SEJERSLÆGTEN RETTELSER
BIND I - OTTENDE SLÆGTLED side 281
345.
.
ANNE JACOBSDATTER, født i Firgårde Dover sogn, død i Nør Vissing i Veng sogn. 
Gift 2. oktober1698 med Rasmus Madsen,1 antagelig født i Nørre Vissing, død sst. efter 1728.
Børn:
.  711. Karen Rasmusdatter, døbt 22. maj 1698.
.  712. Jacob Rasmussen, døbt 21. september, begravet 8. oktober 1699.
.  713. Maren Rasmusdatter, døbt 26. september, begr. 17. oktober 1700.
.  714. Kirsten Rasmusdatter, døbt 23. april 1702.
.  715. Mads Rasmussen , døbt 13. maj 1703, begravet 13. april 1705.
   716. Maren Rasmusdatter, døbt 10. august 1704.
.  717. Anne Rasmusdatter, døbt 1. december 1706.
.  718. Jacob Rasmussen, døbt 23. maj, begravet 5. august 1708.
.  719. Søren Rasmussen, døbt 25. maj 1709, begravet 2. april 1713.
< 720. Jens Rasmussen, antagelig født september 1710.
Med mindre præsten har skrevet fejl ved dåbsindførslerne, så virker det besynderligt at Anne Jacobsdatter og Rasmus Madsens trolovelse fandt sted i Firgårde i august 1698, når de i Vissing fik døbt deres første barn i Veng i maj, før trolovelsen fandt sted. Da det var samme præst begge steder, må man formode, at der er tale om en indskrivningsfejl i Dover kirkebog.
 Rasmus Madsens søn Jens Rasmussen fik i 1728 fæstebrev på gården.1 Dog er denne søns dåb ikke fundet i kirkebogen, og derfor blevet indført herover, idet Jens Rasmussen blev begravet 43 år gammel den 28. december 1763 i Veng.
 I Skanderborg amts jordebogsregnskab 1661-62 findes følgende stedsmål, Gern herred  (Nør) Vissing: “Mads Rasmussen ½ gård i Vissing, Karen Rasmusdatter formedelst armod frastod. 5 dlr.” I Fjerde regiments kop- og kvægskatteregnskab nævnes “Mads Rasmussen, hans kone Kirsten Sørensdatter og et barn Maren”. For børn over 10 år skulle der betales halv kopskat. Dette ægtepar har formodentlig været Rasmus Madsens forældre.2
BIND II - NIENDE SLÆGTLED side 38
686.
.
.
KIRSTEN RASMUSDATTER, født i Firgårde, Dover sogn omtrent 1692, død i Nør Vissing, begravet 30. januar 1767 i Veng . Trolovet 9 september 1714 med Jens Rasmussen, født omtrent 1683, død i Nør Vissing, begravet samme dag som Kirsten Rasmusdatter.
Børn:
< 1404. Anne Jensdatter, døbt 16. august 1716.
< 1405. Rasmus Jensen, døbt 11. september 1718.
.. 1406. Else Jensdatter, døbt 9. februar 1721.
< 1407. Anders Jensen, døbt omtrent 1725.3
Jens Rasmussen i Nørre Vissing er nævnt 1735 i skiftet efter sin kones mor Anne Nielsdatter, som første gang var gift med Rasmus Sørensen i Firgårde.4 Ved børnenes dåb ses, at Jens Rasmussen var gårdmand, men der er ikke fundet noget fæstebrev.
BIND II - NIENDE SLÆGTLED side 53
720.
.
JENS RASMUSSEN, født i Nørre Vissing i Veng sogn antagelig september 1710, død sst., begravet 28. december 1763 i Veng. Gift med Kirsten Andersdatter, født i Javngyde. 
Børn:
< 1467. Anne Jensdatter, døbt 1. november 1742.
< 1468. Karen Jensdatter, døbt 19. maj 1744.
.  1469. Maren Jensdatter, døbt 22. maj 1746.
.  1470. Anders Jensen, døbt 3. december 1747.
.  1471. Sidsel Jensdatter, døbt 23. september 1749.
.  1472. Johanne Jensdatter, døbt 26. december 1751.
.  1473. Kirsten Jensdatter, døbt 14. oktober 1753.
Jens Rasmussen i Nørre Vissing fæstede sin far Rasmus Madsens til ham, grundet alderdom afstandne halve gård på  3 td., 1skp., 1 fjr., 2 alb. hartkorn hvoraf han til indfæstning  betalte 5 rdl.  Hvornår han og Kirsten Andersdatter blev gift, er usikkert. Kirkebogen fra Alling, Tulstrup ogTørring, som Javngyde hører under er ikke bevaret før 1736. Når det alligevel er sikkert, at Kirsten Andersdatter var fra Javngyde, er det fordi den først-nævnte fadder i 1742 var Anders Sørensen fra Javngyde og ved datteren Marens dåb i 1746 er samme mand endog indskrevet som barnets morfar, da han atter var først nævnte fadder.
Herefter samme tekst som i bogen:
 Anno 1765 den 8. oktober blev der holdt skifteforretning i boet efter rytterbonde og gårdmand afgangne Jens Rasmussen i [Nør] Vissing for deling at foretage og tilendeføre imellem efterleversken Kirsten Andersdatter og hendes med den afdøde i ægteskab sammen avlede syv børn, en søn Anders 17 år og seks døtre Anne Jensdatter, gift med Jens Nielsen, gårdmand i Søballe, Karen, gift med Jens Jensen gårdmand, i Tovstrup, Sidsel 15 år, Maren  19 år, Johanne 13 år og Kirsten 9 år gammel. Ved skiftet var enken tilstede med antaget lavværge Peder Madsen, som til stedet er indtaget samme at antage. Som formynder for børnene deres søskendebarn Rasmus Sørensen, gårdmand i Veng, for sønnen og den ældste ugifte datter. Søren Sørensen, gårdmand i Vitved for de andre to døtre, og Mads Sørensen, gårdmand i Veng for den yngste datter, så og på de to gifte døtres vegne deres mænd Jens Jensen af Tovstrup og Peder Nielsen af Søballe udi hver anførtes hos- og overværelse boets formue blev taget under lovlig skiftebehandling. osv.5
Noter: 
1. LAV. Skanderborg rytterdistrikts fæsteprotokol 1728 19/10, fol. 274.
2. RA. Skanderborg amts jordebogsregnskab 1661-62 & Fjerde regiments kop- og kvægskatteregnskab
3. Indførsler i Veng kirkebog mangler fra pinsen 1725 indtil 26/11 1730.
4. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1735 29/7, fol. 110.
5. LAV. Skanderborg rytterdistrikts skifteprotokol 1765 8/10, fol. 124.
Med tak til Knud Rasmussen i Hammel, som har gjort mig opmærksom på fejlen.