731, Fregerslev-Borum.
[1115] Kirsten, Meldgård, 1729-, Neder Hornbæk- 
[1527] Lene, 1758-, Anst- 
   [57] Magdalene, -f,1661, -Sorring. 
  [560] Magdalene, -e.1690, Sorring.
[1987] Magdalene, 1763-e.1787, Aurdal- Norge 
    142 Maren, -1750, -Fajstrup.
   200 Maren, o.1678-1728, Sjelle-sst.
  [335] Maren, o.1661-1705, Firgårde-Mesing.
  [366] Maren,- 1711, Farre-sst.
    418 Maren, 1703-1777, Borum-sst.
    423 Maren, o.1689-1751, -Sjelle.
    498 Maren, -1739, -Voldby. 
    843 Maren, -e.1750, Lading
  [963] Maren, 1703-1777, Borum-sst.
  1040 Maren, -1764, Mundelstrup-Kvottrup. 
[1170] Maren, 1721-, Sabro-
[1258] Maren, 1753-e.1789, Sdr. Galten-sst. 
  1304 Maren, 1754-1786, Svejstrup-sst.
  1383 Maren, o.1768-e.1801, Alken-
  1430 Maren, o.1727-e.1787, -Tulstrup.
[1528] Maren, 1760-, Anst- 
[1642] Maren, 1758-e.1777, Skivholme-sst. 
[1651] Maren, 1736-, Stevnstrup- 
[1652] Maren, 1739-, Stevnstrup-
[1817] Maren, 1763-, Sdr. Årslev
[1863] Maren, 1752-, Sjelle- 
[1695] Maren, 1754-, Fårup- 
[2103] Maren, 1768-, Firgårde- 
  [391] Maren, Fogh, -e.1696, Borum-Købnhavn. 
[1115] Maren, Meldgård, 1726-e.1751, Neder Hornbæk-sst. 
[1068] Maren, Møller, 1722-e.1756, Borum-Pøt mølle. 
[1984] Maria Magdalene, 1757-, Aurdal- Norge
    330 Mette, -e.1703, Illerup-sst.
  [982] Mette, 1722-1776, Pannerup-Hjortshøj.
[1262] Mette, 1763-, Sdr. Galten- 
  1299 Mette, -1771, Hvolbæk-Mesing.
[1559] Mette, 1772-, Gamst- 
[1530] Sara, 1767-, Anst- 
  [985] Sidsel, 1716-, Pannerup- 
   1022 Sidsel, -e.1758, -Brabrand.
[1692] Sidsel, 11745-, Fårup- 
  1717 Sidsel, -e.1762, Fajstrup-sst. 
[1988] Sophia, 1756-, Aurdal- Norge 
  [503] Øllegård Cathrine, 1699-, Hvirring- 
[1898] (Fornavn ukendt), 1757-e,1760, Herskind-sst.
NIELSEN
   70 Anders, -f.1678, Assens-sst.
   677 Anders, 1705-1722, Stilling-sst.
   758 Anders, o.1724-1786, Gesten-sst. 
 [973] Anders, 1723-1791, Årslev-Mollerupgård.
[1454] Anders, o.1750-e.1790, Siim-sst.
[1791] Anders, 1751-, Lyngby- 
  1736 Anders, -e.1797, -Herskind. 
[2165] Anders, o.1731-, Tørring-.
    587 Anders, Kopøt, -e.1745, -Låsby.
NIELSEN fortsat
[1982] Andreas, 1754-, Aurdal- Norge 
  [334] Bertel, o.1644-1690, Firgårde-Bering.
  [180] Christen, Ankersmed, -e.1699, -Gern. 
    279 Christen, -e,1758, Hårby-Tørring
    471 Christen, -e.1716, -Haldum.
    493 Christen, -1751, Skjoldelev-Sabro.
[1710] Christen, 1725-, Nør Galten- 
[1168] Christen, Pelsen, 1741-, Sabro- 
    209 Envold, o.1641-1700, - Borum mølle.
[1064] Envold, 1712-1763, Bormu-Norring mølle.
[2306] Envold, o.1768-, Skovby- 
[1186] Erik, 1722-e.1778, Sorring-sst. 
     27 Gøde, -f.1623, -Farre. 
[1529] Hans, 1765-, Anst- 
[1965] Hans, 1766-, Sorring- 
[2309] Hans, o.1781-, Skovby- 
[1985] Helge, 1759-, Aurdal- Norge 
[1453] Jacob, o.1747-1813. Siim-sst.
    122 Jens, -e.1695. -Skanderborg.
 [963] Jens, 1710-, Borum- 
[1069] Jens, 1724-e.1763, Borum mølle-Århus.
[1088] Jens, 1739-e.1740, Låsby-sst. 
[1261] Jens, 1759-e.1774, sdr Galten-sst.
[1398] Jens, 1730-, Stilling- 
[1643] Jens, 1771-e.1777, Skivholme-sst. 
[1650] Jens, 1734-e.1761, Stevnstrup-sst. 
[1694] Jens, 1750-, Fårup- 
[1716] Jens, 1729-, Fajstrup 
[1895] Jens, 1744-e.1760, Herskind-sst. 
[2100] Jens, 1762-, Firgårde-
[2164] Jens, o.1729-f.1750, Tørring-sst.
  [805] Jens, Munk, 1724-1758, Tyrsted-Hyllested V. Flakkebjerg
    234 Jens, Pelsen, o.1653-1701, Sabro-sst.
[1558] Jep, 1768-, Gamst- 
  1172 Jeremias, -e.1756, -Voldby
    622 Joen, o.1710-1731, Siim-sst..
  [487] Jørgen Dyhr, 1690-1748. Sorring-sst.
  [312] Knud, o.1674- 1747, Bjedstrup-sst.
   1297 Knud, -e.1767, -Ormslev.
   1630 Knud, -f.1787, -Herskind.
    790 Knud, Storm, 1704-1774, Alrø-Egtved.
   1045 Laurits, -1772, -Lisbjerg.
   1208 Lars, -1787, -Hald, Torup sogn
[1561] Laurits, 1776-, Gamst- 
[1816] Laurits,1761-, Sdr. Årslev. 
[1067] Mads, 1720-1780, Borum mølle, Sølvsten, Skjød.
    376 Mads, Elgård, o.1675-1716, Nør Galten-sst.
  [969] Mikkel, 1711-1783, Sdr. Årslev-sst. 
[1525] Mikkel, 1754-, Anst- 
  1023 Mikkel, -e.1754, Sjelle-sst.
  1129 Mikkel, Koldt, -e.1769, -Århus. 
    459 Mogens, -1751, -Hallendrup.
    119 Niels, -e.1661, -Flensted.
    268 Niels, - e.2675, -Sorring.
    279 Niels, 1733-1757, Røgen-Tørring.
    475 Niels, -e.1729, (Hinnerup) 
    569 Niels, -e.1746, Skovby Lundgård. 
  [982] Niels, 1729-e.1729. Pannerup-sst. 
  [972] Niels 1720-1763, Sdr. Årslev-sst.
[1087] Niels, 1734-e.1740, Låsby-sst. 
[1532] Niels, 1773-, Anst-
[1691] Niels, 1761.e.1767, Borum-sst. 
  1882 Niels, o.1759 -e.1787, -Lisbjerg.
[2307] Niels, o.1771-, Skovby- 
    449 Niels, Keldsen, 1691-1740, -Låsby.
    258 Niels, Skrædder, -1686, -Skanderborg. 
  1228 Niels, Såby, 1710-1772, Tirstrup-Århus.
[1552] Ole, 1754-, Gamst- 
    191 Oluf, Bonde, -e.1684, Vorgård-sst. 
    569 Peder, 1695-1746, Skanderborg ladegård-Skovby. 
    763 Peder, o.1721-1807, -Anst.
  [974] Peder, 1726-1761, Sdr. Årslev-sst.
  [978] Peder, 1712-1764, Pannerup-Kvottrup.
[1399] Peder, 1733-, Stilling-
   1467 Peder, o.1735-1787, -Søballe
[1689] Peder, 1752-e.1767, Borum-sst. 
[1693] Peder, 1748-, Fårup- 
[1897] Peder, 1753-e.1760, Herskind-sst. 
[1968] Peder, 1776-, Sorring- 
  [962] Peder, Borum, 1701-1768, Borum-Årslev.
[1711] Peder Bødker, 1727-1766, Nør Galten-sst.
    216 Peder, Fogh,, Skivholme-sst.
  [389] Peder Fogh, o.1665-1743, Borum-sst.
    915 Peder Fregerslev, 1725-1783, Pannerup-Borum.
  [982] Peder Fregerslev, 1725-1783, Pannerup-Borum.
     34 Poul, - e. 1632, -Bogensgård i Javngyde.
    937 Poul, -e.1770, -Borum 
[1862] Poul, 1749-1803, Sjelle-sst.
    296 Rasmus, -e.1751, -Gram. 
[1264] Rasmus, 1772-, sdr Galten- 
[1640] Rasmus, 1755-e.1777, Skivholme-sst.
[1644] Rasmus, 1748-, Sandby-
  1702 Rasmus, -e.1801, -Borum. 
  1714 Rasmus, 1717-e.1757, Tåstrup-sst. 
[1896] Rasmus, 1750-e.1760, Herskind-sst. 
[2069] Rasmus, o.1764-e.1787, Fiskerhusens Ry-sst. 
[2308] Rasmus, o.1773-, Skovby- 
    433 Rasmus, Søndergård, 1655-1700, Søndergård Elsted-sst.
[1524] Sejer, 1752-e.1801, Anst-Roved. 
[1186] Sejer, 1726-, Sorring- 
     38 Simon, -f.1610, -Siim.
[2068] Simon, o.1762-e.1787, Fiskerhusens Ry-sst. 
    375 Søren, -1747, -Skivholme. 
  [875] Søren, 1703-, Værum- 
[1092] Søren, 1747-e.1759, Herskind-sst. 
[1114] Søren, Meldgård, 1727-1753, Neder Hornbæk-
[1183] Søren, 1717-, Sorring- 
   1311 Søren, -e.1787, -Fårhuset Ry. 
[1455] Søren, -e.1800, Siim-sst.
   1461 Søren, -e.1800, Siim-sst.
[1690] Søren, 1755-e.1767, Borum-sst. 
  1752 Søren, -e.1782, Folby-Søften 
[1794] Søren, 1757-, Lyngby-sst., 
[1967] Søren, Dyhr, 1774-, Sorring 
  [488] Søren, Fisker, -e.1737, Sorring-sst. 
  [217] Søren Meldgård, o.1644-1724, Ndr Hornbæk-Meldgrd.sst.
   1415 Søren, Nørgård, -1776, Stilling-sst.
[1169] Søren, Pelsen, 1743-, Sabro- 
[1939] Tomas, 1752-e.1754, Sandby-sst.
  [390] Tomas, Fogh, -1719, Borum-sst.
NISSEN
    785 Cathrine Birgitte,  -e.1731, -Svendborg
    888 Mikkel Madsen, -e.1763, -Århus. 
[1588] Nikolaj, Storm, 1731-1771, Svendborg-Kongsberg.
NYEBYE
  1143 Morten, o.1709-1790, Lødderup-sst.
[2314] Anne Marie Mikkelsdatter, 1760-, Lødderup-
[2315] Henrik Mikkelsen, 1783-, Lødderup-
[2313] Maren Mikkelsdatter, 1778-, Lødderup-
[2312] Morten Mikkelsen, 1775-, Lødderup-
[1960] Oluf Mortensen, 1757-1828, Lødderup-Frøslev. 
NYGÅRD
  1448 Peder Jensen, 1748-1790, Nygård-Boes.
NØRGÅRD
 1415 Søren Nielsen, -1776, Stilling-sst.
NØRHOLM
[1225] Anne Jensdatter, -1738, Gødvad-Randers.
[1225] Christine Jensdatter, o.1700-e.1748, Gødvad-Randers.
    544 Jens Pedersen, 1672-1738, Nørholm-Gødvad.
[1223] Peder Lorents, 1699-1770, Gødvad-Christiansø.
NÅRUP
    407 Rasmus , o.1661-1740, - Yderup.
-
OBENHAUSEN
[2035] Jens Bonne, 1762-, Vilsted- 
[2038] Johanne Henrikke, 1773-, Vilsted- 
[2036] Marianne, 1764-, Vilsted- 
[2037] Rasmus Christian, 1766-, Vilsted-
  1242 Hans Henriksen, o.1717-1772, -Vilsted. 
OLESDATTER
[1143] Anne, 1715-1800, Lødderup-sst. 
[2268] Anne Kirstine, 1782-, Roskilde- 
[1489] Anne Margrete (Saxe), 1733-, Nannestad-Norge
[2264] Anne Marie, 1773-, Roskilde- 
[2010] Andrea, Onstad, 1783-, Aurdal-, Norge 
[2000] Anne, Onstad, 1764-, Aurdal-, Norge 
[2002] Anne, Onstad, 1767-, Aurdal-, Norge 
[2009] Anne, Onstad, 1781-, Aurdal-, Norge 
[2265] Barbara Kirstine, 1773-, Roskilde-
[2006] Berte, Onstad, 1776-, Aurdal-, Norge 
[2267] Dorte Margrete, 1780-, Roskilde- 
[1990] Gertrud, 1755-e.1779, Aurdal-sst., Norge 
[2005] Guri, Onstad, 1774-e.1801, Aurdal- ,Norge
[2269] Inger Kirstine, 1784,- Roskilde- 
[2266] Karen Sofie, 1777-, Roskilde- 
[1989] Magdalene, 1759-, Aurdal-, Norge 
[2001] Maria Margrethe, Onstad, 1765-e.1790, Aurdal-sst., Norge 
[1139] Maren, 1702-f.1762, Galtrup-a.Flade. 
[1138] Mette Cathrine, 1695-e.1763, Galtrup-
[2003] Ragnhild, Onstad, 1768-, Aurdal- 
[1990] Randi, 1763-, Aurdal- 
[1992] Randi, 1770-, Aurdal- 
[2007] Sophie, Onstad, 1778-e.1802, Aurdal-sst.
  1978 Thurid, 1758-1801, Leksvold, Ål-sst. Norge 
OLESEN / OLSEN
[1993] Andreas, Morland, 1767-e.1790, Vang-Luster sogn, Norge
[2011] Andreas, Onstad, 1786-e.1805, Aurdal- 
  1990 Endre, -e.1779, -Aurdal, Norge 
[1989] Engebret, 1754-, Aurdal-, Norge 
[2004] Helge, Onstad, 1771-e.1803, Aurdal-sst. 
[1490] Jens, 1734-1794, Nannestad-sst. 
[1492] Jørgen, Saxe, 1738-1810, Nannestad-sst. 
    764 Niels, o.1707-e.1779, -Anst. 
  2005 Ole, -e.1802, -Aurdal. 
[2319] Ole, 1790-, Aurdal- 
  1204 Ole, Onstad, 1751-1800, Aurdal-sst. 
[2008] Ole, Onstad, 1780-, Aurdal- 
[1491] Samuel, 1735-1787, Nannestad-sst. 
[1142] Sejer, Leth, 1711-1760, Tøving-Galtrup.
[1141] Søren, Leth, 1706-1761, Tøving-Tømmerby.
OLIVARIUS
    805 Elise Marie Holgersdatter, o.1719-e.1786, Ørslev-Hyllested
OLUFSDATTER
  [107] Anne, 1622-1687, Borum-Neder Hornbæk.
[1011] Anne, 1723-e.1772, Kvottrup-Søften 
[1416] Anne, -e.1751, Veng-Tovstrup.
[1736] Anne Kirstine, -e.1796, Gedding-Herskind. 
    348 Anne Blomme, e.1718. Håland-sst. Norge 
  [424] Dorte, -e.1712, Sjelle- 
  [398] Ellen, -1760, Borum-Hasle.
  [425] Helle, -1738, Sjelle-Storring.
[1712] Inger, 1737-e.1760, Terp-sst. 
  [102] Johanne, -e.1667, Borum-Vorgård. 
  [426] Johanne Marie, o.1707-e.1735, Sjelle-Lillering. 
  [105] Karen, - f.1700, Borum-Herskind.
  [399] Karen, o.1670-1758, Borum-sst.
[1013] Karen, 1733-, Kvottrup- 
[2083] Karen, o.1763-, Ebmorg, Ry.- 
    654 Kirsten, o.1750-e.1787, -Mesing.
[1735] Kirsten, 1752-e.1796, Geding-Søften.
  [103] Maren, -f.1696, Borum-sst. 
  [401] Maren, o.1686-1765, Borum-sst.
[1415] Maren, 1734-1773, Veng-Stilling. 
OLUFSDATTER fortsat
[1858] Maren, 1751-, Sjelle- 
  [397] Margrete, o.1668-1751, Borum-Brendstrup
  1452 Margrete, 1764-e.1802, Nygård-Boes. 
[1733] Margrete, -e.1796, Geding-Lerbjerg. 
[1418] Marie, 1740-1774, Veng-sst.
[1994] Randi, 1770-, Vang-, Norge
    373 Sidsel, o.1677-1710, -Lyngby.
OLUFSEN
    223 Anders, Brasen, 1654-1708, -Galtrup.
[1012] Christen, 1731-, Kvottrup- 
[1414] Christen, 1732-e.1761, Veng-sst. 
[1739] Christen, -e.1797- Geding-
  [423] Christoffer, o.1673-1753, Sjelle-sst.
    489 Hans, -e.1737, Sorring.
  [400] Jens, o.1683-1721, Borum-sst.
[1733] Jens, 1749-e.1797, Geding- 
[1860] Jens, 1753-, Sjelle- 
    977 Jens, Trige, 1703-1759, Trige-Haldum.
  [106] Jesper, 1618-1695, Borum-sst.
  [439] Jesper, o.1696-1722, Borum-sst.
[1010] Jesper,1719-1764, Kvottrup-Geding.
    642 Mikkel, 1696-1781, Mesing-Stjær
[2082] Niels, -1803, Emborg, Ry-Sjælland.
[1139] Oluf, 1697-o.1743, Tøving-Ejerslev. 
  [101] Peder, -1657, Borum-sst.
  [396] Peder, o.1664-1734, Borum-sst.
  [440] Peder, 1699-1754, Borum-sst.
[1012] Peder, 1726-e.1766, Kvottrup-sst. 
[1417] Peder, 1738-e.1760, Veng-Svejstrup. 
[1737] Peder, 1756-e.1797, Geding- 
  [442] Peder, Borum, 1704-1754
  [441] Rasmus, 1700-1745, Borum-sst.
[1013] Rasmus, 1728-e.1770, Kvottrup-sst. 
[1738] Rasmus, 1759-e.1797, Geding-
  [104] Sejer, -f.1678, Borum-Sjelle. 
  [427] Sejer, o.1708-e.1729, Sjelle-sst. 
[1419] Søren, 1745-e.1759, Veng-sst. 
[1740] Søren, 1748-e.1766, Framlev-sst. 
  1806 Søren, -e.1770, -Borum.
    108 Søren, Pind, 1609-1671, -Njær i Haurum.
ONSTAD
[2010] Andrea Olesdatter, 1783-, Aurdal-, Norge 
[2011] Andreas Olsen, 1786-e.1805, Aurdal-,  Norge 
[1998] Anne Olesdatter, 1764-, Aurdal-,  Norge 
[2002] Anne Olesdatter, 1767-, Aurdal-, Norge 
[2009] Anne Olesdatter, 1781-, Aurdal-, Norge 
[2006] Berte Olesdatter, 1776-, Aurdal-, Norge 
[2005] Guri Olesdatter, 1774-e.1801, Aurdal-, Norge 
[2004] Helge Olsen, 1771-e.1803, Aurdal-sst., Norge 
[2001] Maria Margrethe, Onstad, 1765-e.1790, Aurdal-sst., Norge 
  1204 Ole Helgesen, 1727-1772, Aurdal-sst., Norge 
[2003] Ragnhild Olesdatter, 1768-, Aurdal-, Norge 
[2007] Sophie Olesdatter, 1778-e.1802, Aurdal-sst.
[2004] Helge Olsen, 1771-e.1803, Aurdal-, Norge 
  1204 Ole Olsen 1751-1800, Aurdal-sst., Norge 
[2008] Ole Olsen, 1780-, Aurdal-,  Norge 
ORLOF
  1241 Vilhelm von, -1765, Hillerslev. 
OTTESEN
    887 Peder, -e,1763, -Vadsted.
OVERGÅRD
  [645] Anders Mikkelsen, 1703-1752, Mesing-Gram.
    132 Anne Jensdatter, -e.1726, Lillering-Stjær.
    413 Anne Rasmusdatter, o.1684-1742, - Borum.
    124 Peder Pedersen, 1640-1710, - Galten.
   1068 Sejer Rasmussen, -1773, - Pøt mølle. 
  [409] Tomas Eriksen, o.1664-1722, Borum-Lillering.
OVESDATTER 
  [665] Kirsten, 1715-e.1746, Mesing- 
PAY
   518 Maria Margrete, -1767, -Aurdal, Norge.
PEDERSDATTER
       6 Anne, - f.1591-, Farre-Århus.
  [121] Anne, 1640-1722, Galten-sst.
    148 Anne, o.1627-1693, Alken-Siim.
  [191] Anne, 1635-1699, Borum-st.
  [302] Anne, 1710-, Søballe- 
  [415] Anne, o.1690-1759, Borum-Pannerup.
    491 Anne, -e.1761, Sorring-sst.
  [568] Anne, 21-10-1707-e.1748, Sorring-Kalbygård. 
  [685] Anne, 1703-e.1734, Boes-København. 
    703 Anne, 1723-1769, Firgårde-sst.
    709 Anne, 1722-1774, Veng-Firgårde
    824 Anne, -1739, Labing-sst.
  [828] Anne, 1711-, Lyngby- 
  [832] Anne, 1727-, Lyngby- 
  [888] Anne, 1704-e.1763, Borum-Århus.
  [898] Anne, 1690-1775, Tilst-Nør Galten
  [919] Anne, 1707-, Hår- 
  [966] Anne, 1701-e.1766, Borum-Herskind. 
[1036]  Anne, 1705-, Kvottrup-, 
[1112] Anne, 1738-e.1742, Neder Hornbæk-sst.
[1243] Anne, 1725-, Sorring- 
  1629 Anne, o.1762-e.1787, Skivholme-sst. 
[1747] Anne, 1764-e.1783, Borum-sst.
[1805] Anne, 1742-e.1770, Borum. Norring mølle. 
[2282] Anne, 1762-, Skibby- 
  [469] Anne Balle, -1745, Sandby-Hår.
  [786] Anne Storm, 1701-e.1741, Egtved-Nørre Nebel
  1942 Anna Elisabeth, Malling, -e.1765, -København.
[1903] Anne Johanne, 1754-e.1763, Gejlund-sst. 
    835 Anne Johanne, Fogh, 1722-e.1787, Skivholme- sst.
[1098] Anne Johanne, Fogh, 1722-e.1787, Skivholme- sst. 
    653 Anne Kirstine, Leth, e.1758, Hørning-Mesing 
   1481 Anna Margrete, Højer, -e.1765, -Stavanger 
[2217] Anne Marie, 1765-, Søballe- 
  [756] Anneken Saxe, -1743, Vejle-sst.
  [188] Berete, -e.1696, Borum-
  [444] Bodil, 1708-1761, Tilst-Vejlby.
    882 Bodil, -1748, Fårup-Grundfør.
[1511] Bodil Saxe, 1721-1763. Horsens-sst.
  [305] Cathrine, 1718-, Søballe- 
    706 Cathrine, 1720-1773, Veng-Nygårde.
[2195] Cathrine, 1788-, Boes-
    312 Dorte, -1744, -Bjedstrup.
  1223 Dorte, 1678-1739, -Dalsgård.
[1271] Edel, 1758-e.1764, Herskind-sst. 
[1905] Edel, 1759-e.1763, Gejlund-sst.
[1743] Elisabeth Sofie, 1748-, Borum- 
 [184] Ellen, 1640-1712, Borum-sst.
 [902] Ellen, 1704-1794, Borum-sst.
 [678] Else, 1684-1708, Mesing-sst.
 [683] Else, 1697-e.1743, Boes-sst. 
[1628] Else, 1774-e.1789, Yderup-sst-
 [791] Else Christine, Storm, 1712-1759, Egtved-Anst
 [170] Else, Munk, 1648-1711, Egtved-Bredsten
   [41] Gertrud, -f.1607. Randers-sst. 
[1901] Gertrud, 1746-e.1763, Gejlund-sst. 
[1722] Helle, 1746-, Fajstrup- 
[1864] Helle, 1762-, Storring- 
  [677] Inger, e.1724 Mesing-Stilling. 
[1721] Inger, 1743-, Fajstrup- 
  1229 Inger, Fabich, 1727-1816, Gern-Århus.
      55 Inger Skov, 1617-1687, Randers-sst.
  [938] Johanne, 1736-e.1770, Borum-sst. 
    374 Johanne, o.1676-1735, - Lyngby.
    937 Johanne, 1736-e.1770, Borum-sst.
[1045] Johanne, 1722-e.1772, Kvottrup-Lisbjerg. 
[1392] Johanne, 1750-f.1785, Mesing-Stilling.
[1884] Johanne, 1739-e.1749, Stjær-sst. 
  [827] Johanne Marie, 1705-e.1729, Lyngby-Labing 
  [350] Johanne Maria, Saxe, o.1675-, Stavanger-sst.
  [122] Karen, -e.1695, Galten-Skanderborg.
  [186] Karen, -e.1678, Borum-sst. 
  [194] Karen, o.1640-1713, Borum-Søften
  [276] Karen, 1699-1768, Galten-sst.
  [300] Karen, 1705-, Søballe-
    524 Karen, -f.1751, -Esbønnerup. 
  [826] Karen, 1704-e.1741, Lyngby-sst.
  [891] Karen, 1715-1778, Borum-Fårup.
  [917] Karen, 1703-, Hår- 
    985 Karen, 1740-e.1770, Borum-Pannerup 
  1026 Karen, e.1764, Storring. 
[1126] Karen, 1720-1750, Hallendrup-Hadbjerg 
[1390] Karen, 1742-e.1756, Mesing-sst.
[1547] Karen, 1774-, Anst- 
[1804] Karen, 1740-e.1770, Borum-Pannerup.
[1885] Karen, 1744-e.1749, Stjær-sst. 
  [472] Karen, Balle, o.1692-e.1728, Sandby-sst.
  [168] Karen, Munk, o.1643-1696, Egtved-sst. 
  [754] Karen, Saxe, -1750, Vejle-sst.
  [787] Karen Storm, 1703-, Egtved-
  [790] Karen Storm, 1708-1775, Egtved-sst. 
  [182] Kirsten, -1662. Borum-Skibby.
    203 Kirsten, -e.1729, Adslev-sst. 
    354 Kirsten, e. 1733, -Gamst.
    462 Kirsten, o.1692-1729, -Meldgård, Neder Hornbæk.
    904 Kirsten, -e.1730, -Søften. 
    916 Kirsten, -e.1730, -Søften.
  [965] Kirsten, 01-01-1703, Borum, 
[1006] Kirsten, 1739-e.1757, Borum-sst. 
[1111] Kirsten, 1734-e.1742, Neder Hornbæk-sst.
[1127] Kirsten, 1723-1750, Hallendrup-sst.
[1540] Kirsten, 1766-, Anst- 
[1806] Kirsten, 1747-e.1770, Borum-sst.
[2146] Kirsten, o.1764-, Storring- 
[2219] Kirsten, 1770-, Søballe-
[2285] Kirsten, 1770-, Skibby- 
  [475] Kirsten, Balle, 1703-e.1729, Sandby-
    413 Kirsten, Kå, 1683-1703, Skibby-Borum.
  [169] Kirsten, Munk, -1726, Egtved-Hårslev.
       7 Kirstine, -e.1525, -Sorring. 
[1550] Kirstine, 1781-, Anst- 
  [830] Lisbeth, 1721-, Lyngby- 
  [175] Lisbeth, Munk, o.1654-1703, Egtved.
    160 Maren, -1687, Alken-Firgårde
  [183] Maren, -e.1702, Borum-Lyngby.
    217 Maren, 1656-1712, Hinge- Meldgård, Neder Hornbæk.
  [274] Maren, 1691-1758, Galten-sst.
    317 Maren, 1702-1778. Stilling-Mesing.
  [414] Maren, o.1688-1754, Borum-Årslev.
  [445] Maren, 1716-e.1754, Tilst-Elev. 
  [569] Maren, 1709-e.1746, Kalbygård-Lundgård. 
  [690] Maren, 1706-1738, Firgårde-Veng.
  [691] Maren, 1708-1762, Firgårde-sst.
  [827] Maren, 1708-, Lyngby- 
  [896] Maren, 1688, Tilst, 1687-1772, Borum-sst.
    932 Maren, -e.1750, - Borum. 
    962 Maren 1683-Årslev-sst.
[1005] Maren, 1734-e.1757, Borum-sst. 
[1106] Maren, 1723-e.1743, Hornbæk- 
[1037] Maren, 1708-, Kvottrup- 
[1177] Maren, 1731-, Farre- 
[1380] Maren, 1752-e.1756, Mesing-sst.
  1405 Maren, o.1704-1780, Svejstrup-sst.
[1539] Maren, 1763-, Anst-
[1679] Maren, 1756-e.1787, Jebjerg- 
[1688] Maren, 1739-e.1763, Vadsted-Mølgård. 
[1720] Maren, 1740-, Fajstrup- 
[1767] Maren, 1749-, Søften- 
[1802] Maren, -e.1768, Årslev-sst.
[1900] Maren, 1744-e.1763, Gejlund-sst.
  2105 Maren, o.1776-e. 1787, Stjær-
  1794 Maren, 1760-e.1771, Skibby-
[2277] Maren, 1760-e.1771, Skibby-Lyngby
  [471] Maren, Balle, -1728, Sandby-Hår.
[1488] Maren, Høyer,1728-1813, Myklebust, Håland, sst. Norge
  [901] Margrete, 1701-e.1763, Borum-Fajstrup.
  [470] Margrete, Balle, -1734, Sandby-Hallendrup. 
[1179] Maria, 1737-, Farre- 
    553 Marianne, Moldrup, 1713-1747, Vestervig-Hillerslev. 
[1474] Mectele, o.1744-1814, Stavanger-sst.
  [878] Mette, 1716-, Hår-
  [887] Mette, 1701-1757, Borum-Vadsted.
  [900] Mette, -1696-e.1767, Borum-Hørslev
    995 Mette, 1731-1758, Geding-Borum
  1002 Mette, 1731-1758, Geding-Borum.
[1390] Mette, 1747-e.1756, Mesing-sst.
[1899] Mette, 1742-e.1763, Gejlund-sst.
[2295] Mette, -o.1772, -Herskind
[1626] Mette Johanne, 1765-e.1786, Yderup-Lyngby. 
[1265] Mette Marie, 1735-e.1756, Lundgård, Skovby-sst. 
  [171] Mette, Munk,  Egtved-Guldager.
  [416] Sidsel, 1693-1775, Borum-Pannerup.
  [831] Sidsel, 1724-, Lyngby- 
[1687] Sidsel, -e.1763, Vadsted-Gern. 
[2297] Sidsel, o.1781-, Herskind- 
[1838] Sidsel Kirstine, 1777-, Essendrup- 
[2220] Sidsel Marie, 1772-, Søballe- 
  [473] Sidsel, Balle, 1698-1735, Sandby-Hår.
[1478] Susanne Sofie, Saxe, o.1749-e.1800, Stavanger-
PEDERSEN
  [572] Berend, 1723-, Kalbygård- 
    355 Albrecht, -1752, - Store Anst.
      56 Anders, o.1551-1631, Borum-sst.
  [275] Anders, o.1696-1757, Galten-sst.
  [574] Anders, 1727-1763, Kalbygård-sst.
  [684] Anders, 1700-1743, Boes-Svejstrup. 
    866 Anders, 1695-1777, Nør Galten-sst.
[1044] Anders, 1726-, Kvottrup- 
[1244] Anders, 1729- e.1749, Sorring-
[1542] Anders, 1773-, Anst-
  1742 Anders, e.1764, Storring- 
[1766] Anders, 1748-, Søften- 
[2296] Anders, o.1779-, Herskind- 
  [187] Anders, Borum, -e.1696. Borum-(København)
    340 Anders, Dyhr, -1711, -Tulstrup.
[1424] Anders, Dyhr, o.1715-, Tulstrup.
  [789] Anker, Storm, 1705-1778, Egtved-København.
    827 Christen, -e.1729, -Labing. 
  [897] Christen, -e.1763, Tilst-Brendstrup.
  1127 Christen, -e.1750, -Hallendrup 
[1834] Christen, 1752-e.1764, Kvottrup-sst. 
  [889] Christen, Fogh, 1705-1746, Borum-sst.
    115 Christoffer, Bagge, o.1580-1665, Ribe-Skanderborg.
[1425] Christoffer, Dyhr, o.1717,Tulstrup.
[1480] Christoffer, (Saxe), o.1752-, Stavanger.
PEDERSEN fortsat
  [922] Clemend, 1711-e.1769, Hår-sst.
[1800] Daniel, 1734-1810, Årslev-sst.
[1040] Envold, 1711-1764, Kvottrup-sst.
[2193] Erik, 1780-e.1790, Boes-
  [196] Erik, o.1646-1703, Borum-sst.
[1006] Erik, 1736-e.1792, Borum-sst. 
[1775] Erik, 1712-, Lillering-
   1387 Ernst, o.1669-e.1800, -Råhøjgård i Ry.
  [349] Frederik, Saxe, o.1669-1746, Stavanger-sst. 
[1479] Gerhard, (Saxe), o.1750-, Stavanger-
  [306] Hans, o.1743-1741, Søballe.
  [721] Hans, o.1702 Stavanger
[1544] Hans, 1775-, Anst-
  [784] Hans, Storm, 1699-1742, Egtved-Sønderup. 
[2236] Henrik, Saxe, 1782-, København- 
  [575] Herlov, 1730-, Kalbygård- 
[1544] Iver, 1778-, Anst-
  [173] Iver, Munk, -1674, Egtved-sst. 
  [446] Jacob, 1722-1766, Tilst-sst.
[1425] Jacob, Dyhr, o.1719, Tulstrup-
    114 Jens, -e.1670, -Haderslev
  [192] Jens, o.1635-1699, Borum-sst.
    397 Jens, Balle, -1728, -Tilst.
    247 Jens, 1698-1701, Årup, Tamdrup.
    332 Jens, Dramelstrup-Firgårde.
[1175] Jens, 1725-, Farre- 
  1258 Jens, -e.1789, -Galten.
  1410 Jens, o.1701-1778, Svejstrup-sst.
[1665] Jens, 1753-e.1772, Nør Galten-sst. 
[1749] Jens, 1770-e.1788, Borum-sst.
[1765] Jens, 1746-, Søften- 
[1768] Jens, 1753-, Søften- 
[2196] Jens, 1790-, Boes
[1807] Jens, Borum, 1748-e.1789, Borum-sst. 
[1427] Jens, Dyhr, o.1722-e.1737, Tulstrup-sst.
[1100] Jens, Fogh, -1774, Skivholme-sst. 
  1404 Jens, Gammelgård, 1710-1786, Gammelgård i Storring-
          Nør Vissing
    216 Jens, Hinge, o.1642-e.1700, Hinge-Skivholme.
    449 Jens, Keldsen, o.1702-1731, Låsby-sst.
    449 Jens, Keldsen, e,1740, Galten-Låsby. 
  [824] Jens, Kirkegård, 1701-e.1739, Lyngby-Labing. 
  [172] Jens, Munk, o.1649-1693, Egtved-Slagelse.
    544 Jens, Nørholm, 1672-1738, Nørholm-Gødvad.
  [164] Jens, Saxe, o.1627-1669, Kolding-sst.
  [348] Jens, Saxe, o.1666-1692, Stavanger-Håland. 
  [787] Jens, Storm, 1702-1768, Egtved-Højen. 
  [198] Jesper, o.1650-1711, Borum-sst.
    481 Jesper, o.1640-1715, Sorring-Oustrupgård.
  [443] Jesper, 1706-, Tilst- 
    549 Jesper, o.1640-1715, Sorring-Oustrupgård.
[1080] Jesper, Borum, 1742-1798, Borum-Randers.
  2012 Jochum, Liime, 1696-1760, Farregård-Hinge.
  [304] Just,1716-, Søballe- 
[1176] Jørgen, 1727-, Farre- 
[1178] Jørgen, 1734-, Farre- 
    254 Jørgen, Hegelund, o.1671-1741, -Brøndbyvester.
  [123] Laurits, -f 1695, Galten-sst.
  [195] Laurits, o.1645-1728, Borum-sst.
  [303] Laurits, 1712-, Søballe-
  [935] Laurs, 1730-, Borum- 
[1545] Laurits, 1771-, Anst- 
[1627] Laurits, 1767-1789, Yderup-sst. 
[1839] Laurits, 1773-, Essendrup- 
  1906 Laurits, -e.1774-, -Skjød. 
    380 Laurits Hinge, o.1648-1716, - Nør Galten.
    380 Mads, -e.1716, - Nør Galten
    997 Mads, -e.1743, -Borum 
    895 Mads, Smed, 1725-1801, - Borum.
      91 Matias, -e.1610, Randers-sst. 
  [391] Mikkel, 1708-, Søballe- 
[1551] Mikkel, 1784-, Anst- 
[1717] Mikkel, 1731-1762, Fajstrup-sst.
[1801] Mikkel, 1737-e.1766. Årslev-Geding.
    363 Mikkel, Dorcheus, o.1672-1749, Fredericia-Vinding.
    786 Mikkel, Engel, 1676-1741, København-Nørre Nebel. 
  1229 Mikkel, Åbo, 1718-1755, Vellev-Gødvad. 
    [77] Morten, -1667, -Søballe.
  [208] Morten, -e.1763, - Herskind.
  [936] Morten, 1733-, Borum- 
  [185] Niels, 1642-1708, Borum-Lyngby.
    274 Niels, 1697-1763, - Galten.
    415 Niels, -1729. - Panderup.
    665 Niels, -1746, -Mesing
    667 Niels, 1696-1759 Mesing-Stilling.
  [680] Niels, 1696-1759, Mesing-Stilling.
  [922] Niels, 1713-e.1749, Hår- 
    991 Niels, -e.1753, - Bygballe. 
[1003] Niels, 1730-e.1798, Borum-sst. 
[1393] Niels, 1752-, Mesing- 
[1746] Niels, 1762-e.1783, Borum-sst. 
[1799] Niels, 1732-e.1768. Årslev-Geding.
[1803] Niels, 1738-1791, Borum-Framlev.
  1822 Niels, -e.1759, -Haldum 
[1832] Niels, 1747-, Kvottrup- 
[1902] Niels, 1749 -e.1763, Gejlund-sst.
[2218] Niels, 1767-, Søballe-
  [490] Niels, Dyhr, 1695-, Sorring- 
  [457] Niels, Fogh, o.1667-1733, Skivholme-Fajstrup.
  [890] Niels, Fogh, 1711-1767, Bormu-sst.
[1101] Niels, Fogh, o.1744-e.1787, Skivholme-sst. 
    845 Niels, Ladefoged, 1699-1754, Haurum-Sandby.
  1125 Niels, Ladefoged, 1699-1754, Haurum-Sandby.
    848 Niels, Møller, 1693-1764, -Værum mølle
      53 Oluf, -f.1650, Borum-sst.
  [193] Oluf, o.1640-1692, Borum-sst.
  [207] Oluf, -e.1663, -Herskind-sst.
    471 Oluf, -e.1728, -Hår
    568 Oluf, 1706-1747, Kalbygård-sst.
  [899] Oluf, 1693-e.1763, Tilst-Terp,Skivholme. 
[2194] Oluf, 1786-, Boes-
[1686] Oluf, -e-1763, Vadsted-Sjelle. 
[1851] Oluf, 1763-e.1772, Søften- 
[1245] Oluf, 1733-, Sorring-
  [190] Peder, -e.1661, Borum-sst.
  [197] Peder, -1696. Borum-sst.
  [277] Peder, 1712-, Galten- 
  [679] Peder, 1691-e.1705, Mesing-. 
  [692] Peder, 1711-1735, Firgårde-sst.
  [722] Peder, o.1704-, Stavanger- 
    762 Peder, -e.1778, - V.Gesten. 
    880 Peder, -f.1787, - Jebjerg.
[1002] Peder, 1732-e.1757, Borum-sst. 
  1011 Peder, -1772, -Søften. 
  1032 Peder, -e.1731, Harlevholm-Mesing. 
[1040] Peder, 1716-, Fårup- 
[1045] Peder, 1728-, Kvottrup- 
  1413 Peder, 1727-1765, Gammelgård- Storring.
[1475] Peder, o.1746-, Stavanger-
[2143] Peder, o.1762-, Storring-
[1266] Peder, 1743-e.1756, Lundgård, Skovby-sst. 
[1625] Peder, 1759-e.1789, Yderup-sst. 
[1718] Peder, 1734-, Fajstrup-
[1719] Peder, 1737-, Fajstrup- 
[1744] Peder, 1751-, Borum- 
[1748] Peder, 1767-e.1783, Borum-sst.
[1849] Peder, 1758-e.1772, Søften- 
[2145] Peder, 1762-, Storring-
[2283] Peder, 1765-, Skibby-
  [189] Peder, Bording, -e.1688, Borum-Tryggevælde/København.
[1099] Peder Fogh, -1781, Skivholme-sst.
  [830] Peder, Kirkegård, 1715-1789, Lyngby-Yderup.
    912 Peder, Kvolbæk, 1712-1781, - Borum.
[1105] Peder, Meldgård, 1719-e.1742, Neder Hornbæk-sst. 
    992 Peder, Molbo, 1741-e.1771, Essendrup-sst. 
    124 Peder, Overgård, 1640-1710, - Galten.
  [163] Peder, Saxe, e.1622-1690 Kolding- Stavanger Norge 
  [347] Peder, Saxe, o.1660-1740, Stavanger-sst.
  [723] Peder, Saxe, o.1708-1755, Stavanger
  [753] Peder, Saxe, -1722, Vejle-Horsens.
    325 Poul, o.1674-1734, Mesing-sst.
    975 Poul, e.1763, Elev-Kankbøl. 
[1039] Poul, 1713-, Kvotrup- 
[1394] Poul, 1755-e.1756, Mesing-sst.
    159 Rasmus, o.1666-1732, Mesing-Nør Vissing.
    280 Rasmus, o.1683-1762, Sdr. Galten.
    620 Rasmus, -e.1728, Låsby-sst.
  [903] Rasmus, 1707-1773, Borum-sst.
[1002] Rasmus, 1728-1760, Borum-sst.
[1270] Rasmus, 1756-e.1763, Herskind-sst. 
  1401 Rasmus, 1743-1812, Svejstrup-sst. 
[1745] Rasmus, 1759-e.1783, Borum-Hørslevgård. 
[1808] Rasmus, 1754-e.1774, Borum-sst. 
[2284] Rasmus, 1768-, Skibby- 
  [468] Rasmus, Balle, o.1680-1741, Sandby-sst.
    846 Rasmus Brunt, 1722-e.1770, Tinning-sst. 
    401 Rasmus, Fregerslev, 1702-1765, Borum-sst.
[1541] Sejer, 1770-, Anst-
  [878] Simon Årslev, 1713-e.1763, Hår-Folby 
    264 Søren, -f 1705, Låsby-sst. 
  [206] Søren, -e.1663, Herskind-sst.
    445 Søren, -e.1761, - Elev.
  [476] Søren, 1707-f.1728, Sandby- 
[1009] Søren, 1744-e.1775, Borum-sst. 
[1110] Søren, 1731-e.1742, Neder Hornbæk-sst.
[1477] Søren (Saxe), o.1747-, Stavanger-
[1798] Søren, 1730-e.1768. Årslev-Geding
[1833] Søren, 1750-e.1783, Kvottrup-Mundelstrup.
[1904] Søren, 12-12-1756 -e.1763, Gejlund-sst.
  [491] Søren, Dyhr, 1697-1767, Sorring-sst.
  1675 Søren, Ginnerup,- Nør Galten.
  [346] Søren, Saxe, o.1655-1711, Stavanger-København.
  [751] Søren, Saxe, -1735, Vejle-Horsens.
  [785] Søren, Storm, 1700-1735, Egtved-Svendborg.
    425 Tomas, o.1687-1763, - Storring.
    912 Tomas, o.1687-1763, - Storring.
PEHN
  1115 Søren, e.1751, -Neder Hornbæk.
PELSEN
[1168] Christen Nielsen, 1741-, Sabro- 
    234 Jens Nielsen, o.1653-1701, Sabro-sst.
  [498] Jørgen Jensen, 1694-1756, Sabro-Voldby.
  [493] Karen Jensdatter,1689-e.1725, Sabro-sst.
  [495] Niels Jensen,1687-e.1743, Sabro-sst. 
    837 Rasmus Sørensen, 1695-1747, Borum-sst.
    895 Niels Christensen,1709-1752, Borum-sst.
[1169] Søren Nielsen, 1743-, Sabro- 
PIND
    108 Søren, Olufsen, 1609-1671, -Njær i Haurum.
  [223] Anne Sørensdatter, Njær i Haurum-Galtrup.
  [224] Erik Sørensen, Njær i Haurum- 
  [219] Maren Sørensen, o.1639-1710, Njær i Haurum-Oustrugård.
  [220] Oluf Sørensen, o. 1644- f. 1695, Njær i Haurum-Kattrup.
  [479] Søren Sørensen,, -e.1675, Oustrupgård-.
POULSDATTER
    437 Anne, o.1721-1760, Hjortshøj-Røde mølle Lisbjerg.
    432 Else, o.1683-1747, -Kvottrup.
[1867] Anne, 1743-, Mesing- 
    637 Johanne, 1710-1740, Mesing-Hemstok.
  [666] Johanne, 1710-1740, Mesing-Hemstok.
  1003 Karen, 1735-e.1779, Lading-Borum. 
    680 Kirsten, 1712-e.1762, Mesing-Stilling. 
  1025 Kirsten, e.1756-f.1787, -Sjelle.
    429 Maren, o.1676-1736, -Mesing.
    487 Maren, -1741, -Sorring.
[1196] Maren, 1726-e.1738, Randers-sst. 
[2299] Marie Kirstine, 1781-, Sjelle-
[2301] Maren, 1786-, Sjelle- 
[2300] Mette, 1784-, Sjelle- 
POULSEN
[1194] Anders, Bay, 1717-1761, Randers-sst.
POULSEN fortsat
    252 Anders, Stangebye, -1705, Nøterø-Tønsberg 
  1140 Christen, -e.1744, (Galtrup)-a.Flade.
[1195] Christen, 1719-1753, Randers-sst.
[1865] Christen, 1738-e.1738, Mesing-sst. 
[2298] Jacob Krogstrup, 1779-, Sjelle-
  1955 Jens, Kjeldgård, -Lødderup.
[2303] Jens, 1791-, Sjelle- 
  [670] Mads, 1724-1756, Mesing-sst.
    161 Niels, o.1624-1697, Mesing-Firgårde.
[2300] Niels, 1789-, Sjelle- 
      12 Niels, Børialsen, f.1545-e.1580, Spettrup-sst.
  [668] Peder, 1716-1773, Mesing-sst.
    981 Peder, -e.1776, Elev-Hjortshøj. 
    146 Rasmus, -1725, -Veng.
[2304] Rasmus, 1795-, Sjelle- 
[1866] Sejer, 1740-1764, Mesing-sst.
    981 Søren, 1714-1765, Hjortshøj-sst.
[1192] Søren, 1713-f.1753, Randers-sst. 
     16 Tomas, ???? Bjedstrup- 
PULZ
  1234 Jytte Rebekka, 1742-1820, 
QUALE
  1199 Ole Engelbretsen, Vang-Aurdal Norge.
RASMUSDATTER 
    210 Anne, 1665-e.1730, Fregerslev-Borum.
    212 Anne, o.1676-1701, True-Borum.
    308 Anne, Vester mølle i Fruering-Svejstrup.
    405 Anne, o.1674-1714, - Søften.
    413 Anne, o.1776-1701, True-Borum.
    435 Anne, -e.1750, - Herskind. 
    566 Anne, 1726-e.1778, Mesing-Galten. 
  [616] Anne, o.1753-, Gram- 
    653 Anne, -1756, - Mesing.
    684 Anne, o.1704-1777, Svejstrup-sst..
  [717] Anne, 1706-, Veng- 
  [846] Anne, 1725-1752, Lading-Tinning.
  [934] Anne, -e.1770, - Årslev. 
[1046] Anne, 1694-, Elsted - 
  1062 Anne, -e.1760, -Herskind. 
  1101 Anne, 1746-e.1772, Borum- Skivholme.
[1119] Anne, 1723-e.1759, Sandby-sst. 
[1634] Anne, 1746-e.1772, Borum-Skivholme.
  1801 Anne, 1729-1809, Mesing-Framlev.
[1964] Anne, 1769-, Sorring- 
[1074] Anne Kirstine, 1734-e.1744, Borum-sst. 
  1309 Anne Marie, -e.1797, -Nygård. 
  1334 Anne Marie, 1746-o.1770, Hårby
    413 Anne, Overgård, o.1684-1742, - Borum.
  [915] Berete, 1728-e.1788, Borum-sst.
    982 Berete, 1728-e.1788, Borum-sst.
  [589] Birgitte, 1726-1796, Galten-sst.
[1726] Birte, 1741-, Borum- 
  [781] Cathrine, Egtved, o.1705- , Vejle-
    843 Cathrine Elisabeth, e.1777, Skivholme-sst. 
    538 Charlotte, Bang, -e. 1765, -Vallensved Sorø. 
  1225 Christiane, Lihme, 1716-1786, Them-Gødvad. 
[1963] Edel, 1767-, Sorring- 
  [587] Ellen, 1721-1748, Galten-Låsby.
  [689] Else, 1701-1759, Firgårde-Veng.
    899 Gertrud, 1697-1760, Lillerin-Terp, Skivholme.
    [46] Inger, -e.1620, Sorring-Gern.
  [780] Ingeborg Rasmusdatter, o.1704, Vejle-.
  1006 Inger, 1738-e.1801, Borum-sst.
[1724] Inger, 1736-, Borum - 
    158 Johanne, o.1630-1702, -Vester mølle Fruering
    710 Johanne, -1762, -Virring.
[1647] Johanne, 1731-e.1739, Værum-sst. 
  [279] Karen, -e.1758, Javngyde-Tørring.
    462 Karen, o.1708-1740, Helstrup-Neder Hornbæk.
  [711] Karen, 1698-, Veng- 
  1302 Karen, -e.1795, - Fiskerhusene i Ry.
[1118] Karen, 1714-e.1746, Sandby- 
    [49] Kirsten, -e.1625, Sorring-Smidstrup.
    267 Kirsten,  -e.1667, -Sorring.
  [686] Kirsten, 1692-e.1735, Firgårde-Nør Vissing. 
  [714] Kirsten, 1702-, Veng- 
[1236] Kirsten, 1707-, Tovstrup. 
[1296] Kirsten, 1721-, Svejstrup- 
[1646] Kirsten, 1749-, Tinning- 
  1778 Kirsten, -e.1755, -Lillering. 
[1843] Kirsten, 07-10-1753, Borum. 
[2305] Kirsten, o.1765-, Skovby-
    957 Kirsten Marie, -e.1747, - Labing. 
    [47] Lisbeth, e.1620, Sorring-Lillering.
    192 Maren, o.1668-1703, - Borum.
    198 Maren, 1665-1735, Fregerslev-Borum.
    430 Maren, -e.1747, - Herskind.
    446 Maren, -e.1766, - Tilst.
  [515] Maren, o.1749-, Gram- 
  [713] Maren, 1700-, Veng- 
  [716] Maren, 1704-, Veng- 
  [841] Maren, 1711-e.1735, Lading-Skjoldelev. 
    961 Maren, 1729-e.1752, Hørslevboel-sst. 
    973 Maren, 1730-1782, - Mollerupgård.
  1013 Maren, -1770, - Kvottrup. 
[1297] Maren, 1724-e.1763, Svejstrup-Ormslev. 
[1722] Maren, 1734-, Borum- 
[1854] Maren, 1770-, Kvottrup-
[1075] Margrete, 1737-e.1744, Borum-sst. 
[1645] Margrete, 1748-, Tinning- 
[2278] Marianne, 1769-e.1770, Tinning-sst. 
  1036 Mette, -e.1756, Herskind-sst. 
  [845] Sidsel, 17223-1750, Lading-Sandby.
  [935] Sidsel, e.1770, -Årslev. 
[2279] Øllegård, 1770-e.1770, Tinning-sst.
RASMUSSEN
   [37] Anders, -f.1632, Vengegård-sst.
   [43] Anders, -f. 1669, Sorring-sst.
   568 Anders, -e.1748, Skovsrod-Kalbygård. 
   [44] Christen, e.1642, Sorring-Dauding.
   110 Christen, -e.1671, Sandby -Tulstrup.
   118 Christen, -1669, -Sorring.
  1035 Christen, -1763, -Herskind.
  1126 Christen, -e.1746, -Hadbjerg.
  1361 Christen, e-1788, -Tørring.
    908 Christen, Balle, -e.1750, -Geding. 
  [843] Christen, Kirkemand, 1716-e.1767, Lading-sst. 
[1298] Christoffer, 1728-1786, Svejstrup-Skanderborg.
  1378 Daniel, 1741-e.1751, Mesing-sst. 
  [779] Frands, Svane, -1758, Vejle-sst.
  [591] Herlov, 1732-, Galten- 
   638 Jacob, 1706-1761, Hemstok
  [712] Jacob, 1699-, Veng-
RASMUSSEN fortsat
  [718] Jacob, 1708-, Veng-
    [45] Jens, e.1642, Sorring-Hjelmdrup.
    154 Jens, -Skanderborg.
    182 Jens, -f.1694, - Skibby.
    213 Jens, -1716, - Låsby. 
  [588] Jens, 1723-e.1753, Galten-sst. 
    686 Jens, -e.1735, -Nør Vissing. 
  [720] Jens, 1710-1763, N. Vissing-sst.
  1057 Jens, -e.1764, -Skovby. 
[1237] Jens, 1710-, Tovstrup- 
  1413 Jens, -e.1765, Stjær-Storring. 
[1648] Jens, 1733-e.1639, Værum-sst. 
[2124] Jens, 1776-, Stilling- 
    379 Jens, Grim, -1710, - Værum.
    276 Jens, Munk, -1741, - Galten.
[1844] Jesper, 1755-, Borum- 
  [932] Jochum, -e.1770, - Borum. 
  [617] Just, o.1751-, Gram- 
   1805 Jørgen, -e,1764, - Norring mølle.
  [590] Knud, 1729-e.1787, Galten- Rode i Skørring. 
  [592] Knud, 1735-, Galten- 
[1351] Knud, 1748-, Stjær- 
  1400 Knud, o.1728-f.1772, Firgårde-Svejstrup.
  1438 Knud, o.1728-f.1772, Firgårde-Svejstrup.
[1238] Laurits, 1714-, Tovstrup-
    120 Laurits, -1669, - Sorring.
    138 Laurits, -e.1715, - Stilling.
     76 Mikkel, -f.1691, - Stilling. 
  1732 Mikkel, -1802, - Tinning. 
  [687] Niels, 1695-1733, Firgårde-Dallerup.
[1047] Niels, 1697-, Elsted - 
[1633] Niels,1743-e.1752, Borum-sst. 
    [48] Niels, Bonde, -1671, - Sorring.
  [843] Niels, Kirkemand, 1719-1777, Lading-Skivholme. 
[1853] Oluf, 1767-, Kvottrup - 
[1095] Ove Otte, Faber, 1755-e.1760, Ruerne, Ravnholt-
  [328] Peder, 1697-1733, Nør Vissing-sst.
    335 Peder, o.1646-1723, Mesing-sst.
  [586] Peder, Galten, 1718-f.1763. Galten-Herskind.
  [593] Peder, 1738-, Sdr. Galten- 
  1404 Peder, 1697-1733, Nør Vissing-sst.
[1048] Peder, 1698-, Elsted - 
  1404 Peder, 1697-1733, Nør Vissint-sst.
[1845] Peder, 1756-, Borum- 
[2123] Peder, 1773-, Stilling- 
  2342 Peder, -e.1792, -Mausing mølle. 
  1787 Peder, Dørup, 1716-1771, Dørup i Hørning-Skibby. 
    335 Peder, lille, 1646-1723, Mesing-sst.
    218 Peder, Balle, -1724, Sandby i Haldum-sst.
  1787 Peder, Dørup, o.1716-1771, Dørup-Skibby.
  [586] Peder, Galten, 1718-f.1763. Galten-Herskind.
    902 Peder, Javngyde,  -e.1763, -Borum.
  1300 Poul, o.1714-e.1737, Ry-sst.
      36 Rasmus, -e.1632, -Veng.
  [278] Rasmus, 1718-1773, Javngyde-Tulstrup.
  [933] Rasmus, -e.1770, -Yderup
[1647] Rasmus, 1751-, Tinning- 
[1852] Rasmus, 1760-, Kvottrup- 
[2062] Rasmus, o.1779-, Mesing- 
    407 Rasmus, Nårup, o.1661-1740, - Yderup.
[1299] Rasmus, Svejstrup, o.1730-1788, Svejstrup-Mesing.
    690 Rasmus, Vitved, -1756, Vitved-Veng.
    579 Simon, -e.1735 -Låsby.
  1068 Sejer, Overgård, -1773, - Pøt mølle. 
    344 Søren,  - e. 1710, -Virring.
  [688] Søren, 1699-1768, Firgårde-sst.
    695 Søren, 1699-1768, Firgårde-sst.
  [985] Søren, 1732-1777, Panderup-sst. 
  1733 Søren, -e.1796, -Lerbjerg. 
  1735 Søren, -e.1796, - Søften. 
  1804 Søren, 1732-1777, Panderup-sst.
  [777] Søren, Egtved, o.1694-1735, Vejle-sst.
    850 Søren, Gammel, e.1739, - Værum. 
    257 Tomas, -e.1774, - Flensted.
    433 Tyge, -1744, Søby-Århus.
    954 Villum, 1724-e.1752, Hørslevboel-Labing.
    587 Søren, 1705-1744, - Låsby.
 [594] Søren, 1740-, Galten- 
RAUNSØ
    171 Lambert Sørensen, -1674, -Guldager. 
RAVN
  1125 Jørgen Sørensen, -e.1755, -Sandby.
REIMER
   733 Ingeborg, Lindal, 1718-1763, Håland-Avaldnes, Norge.
REMMER
   499 Peder Jensen, e.1737. -Farre.
REUTZ
  1508 Magnus, 1735-1768, -Stavanger.
RIBER
  [100] Niels Lauritsen, -1675. Smidstrup-sst.
RINDELEV
  [546] Christoffer Ebbesen, -e.1708, Rindelevgård-
    260 Ebbe Jensen, -e.1672, Rindelev-Skovby.
RIISE
   1231 Jacob Mathiasen, 1719-1775, Nimtofte-sst.
RODSTEN
    778  Maren Jespersdatter, -1735, -Vejle.
RØTTERUD
   1492 Siri Christiansdatter, -e.1788, Nannestad Norge. 
SALMANDSEN
  1308 Morten, o.1719-f.1801, -Emborg. 
SAMUELSEN
    601 Frederik, Jahn. 1703-1785, Slagelse-Rynkeby.
SAXE
  [728] Anna Blomme Jensdatter, Håland Norge.
  [731] Anna Christine Jensdatter, o.1703-1778, Håland-sst.
[1511] Bodil Pedersdatter, 1721-1763, Horsens-sst.
  [730] Christiane Jensdatter, Håland, Norge
  [729] Elisabeth Jensdatter, Håland Norge
  [755] Frederik, -1738, Vejle-sst.
  [349] Frederik Pedersen, o.1669-1746, Stavanger-
[1517] Hans Christian Frederik, 1734-, Vejle- 
  [734] Hans Jensen, o.1713-1755, Håland-Stavanger.
  [725] Helvig Jensdatter o.1694-1762, Håland-sst. 
[2238] Henrik Pedersen, 1782-, København-
  [733] Jens Jensen, o.1707-1763, Håland-Avaldsnes.
  [164] Jens Pedersen, o.1627-1669, Kolding-sst.
  [348] Jens Pedersen, o.1666-1692, Stavanger-Håland, Norge. 
[1496] Jens Jensen, 1742-1812, Håland-Audnedal 
[2236] Jens Jensen, 1802-, Valle 
[1502] Jens Sørensen, 1746-f.1772, Bergen- 
[1481] Jens, Lindal, 1723-1796, Håland-Myklebust. 
  [350] Johanna Maria Pedersdatter, o.1675-, Stavanger-sst.
[1504] Johanna Dorthea Sørensdatter, -f.1776, Bergen-
          Amsterdam 
[1492] Jørgen Olesen, 1738-1810, Nannestad-sst. 
  [741] Laurits Frederiksen, o.1702-. Stavanger- 
  [739] Lisbeth Frederiksdatter, o.1700-1751, Stavanger
[1517] Maren Frederiksdatter, 1733-, Vejle- 
  [351] Maren Jensdatter, 1661-1731, Kolding-Vejle.
  [726] Maren Jensdatter, 1696-1752, Håland-Avaldsnes Karmøy
  [737] Marie Lisbeth Frederiksdatter, o.1697-, Stavanger-
  [740] Ole Blomme Frederiksen, o.1702-, Stavanger- 
  [742] Ole Blomme Frederiksen, o.1704-, Stavanger-
  [732] Ole Jensen, o.1715-1785, Håland-Nannestad. 
  [163] Peder Pedersen, e.1622-1690. Kolding-Stavanger.
  [347] Peder Pedersen, o.1660-1740, Stavanger-sst.
  [738] Peder Frederiksen, o.1698-, Stavanger- 
  [723] Peder Pedersen, o.1708-1755, Stavanger
  [753] Peder Pedersen, -1722, Vejle-Horsens.
[2237] Peder Laurentius, 1804-, Valle-Norge 
  [727] Peder Jensen, -o.1695, -Håland Norge
[1498] Peder,1746-1816, Håland, Norge- København. 
  [736] Søren, Jensen, o.1718-1776, Håland-Bergen 
  [346] Søren Pedersen, o.1655-1711, Stavanger-København.
  [751] Søren Pedersen, -1735, Vejle-Horsens.
[1478] Susanne Sofie Pedersdatter, o.1749-1835, Stavanger- 
          Kragerø
 [163] Peder Pedersen, 1635-e.1650 Kolding- Stavanger Norge. 
SAXESEN
   [90] Peder, o.1597-1640, Randers-Kolding.
SCHANDORFF
  1609 Peter, 1750-1785, Linå-Tyrsted.
[2275] Jacob Michael, 1786-, Tyrsted-
SCHMIDT (Smidt)
  2015 Cynde, -1773, -Klode mølle.
[2315] Johannes Cyndesen, 1762-, Klode mølle-
  1507 Laurits, e.1773, -Stavanger.
[2222] Michael Wamberg, 1776-, Kragerø-  Norge 
    347 Mectele Sofia, o.1780-1751. Bergen-Stavanger.
SCHWARTS 
    792 Frederik Jørgensen, -1754, - Vejle.
SEEHUS
    726 Morten Jansen,-f.1740-, Bergen-Stavanger.
  [746] Morten Jansen,, -f.1740-, Bergen-Stavanger.
[1484] Anna Blomme Mortensdatter, o.1723-1792, Stavanger-
           Askvoll, Fjordane. 
    350 Jan Jansen, -1732, Stavanger-sst.
[1486] Jan Mortensen, Stavanger- 
[1485] Jens, Stavanger-
  [745] Johan Conrad, Stavanger- 
  [747] Maren Elisabeth Jansdatter, o.1708-1763, Stavanger-sst.
SEJERS
       2 Margrete, -f. 1525, -Farre.
SEJERSDATTER
  [757] Anne, 1728-1796, Roved-sst.
  [204] Anne, -e.1678, -Sjelle. 
[1919] Anne, - 1773, (Pøt mølle) 
[1920] Anne, - 1773, (Pøt mølle) 
[1946] Anne Marie, 1734-, Galtrup- 
[1952] Caritas Elisabeth, 1749- Galtrup- 
  [241] Cathrine, 1672-f.1700, Hvirring-Randers 
    [10] Inger, -e.1539, Farre-Kragelund. 
  [201] Johanne, -1689, Sjelle-Adslev.
  [758] Johanne, 1729-1781, Roved-Gesten.
[1031] Johanne, 1710-e.1742, Mesing-Fastrup.
    [53] Karen, - f.1667, Ovstrupgård-Borum.
  [205] Karen, -1678, Sjelle-sst. 
[1948] Karen, Leth, 1737-, Galtrup-
     [9] Kirsten, -e.1575, Farre-sst. 
  [761] Kirsten, 1735-, Roved- 
  [762] Lisbeth, 1737-, Anst-Gesten 
  [167] Maren, o.1674 -f.1720, -Glibstrup. 
  [202] Maren, -1693, Sjelle-sst. 
    633 Maren,  -f.1780, Herskind- N.Vissing-
  [763] Maren, 1744-e.1784, Anst- V. Gesten.
[1032] Maren, -e.1742, Mesing- 
[1035] Maren,-1779, Herskind-Sdr. Galten.
[1917] Marie, - 1773, (Pøt mølle) 
[1918] Maren, - 1773, (Pøt mølle) 
SEJERSEN
  [165] Anders, -1723 Glibstrup-Roved 
  [199] Anders, - f.1685, Sjelle-Låsby.
  [760] Anders, 1734, Roved, 
[1036] Anders, 1728-e.1767, Herskind-sst.
  1070 Anders, 1728-e.1767, Herskind-sst.
    [11] Anders, Bonde, - f.1580, Farre-Oustrupgård.
    [55] Anders, Bonde, -1651 Oustrup-Enslev. 
  [242] Anders Bondo, 1673-e.1694, Hvirring-Ny Haderslev. 
[1949] Dines, 1741-, Galtrup. 
    [54] Erik, -1637, Oustrup-Vadsted
  [759] Iver, 1732-, Roved- 
     [6] Jens, -f.1545, Farre-sst.
     [8] Iver, -1529, Farre-Sorring. 
  [166] Jens, Glibstrup- 
  [203] Jens, - f.1695, Sjelle-sst.
     [5] Knud, Farre-Vengegård. 
     [7] Laurits, -1555, Farre-Sorring.
   [42] Laurits, -e.1600, Sorring-Voldby.
[1951] Niels, 1747-, Galtrup- 
 [239] Niels, Bondo, 1670-, Hvirring-
[1947] Ole, 1735-, Galtrup- 
  [200] Oluf, Christoffersen, o.1638-1708, Sjelle-sst.
[1033] Poul, 1715-1743, Mesing-sst.
[1950] Rudbek Humble, 1744-, Galtrup- 
[1953] Peder, Leth, 1752-, Galtrup-
SIERSTED 
[1611] Anne Birgitte, 1753-1799, Tyrsted-Bjerre. 
[1609] Anne Kirstine, 1750-1788, Tyrssted-sst.
[1616] Bodil Gertrud, 1761-1800, Tyrsted-Bjerre. 
[1607] Christine Sofie, 1746-, Tyrsted- 
[1612] Johanna Nikoline, 1756-, Tyrsted- 
[1610] Magdalene Margrete, 1752-1808, Tyrsted-Neder Bjerre. 
[1608] Marie Sofie, 1748-, Tyrsted- 
    802 Niels Hansen, 1702-1773, Kalundborg-Tyrsted.
SIMONSDATTER
    [86] Anne, Siim 
  [631] Anne, 1730-, Siim- 
[1307] Anne, -f.1795, Emborg-sst. 
[1839] Anne, 1740-, Javngyde- 
    588 Helle, -e.1753, - Galten 
    646 Johanne, 1717-e.1752, Mesing-sst. 
    [87] Karen, -e.1632, Siim-.
    [84] Kirsten, -o.1651, Siim-Svejstrup.
   100 Lisbeth, -e,1774, -Skivholme. 
   630] Maren, 1727-, Siim- 
  [635] Maren, o.1739-1788, Siim-sst. 
    863 Maren, -e.1746 Nør Galten. 
[2274] Niels, Hyphoff, 1782-, Tyrsted-
    [83] Sidsel, -e.1632, Siim-sst.
    882 Sidsel, -e.1738, - Grundfør. 
SIMONSEN
  [634] Anders, 1737-1801, Siim-sst. 
    589 Anders Lundgård, 1724-1786, Galten-sst.
  [308] Christoffer, o.1659-1736, Siim-Svejstrup. 
    276 Frands, -e.1742, - Galten.
  [309] Jens, o.1657-1719, Siim-sst.
  [628] Jens, 1721-1774, Siim-sst.
[1306] Jens, -f.1782, Emborg-sst.
  1343 Jens, -f.1782, Emborg-sst
[1303] Jesper, o.1733-e.1795, f.1801, Emborg-sst.
[1305] Joen, o.1741-f,1804, Emborg-Fårehuset Ry.
  1311 Joen, o.1741-f,1804, Emborg-Fårehuset Ry.
[1304] Jørgen, o.1740-1813, Emborg-Svejstrup.
    [81] Niels, -e.1632, Siim-sst.
[1302] Niels, o.1729-e.1801, Emborg-Fiskerhusene Ry.
  1605 Ole, o.1736-e.1787, - Roskilde. 
    385 Peder, Årslev, -1737, - Hår.
    [85] Rasmus, -e.1632, - Siim
  [633] Steffen, o.1736-1791, Siim-Nør Vissing.
  [632] Søren, 1733-1805, Siim-sst.
   1035 Steffen, -e.1763,Nør Vissing, -Galten.
    900 Søren, 1674-1725, Hørslev-sst.
    [82] Tomas, -e.1632, Siim-sst. 
SKOVBY
   1055 Peder Jensen,1694-1756, -Stjær.
SKRIVER
       41 Laurits Jacobsen, -1610, -Randers.
SKRÆDDER
     473 Mikkel Sørensen, o.1694-1769, - Hår.
     258 Niels Nielsen, -1686, -Skanderborg. 
SMED 
[1124] Hans Tomasen, 1723-1784, Hår-sst. 
  [637] Jens Knudsen, o.1708-1750, Hemstok-sst.
    666 JensKnudsen, o.1708-1750. -Hemstok.
    895 Mads Pedersen, 1725-1801, - Borum.
    323 Niels Jørgensen, -e.1726, - Mesing -
    469 Tomas Hansen, o-1686-1752, Hår-Haldum.
SPORMAN
[1146] Anders Brasen, o.1729-, Frøslev Galtrup- 
[1962] Anne Cathrine Frandsdatter, 
[1144] Anne Marie, o.1713, Frøslev Galtrup-
[1145] Frands Testrup, -før 1749, Frøslev Galtrup- 
    485 Knud Berntsen, 1669-1732, - Frøslev Galtrup
[1961] Knud (Frandsen). 
[1145] Maren, o.1715, Frøslev Galtrup- 
STANGEBYE
    252 Anders Poulsen, -1705, Nøterø-Tønsberg, Norge
o
STENBACH
    509 Hans Ernst, -f.1725, - Aurdal Norge
STEFFENSDATTER 
[1316] Ellen Marie, 1781-, Nør Vissing- 
[1317] Karen, 1784-, Nør Vissing- 
[1318] Maren, 1789-, Nør Vissing- 
[1941] Sidsel, 1720-, Galtrup-
STEFFENSEN
[1942] Villads Leth, 1731-1792, Galtrup-København
STENBACH
    509 Sidsel Margrete Morland, -f.1725, Aurdal, Norge
STORK 
    739 Johan, Stavanger, e.1751, -Stavanger.
STORM
    359 Peder Hansen, 1668-1742, Århus-Egtved.
[1594] Anker Knudsen, 1737-1785, Egtved-sst.
  [789] Anker Pedersen, 1705-1778, Egtved-København.
[1600] Anne Knudsdatter, o.1746-1799, Egtved-Grejs.
  [786] Anne Pedersdatter, 1701-e.1741, Egtved-Nørre Nebel
  [791] Else Christine Pedersdatter, 1712-1759, Egtved-Anst 
  [784] Hans Pedersen, 1699-1742, Egtved-Sønderup. 
[1598] Jens Knudsen, 1742-1719, Egtved-Smidstrup.
  [787] Jens Pedersen, 1702-1768, Egtved-Højen. 
[1599] Johanne Knudsdatter, 1745-1805, Egtved-København.
[1586] Just, 1738-, Sønderup- 
  [790] Karen Pedersdatter, 1708-1775, Egtved-sst.
    790 Knud Nielsen, 1704-1774, Alrø-Egtved.
[1592] Margrete Knudsdatter, 1734-1780, Egtved-Hjarup.
[1601] Marie, 1748-e.1778, Egtved-sst.
[1595] Niels Knudsen, o.1738-1776, Egtved-Skt. Croix.
[1588] Nikolaj Nissen, 1731-1771, Svendborg-Kongsberg Norge. 
[1585] Peder, o.1732-, Sønderup- 
[1593] Peder Knudsen, 1735-, Egtved-.
  [785] Søren Pedersen, 1700-1735, Egtved-Svendborg.
[1589] Talke, 1738-f.1778?, Trinitatis København- 
SUHR
[2245] Christian Henrik, 1754-, Vejle- 
[1512] Henrik Evald, o.1713-1762, Vejle-sst.
  1520 Henrik Evald, o.1713-1762, Vejle-sst
    754 Johan Ernst, o.1651-1746, -Vejle. 
[2243] Johan Ernst, 1749-, Vejle- 
[1516] Johan Ernst, 1723-1753, Vejle-sst.
[1514] Maren, 1718-, Vejle-
SVANE 
[1582] Edel Margrete, 1728-1791, Vejle-Hornstrup. 
  [779] Frands Rasmussen, -1758, Vejle-sst. 
[1583] Mette Sofie Dorte Frandsdatter, 1736-1779, Vejle-sst.
SVEJSTRUP
[1299] Rasmus Rasmussen, o.1730-1788, Svejstrup-Mesing.
[2062] Rasmus Rasmussen, 1779-, Svejstrup-Mesing.
SVENDSEN
  1983 Torsten, Lien, -e.1785, -Aurdal Norge. 
SYVERSEN
  2007 Knud, -e.1802, -Aurdal Norge 
SØNDERGÅRD
   433 Rasmus Nielsen , 1655-1700, Søndergård i Elsted-sst
SØRENSDATTER
  [222] Abild, -f.1689, - Haurum. 
  [383] Anne, o.1674-1733, Nør Galten-Hadbjerg.
  [582] Anne, 1745-e.1756, Tørring-sst. 
    878 Anne, -e.1754, -Folby. 
[1153] Abild, 1735-, Sorring-sst.
[1410] Anne, 1729-1803, Firgårde-Svejstrup.
[1457] Anne, 1749-, Firgårde-
[1459] Anne, 1754-, Firgårde- 
[1655] Anne, 1744-e.1772, Nør Galten-sst. 
[1667] Anne, 1746-e.1772, Nør Galten-sst. 
[1838] Anne, 1763-e.1777, Panderup-sst.
[2051] Anne, 1756-, Ormslev- 
[2153] Anne, 1762-, Stilling- 
[2175] Anne, 1784-, Firgårde-
[2212] Anne, 1795-, Siim-
[2214] Anne Cathrine, 1800-, Siim
    259 Anne Grøn, -1678, Skanderborg-sst.
  [360] Anne Kirstine, Egtved, -1733, Egtved-Vejle. 
  [223] Anne, Pind, Njær i Haurum-Galtrup. 
[1151] Bodil, 1730-, Sorring- 
[1685] Bodil Marie, 1755-, Grundfør- 
  1414 Cathrine, 1739-e.1788, Veng-sst. 
[2115] Cathrine, 1782-, Nør Vissing-
  [482] Elisabeth, -e.1689, Oustrupgård-sst.
    067 Chrrstine Sofie, -1753, Sølvsten-sst.
    111 Ellen, -1668, -Vadsted.
  [873] Ellen, 1713-, Hadbjerg-
[1150] Ellen, 1728-, Sorring-sst. ??? 
  1222 Ellen, 1698-e.1741, Sejling-Meldgård Resendal 
[1656] Ellen, 1746-e.1772, Nør Galten-sst.
    220 Else, -e.1695, e.1695, a.Laurbjerg-Kattrup. 
    491 Else, -1749, -Sorring 
[1157] Else, 1756-, Sorring- 
  1440 Else, o.1727-e.1787, -Alling. 
[2050] Else Marie, 1753-, Ormslev- 
[2178] Gertrud, 1793-, Firgårde-
    687 Helle, -1764, -Dallerup.
  [481] Johanne, -1696, Oustrupgård-sst.
  [581] Johanne, 1744-e.1757, Tørring-sst.
    639 Johanne, 1721-1786, Bjedstrup-sst.
    960 Johanne, 1683-1767, Årslev-sst.
[1506] Johanna Dorthea Saxe, -f.1776, Bergen-Amsterdam 
[2177] Johanne, 1791-, Firgårde-
     48 Karen, -f.1675, -Sorring
  [380] Karen, o.1668-1744, Nør Galten-sst.
  [483] Karen, 1669-1734, Oustrupgård-Tøving. 
  [584] Karen, 1749-e.1757, Tørring-sst.
    595 Karen, o.1733-e.1787, Herskind-
    978 Karen, 1712-1764, -Kvottrup.
[1314] Karen, 1765-, Siim- 
[1413] Karen, 1739-e.1765, Firgårde-Storring. 
[1519] Karen, Fævejle, 1718-1764, Vejle-sst.
[1654] Karen, 1741-e.1772, Nør Galten-sst.
[1669] Karen, 1753-e.1772, Nør Galten-sst.
[1810] Karen, o.1733-e.1787, Herskind-sst.
[1893] Karen, o.1749-, Herskind-
[2092] Karen, o.1783-, Fårehuset Ry-
[2117] Karen, 1802-, Nør Vissing-
[2113] Katrine, 1792-, Nør Vissing-
  [385] Kirsten, 1679-e.1716, Nør Galten-Hår 
  [428] Kirsten, o.1680-e.1715, Adslev-sst. 
    627 Kirsten, 1716-1799, Siim-sst.
    550 Kirsten, -f.1697, Tåbel (Vestervig)
  [583] Kirsten, 1747-e.1757, Tørring-sst. 
[1083] Kirsten, 1750-e.1761, Vejlby-sst.
  1352 Kirsten, -e.1787, -Stjær
[1572] Kirstine Marie, 1732-, Vejle- 
[1666] Kirsten, 1744-e.1772, Nør Galten- 
[1672] Kirsten, 1760-e.1772, Nør Galten-sst. 
[2052] Kirsten, o.1760-, Ormslev- 
    293 Maren, -1763, a.Årslev-Stjær..
 [379] Maren, o.1665-1729, Nør Galten-Værum.
   386 Maren, -e.1732, -Jebjerg.
  [387] Maren, 1683-e.1738, Nør Galten-Grundfør. 
  [465] Maren, 1696-1729, Neder Hornbæk-sst.
    911 Maren, 1719-1771, Snåstrup mølle, Framlev-Borum
[1082] Maren, 1748-e.1761, Vejlby-sst.
  1124 Maren, 1723-1788, -Hår.
[1315] Maren, 1775-, Siim
[1462] Maren, 1764-e.1800, Firgårde-Nør Vissing
  1512 Maren, Fævejle, 1719-1752, Vejle-sst.
[1520] Maren, Fævejle, 1719-1752, Vejle-sst.
-SØRENSDATTER fortsat
[1681] Maren, 1741-, Grundfør-
[1837] Maren, 1756-, Hjortshøj- 
[2176] Maren, 1786-, Firgårde-
    163 Maren, Godsen, 1634-1790, Stavanger-sst.
  [219] Maren, Pind o.1639-1710, Njær i Haurum-Oustrugård.
  1455 Margrete, 1759-e.1800, Firgård-Siim.
[1461] Margrete, 1759-e.1800, Firgård-Siim.
[1573] Margrete Lene, 1733-, Vejle- 
[1977] Margrete Øllegård, 1739-, Randers-
  [359] Margrete, Munk, 1680-1742, Egtved-sst.
[2053] Mette, o.1763-, Ormslev- 
  [221] Mette, -f.1689, -Haurum. 
  [580] Mette, 1739-e.1757, Tørring-sst. 
  [870] Mette, 1706-, Hadbjerg- 
[1657] Mette, 1748-e.1772, Nør Galten-sst.
  [384] Sidsel, 1677-e.1710, Nør Galten-Værum.
  1698 Sidsel Marie, -e.1828, -Borum.
  [505] Øllegård, Lang, 1690-e.1726 Randers-sst. 
SØRENSEN
      83 Anders, -e.1632, -Siim.
  [310] Anders, o.1674-1717, Siim-sst.
  [478] Anders, -e.1678, Oustrupgård-sst.
    643 Anders, 1726-1799, Alken-sst.
    693 Anders, -e.1713, -Javngyde.
  1666 Anders, -e.1772, -Balle. 
[1683] Anders, 1749-, Grundfør- 
[1684] Andreas, 1752, Grundfør, 
[2114] Anders, 1795-, Nør Vissing- 
    691 Christen, 1714-1796, Alken-Firgårde.
[1156] Christen, Dyhr, 1751-, Sorring- 
[1159] Christen, 1761-, Sorring-
  [224] Erik, Pind, Njær i Haurum-, 
[1659] Hans, 1755-e.1772, Nør Galten-sst.
[1456] Jacob, o.1746-e.1800, Firgårde-
[2173] Jacob, 1779-, Firgårde-
     13 Jens, -e.1575, Farre. 
  [480] Jens, e.1678, Oustrupgård-sst.
[1422] Jens, 1724-, Firgårde-
[1460] Jens, 1756-1802, Firgårde-Javngyde.
[1682] Jens, 1746-, Grundfør,-
  [356] Jens, Egtved, o.1664-1711, Egtved-Jernved. 
[1580] Jens (Johansen), 1745-, Vejle-
[2213] Jens, 1797-, Siim-
  [382] Jens, Clausen, o.1672-1711, Nør Galten-sst.
[1521] Jens, Fævejle, 1722-e.1777, Vejle-Tirsbæk.
   420 Jens, Grenå, 1679-1760, Blegind-sst.
  1018 Jens, Grenå, 1719-1783, Bjertrup-Blegind.
    690 Jens, Holst, 1701-1737, - Veng.
    392 Jens, Østergård, o.1676-1746, - Borum.
  [456] Jesper, 1714-, Tilst- 
    862 Jesper, -e.1742. Nør Galten
[1158] Jørgen, 1761-e,1777, Sorring- 
[1578] Jørgen, 1740-, Vejle- 
  1125 Jørgen, Ravn, -e.1755, -Sandby.
  1972 Knud, e.1778, -Sorring.
  [307] Knud, 1714-e.1724, Stilling-sst. 
    431 Knud, -e.1747, Herskind
[1894] Knud, o.1750-, Herskind-
[2116] Knud, 1800-, Nør Vissing-
    281 Knud, Knudsen, o.1686-1745, Galten-sst.
    171 Lambert, Raunsø, -1674, -Guldager. 
  1209 Lars, 1730-1801, Torup Frederiksborg. 
  [361] Laurits, o.1677-e.1696, Egtved-sst. 
[2090] Laurits, o.1775-, Fårehuset Ry- 
    416 Laurits, -1742, -Panderup i Trige.
[1658] Laurits, 1751-e.1772, Nør Galten-sst.
  [386] Laurits, Clausen, 1681-1741, Nør Galten-Jebjerg.
  1418 Mads, 1736-1810, Veng-sst. 
[1653] Mads, 1739-e.1772, Nør Galten-sst.
    482 Mads, Leth, o.1658-1714, - Oustrupgård.
    473 Mikkel, Skrædder, o.1694-1769, - Hår.
    153 Niels, -e.1680, -Skanderborg
    450 Niels, -e.1760, Nør Vissing-Herskind
    502 Niels, -1737, -Sorring.
    960 Niels, 1719-1794, Lyngby-sst.
[1081] Niels, 1742-e.1761, Vejlby-sst.
  1337 Niels, 1736-1798, Firgårde-sst.
[1412] Niels, 1736-1798, Firgårde-Boes.
[1673] Niels, 1766-e.1776, Nør Galten- 
[1836] Niels, 1753-, Hjortshøj-
[2207] Niels, 1786-, Siim-
[1154] Niels, Dyhr, 1732-1789, Sorring-sst. 
    107 Niels, Meldgård, 1610-1676, Neder Hornbæk-
    465 Niels, Meldgård, o.1697-1770, Neder Hornbæk-
[1080] Oluf, 1740-e.1761, Vejlby-sst.
[2154] Oluf, o.1766-, Stilling- 
  [220] Oluf, Pind, o.1644- f.1695, Njær i Haurum-Kattrup.
    105 Peder, -1663, - Herskind.
    128 Peder, 1679-1736, - Låsby.
    336 Peder, o.1660-1734, - Boes.
    351 Peder, -f.1731, -Vejle.
  [357] Peder,-e.1696, Egtved-sst
  [378] Peder, o.1663-1690, Nør Galten-sst.
    959 Peder, 1721-1763, Lyngby.
[1079] Peder, 1735-e.1761, Vejlby-sst. 
[1458] Peder, 1753-, Firgårde-
[1809] Peder, 1721-e.1787, Herskind-sst.
[2209] Peder, 1789-, Siim
    233 Peder, Dyhr, -1738, Sorring.
[1155] Peder, Dyhr, 1748-, Sorring- 
  1065 Peder, Kær, -e.1764, Gejlund.
  [462]  Peder, Meldgård, 1691-1742, Meldgård Neder 
           Hornbæk-sst.
  [225] Peder, Pind, -e.1682, Haurum 
[1510] Peder, Saxe, 1735-, Horsens -
    169 Peder, Vinter, o.1662 -1727, -Hårslev.
    860 Poul, e.1743, - Væth.
[1835] Poul, 1749-, Hjortshøj-
[2211] Poul, 1793-, Siim-
    337 Rasmus, o.1669-1702, - Firgårde.
  [585] Rasmus, 1751-e.1757, Tørring-sst.
     641 Rasmus, 1715-1786, Stjær-sst.
[1579] Rasmus, 1743-, Vejle-
[2155] Rasmus, o.1770-, Stilling- 
  [358] Rasmus, Egtved, -1708, Egtved-Vejle.
    415 Rasmus, Kankbøl, o.1697-1761, - Pannerup.
    837 Rasmus, Pelsen, 1695-1747, Borum-sst.
  [429] Sejer, o.1684-e.1743, Adslev-Mesing. 
  [477] Sejer, -e.1678, Oustrupgård-sst.
  [311] Simon, o.1694-1739, Siim-sst.
[2091] Simon, o.1780-, Fårehuset Ry-
[1411] Søren, 1732-e.1775, Firgårde-Boes. 
  1436 Søren, 1745-1812, Firgårde-sst.
[2174] Søren, 1781-, Firgårde-
[2208] Søren, 1787-, Siim-
  2341 Søren, 1762-e.1801, Laven Hovgård.
    444 Søren, Hjortshøj, o.1704-1771, - Vejlby.
  [479] Søren, -e.1678, Oustrupgård-sst.
    215 Søren, Værum, o.1639-1714, - Tilst.
    404 Søren, Væver, -e.1695, Grundfør.
    300 Tomas, -e.1734, -Søballe.
    417 Tomas, o.1663-1740, Borum-sst.
   1301 Tomas, -1785, Siim-sst..
  [381] Tomas, Clausen, o.1669-1748, Nør Galten-sst.
[2115] Troels, 1797-, Nør Vissing-
SÅBY
  1228 Niels Nielsen, 1710-1772, Tirstrup-Århus.
o
TERKILDSDATTER - TERKILDSEN
  [363] Elisabet Magdal, Horsens, -1753 Bredsten-Vinding. 
    858 Jens, 1704-1750, - Nør Galten.
TESTRUP
[1145] Frands, Sporman, -før 1749, Frøslev Galtrup-
TOMASDATTER
    278 Anne, 1726-1787, Siim-Javngyde.
  [618] Anne, ???, Gram- 
    926 Anne, -e.1757, - Søften.
  [997] Anne, 1718-e.1761, Borum-sst.
  [858] Ellen, 1710-e.1773, Nør Galten-sst.
  [860] Ellen, 1718-e.1743, Nør Galten - 
  [161] Else, o.1633-1716, Firgårde-sst.
    784 Ida Cathrine, Bregnholm, - 1734, - Sønderholm.
[1125] Karen, 1727-e.1755, Hår-Sandby.
  [994] Kirsten, 1708-1754, Borum-Javngyde
  [999] Kirsten, 1730-e.1743, Borum-sst. 
[1027] Kirsten, 1732-e.1764, Storring-sst. 
[1742] Lene, 1741-e.1764, Storring-sst.
    196 Maren, o.1637-1695, Borum-sst.
    574 Maren, 1741-e.1787, Borum-Skibby.
[1119] Maren, 1716-, Hår -
  1454 Maren, o.1747-1801, Siim-sst. 
   [39] Margrete, -e.1632, Bjedstrup-sst.
  1993 Mette, 1761-1863, -Luster, Norge.
[2040] Mette, 1774-, Låsby -
  [38] (fornavn ukendt) -f.1632, - Siim.
TOMASEN (Tomsen)
[1026] Anders, 1736-f.1764, Storring - 
  [991] Erik, 1706-f.1743, Borum -
[1741] Hans, 1739-e.1764, Storring-sst. 
[1124] Hans Smed, 1723-1784, Hår-sst. 
  [162] Jacob, -1693, Firgårde-sst.
  [160] Jens, o.1632-1706, Firgårde-Alken. 
  [940] Jens, 1695-e.1732, Lillering-sst.
[2042] Jens, 1778-, Låsby -
[2065] Jens, 1747-, Siim - 
  [995] Jesper, 1713-1752, Borum-sst. 
[2064] Joen, 1744-, Siim -
[2041] Knud, 1776-, Låsby -
[2066] Laurits, 1750-, Siim -
   186 Niels, -f.1677, Borum-sst.
TOMASEN (Tomsen) fortsat
    959 Ole, -e.1763, - Lyngby
[1000] Oluf, 1727-e.1759, Borum-sst.
  [939] Peder, -e.1748, Lillering-sst.
[1026] Peder, 1729-1764, Storring-sst.
[1121] Peder, 1721-, Hår -
[2039] Rasmus, 1770-, Låsby, -
[2067] Rasmus, 1753-, Siim - 
  [998] Rasmus, 1721-e.1752, Borum-sst.
  [994] Søren, 1715-1742, Borum-sst.
  [859] Søren, 1715-1772, Nør Galten-sst.
[2063] Søren, 1741-, Siim -
TORP
[2263] Anne Margrete, o.1761-, Vejle- 
  1583 Johannes Jessen, -1764, -Vejle.
TORSTENSDATTER
[2316] Maria, 1776-, Aurdal - Norge.
[2320] Maria, 1785-, Aurdal - Norge.
TORSTENSEN
[2319] Anders, 1782-, Aurdal - Norge.
[2318] Niels, 1780-, Aurdal, - Norge.
[2317] Svend, 1779-, Aurdal, - Norge.
TRAP
    789 Mette Kirstine, -1742 -København
TRIGE
    977Jens Olufsen, 1703-1759, Trige-sst.
TROELSDATTER
    663 Karen,1730-1798. Illerup-Alken
TRONDSEN
  2005 Knud, -e.1801, -Aurdal, Norge
TRUE
    202 Anders Christensen, o.1644-1726, Sjelle-sst.
    451 Laurits Andersen, o.1702-e.1767, Sjelle-sst.
TYGESEN
    545 Christine, e.1763, -Øster Kejlstrup.
[1053] Niels, e-1700-e.1745, Århus-sst.
[1052] Peder, e-1700-e.1745, Århus-sst. 
[1051] Rasmus, 1707-e.1745, Århus-sst.
[1054] Tyge, -e.1745, Århus-København. 
TYRESDATTER
    441 Sidsel, o.1710-1744, Ans Kro-Borum
o
UNDEL
   733 Ingeborg, 1718-1763, Avaldnes-sst. 
USTRUP
  1521 Maren, -e.1777, -Tirsbæk, Engum sogn 
VEDEL
    165  Anne Hansdatter, o.1665-1723, -Roved.
VERLING
  [793] Inger Sørensdatter, 1725-, Vejle- 
    360 Søren Jensen, -1742, Vejle
VILLADSEN
    483 Oluf, o.1667-1734, -Tøving 
VILLUMSDATTER 
    373 Karen, o.1689-1763, - Lyngby.
    263 Maren, -1714, -Århus. 
VILLUMSEN
    426 Jens, 1699-e.1752, Lillering-sst. 
VINTER
  1512 Cecilie, -e.1753, -Vejle
    169 Peder, Sørensen, o.1662-1727, -Hårslev.
  [603] Rasmus, Assens , 1746-1819, Gamborg-Årslev
VINTMØLLER
    253 Morten, 1712,-e.1725, Randers-sst. 
VISTED
  1600 Niels Cortsen, 1731-1810,Vejrum-Grejs.
VITVED
    690 Rasmus Rasmussen, -1756, Vitved-Veng.
VOGNSEN
      92 Laurits, -e.1610, -Randers.
VÆRUM
  1118 Christen Christensen, -e.1771, -Sandby.
    215 Søren Sørensen, o.1639-1714, -Tilst.
      29 Laurits, -e.1610, -Randers. 
VÆVER
    404 Søren Sørensen, -e.1695, Grundfør.
WAMBERG
  1478 Niels, o.1738-1800. a.Stavanger-Kragerø. 
[2222] Hans Hagerup, 1772-, Kragerø-, Norge.
[2226] Iver Cronelius Westlej, 1781-, Kragerø-
[2223] Maria Cathrina, 1773-, Kragerø-, Norge.
[2224] Michael Smidt, 1775-, Kragerø-, Norge.
WANDEL
    723 Ingeborg, ???  Norge 
WANTING
[1570] Agathe Johanne, 1759-1835, Understed-Homsland.
[1563] Albrecht Lauritsen, 1753-1831, Vrå i Lejrskov-Esbønnerup.
[1565] Elsebeth, 1757-, Lejrskov -
[1569] Henrik Morville, 1765-, Lejrskov-Rønnebæk. 
[1571] Jacob, 1771-, Understed  -
[1564] Karen, 1755-1789, Lejrskov-Understed.
  766 Laurits Jacobsen, -1789, Vanting-Understed. 
[1568] Mariane, 1763-1858, Lejrskov-Torrild. ??
WEEM
   732 Bertha, 1702-1775, - Nannestad Norge 
WIENECHEN
   250 Anne Gertsdatter, o.1677-1757, København-Tønsberg.
WIGGERS de
 1509 Anna Cathrine, o.1753-1817, Christiania-Haus i Hordaland.
WOLFF
   358 Margrete Lene Hansdatter, -1735, -Vejle. 
WORM
   1206 Abraham, 1753-, (måske - Strømsø)
   509 Bartolomeus, -e.1725, -Aurdal Norge 
ZIMMERMANN
  1568 Rasmus Christian, 1750-1813, Bjerring-Torrild.
ZÜTPHEN
   1233 Georg Frederik von, 1729-1774, København-Kristiania. . 
ØSTERGÅRD
    84 Jens Jensen, -e.1632, Svejstrup. 
  392 Jens Sørensen, o.1676-1746, - Borum.
ØVLESEN
   393 Jens Lauritsen, o.1672-1753, -Borum.
ÅBO
   1229 Mikkel Pedersen, 1718-1755, Vellev-Gødvad. 
ÅRSLEV
   385 Peder Simonsen, -1737, - Hår. 
 [878] Simon Pedersen, 1713-e.1763, Hår-Folby